Týnec

Týnec

Obec Týnec se nachází v zajímavé poloze. Neleží jako sousední podlužácké obce na hraně terasy nad Kyjovkou a údolní nivou Moravy, ale na svahu mezi silnicí vedoucí od Lanžhota do Hodonína a říčkou Kyjovkou. Obci tvoří několik ulic položených po vrstevnici nad sebou.

V písemných pramenech se připomíná Týnec sice až k r. 1271, nepochybně však šlo o starou slovanskou osadu. Na jihovýchodním okraji obce v nivě říčky Kyjovky leží pozůstatky týneckého hradu přibližně ze 14. století. Písemné zmínky někdy hovoří o hradu, někdy o pouhé tvrzi, každopádně však šlo o silně opevněné místo chránící přístup do země na brodu přes Moravu. I sám název obce "Týnec" znamenal ve staročeštině oplocené místo nebo oplocenou, chráněnou ves.

Hraniční obec mnohokrát trpěla, například za husitských válek, kdy na zdejším hradě ležela posádka Albrechta Rakouského, zetě císař Zikmunda, zatímco v Břeclavi a Podivíně ležela posádka husitská. Bojovalo se zde za válek poděbradských na sklonku 60. a počátku 70. let 15. století, v r. 1580 bylo městečko vypáleno žhářem, v r. 1605 zde drancovali Bočkajovci a v r. 1619 Týnec vyplenilo císařské vojsko.

Dnes obec žije čilým národopisným ruchem. Konají se zde časté besedy u cimbálu, na nichž může návštěvník uslyšet vynikající lidové zpěváky, jimž se stala lidová píseň životní potřebou. Také o tradičních hodech konaných po svátku umučení sv. Jana Křtitele (29. srpna) lze zde spatřit krojovanou chasu, pro kterou není lidový kroj ničím cizím či umělým.

Z místních pamětihodností připomeňme kostel Stětí sv. Jana Křtitele, který pochází z r. 1760, i když podle písemných zpráv na jeho místě stávala již před r. 1650 kaple. Při cestě do Tvrdonic na samém konci vsi stojí u silnice pod mohutným dubem kaple Panny Marie. Na jeho kmeni je přibit obraz Panny Marie s Ježíškem, ke kterému se váže pověst o tom, že se zde Panna Maria zjevila vojákovi. Při pokusu o převezení obrazu do kostela v Moravské Nové Vsi koně s vozem nemohly pohnout, a tak zůstal přibit na dubu dodnes.

Nevelké zbytky dříve zaplavovaných luk, které byly po regulaci Moravy vesměs rozorány, lze nalézt podél okraje lesa západně od obce. Vyskytují se zde dosud chráněné druhy rostlin.

Fotogalerie

Vinné sklepy Hradíštěk

malé náměstíčko obestavěné vinnými sklepy

Nejbližší cíle v okolí