Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm nabízí mnoho lákadel pro milovníky lidových památek, valašského folklóru a řemesel, ale také přírodních krás a aktivního pohybu po celý rok.

Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm leží při úpatí Radhoště v údolí Rožnovské Bečvy a při úpatí svahů Vsetínských vrchů. Toto turisticky velmi atraktivní město je považováno za srdce Valašska. Rožnov, město s bohatou historií, se chlubí především největším souborem lidových staveb u nás soustředěných ve Valašském muzeu v přírodě. K dalším zajímavým památkám města patří barokní kostel Všech svatých nebo roubený evangelický kostel z poloviny 20. století. Kulturní dění v Rožnově je určováno především silnou folklorní tradicí. Hlavním dějištěm většiny akcí zaměřených na místní zvyky a řemesla je zdejší skanzen. K přírodním zajímavostem Rožnova a nejbližšího okolí patří Národní přírodní památka Valašské muzeum v přírodě nebo alej vedoucí z města ke zřícenině hradu Rožnov. Alej i další zajímavá místa představují dvě naučné stezky. Rožnov nabízí řadu možností jak prožít příjemnou letní i zimní dovolenou.

Fotogalerie

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Národní kulturní památka

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Národní kulturní památka

Rožnovské muzeum prezentuje po celý rok obsáhlou kolekci lidových staveb a pořádá zajímavé akce. Ukázky řemesel a obyčejů. Dřevěné městečko je nejstarší částí muzea, pro veřejnost bylo otevřeno v roce 1925. Byly do něj přeneseny domy z rožnovského náměstí. Fojtství je kopií stavby z Velkých Karlovic. Dřevěný kostelík sv. Anny je kopií vyhořelého kostela z Větřkovic, ale byl osazen věží z Tiché. Byl postaven v období 2. světové války a vysvěcen v roce 1945. Kolem kostelíka sv. Anny se rozprostírá hřbitov zvaný Valašský Slavín. Je místem připomenutí a uctění života a díla významných osobností východní Moravy, které se zasloužily o rozkvět a povznesení Moravského Valašska. Dnes je Valašský Slavín čestným pohřebištěm. Mlýnská dolina Shromažďuje funkční technické stavby (valcha, mlýn, pila, hamr, lisovna oleje). Většina exponátů je poháněna vodou. Mlýnská dolina je nejmladší částí muzea, pro veřejnost byla otevřena v roce 1982. Valašská dědina je nejrozsáhlejší část skanzenu, ve které je soustředěno více než 70 staveb. Hospodářská stavení, salaše, stáje, kovárna a větrný mlýn představují typické osídlení Valašska. Součástí je i chov původního valašského plemene ovcí.

CHKO Beskydy

CHKO Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy je největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Rozkládá se na území Zlínského a Moravskoslezského kraje, okresů Vsetín, Nový Jičín a Frýdek-Místek. Její výměra je 116 000 ha, a byla vyhlášena v roce 1973.

Rožnovské pivní lázně

Rožnovské pivní lázně

SVĚT KAMENŮ

SVĚT KAMENŮ

V naší prodejní galerii naleznete širokou nabídku drahých kamenů, mineralogických ukázek, polodrahokamů a šperků z celého světa. Protože disponujeme dostatečnými prostory včetně parkoviště, je návštěva naši prodejní galerie vhodná pro školní výlety, autobusové zájezdy i individuální turistiku. Vaši prohlídku můžeme na požádání doplnit odborným výkladem o původu drahých kamenů. Najdete nás před světelnou křižovatkou u Eroplánu.

Turistické informační centrum Rožnov pod Radhoštěm

Turistické informační centrum Rožnov pod Radhoštěm

IC podává informace turistům i občanům města o pamětihodnostech města a okolí, o kulturních, společenských a sportovních akcích, informace o vlakových a autobusových spojeních, o službách ve městě, o ubytování a stravování ve městě a okolí, nabízí prodej map, turistických známek a vizitek, upomínkových předmětů, pohlednic, dále prodej knih z edice Rožnovské malé tisky, zdarma nabízí vybrané turistické mapy a propagační materiály, další službou pro veřejnost je kopírování, skenování, veřejný internet a prodej vstupenek v síti TICKETMASTER, TICKETSTREAM, vstupenek na akce T klubu - kulturní agentury a některých zvykoslovných programů Valašského muzea v přírodě

Galerie CREARS

Galerie nabízí výběr tvorby umělců, se kterými galerie spolupracuje. O aktuální výstavě se dočtete na internetových stránkách Galerie Crears.

Jurkovičova rozhledna v Rožnově pod Radhoštěm (Karlův kopec)

Jurkovičova rozhledna v Rožnově pod Radhoštěm (Karlův kopec)

Barevné řešení rozhledny odpovídá Jurkovičovým stavbám na Pustevnách. Rozhledna byla postaven dle původních architektových návrhů pouze s drobnými úpravami vycházejícími ze současných platných předpisů. Je vertikálně členěna na sedm podlaží, veškeré kovářské a klempířské práce a většina tesařských prací včetně detailů byla prováděna ručně za použití starých, dnes již téměř nepoužívaných, pracovních postupů. Na stavbu rozhledny bylo použito 200 m3 kulatiny (100 m3 řeziva). Nosné prvky rozhledny jsou z dubového dřeva, na ostatní části byl použit smrk nebo jedle.

Kostel Všech svatých

Kostel Všech svatých

Farní kostel Všech svatých byl postaven v polovině 18. století na místě původně dřevěného kostelíka. Projekt jednolodní barokní stavby vypracoval magister murarius Jan Ignác Čapek z Nového Jičína. V červnu 1764 chrám vysvětil olomoucký biskup Maxmilián z Hamiltonu. Z původního barokního vybavení se do dnešní doby dochoval jen hlavní oltář s cenným obrazem Všech svatých od významného vlámského malíře Anthonise Schoonjanse. Schoonjans byl ve své době velmi vyhledávaným umělcem. Věnoval se jak sakrální výzdobě, tak tvořil pro významné evropské šlechtické a panovnické dvory. Značnou část života strávil umělec u císařského dvora ve Vídni, kde patrně vznikl i oltářní obraz Všech svatých. Řada zobrazených svatých se totiž těší velké úctě v rakouském a bavorském prostředí, zatímco v našich zemích je upírána pozornost především k domácímu okruhu z pantheonu světců. K identifikaci postav použil malíř atributy, tj. předměty charakterizující život světců nebo nástroje jejich mučednické smrti. Jde o staletí neměnné umělecké symboly, jimiž autor mluví k pozorovatelům jasnou a srozumitelnou řečí. Dvě dominantní postavy na plátně, sv. Valentin a sv. Liborius, byly pod vlivem místní lidové tradice dlouho považovány za sv. Cyrila a sv. Metoděje, kteří měli podle této tradice působit také v tomto kraji a snad kázat i na slavném Radhošti. Plastická, pro pozdní baroko typická, nadoltářní kompozice představuje Nejsvětější Trojici v den posledního soudu. Zajímavostí je, že při nedávné rekonstrukci horní části 50 metrů vysoké věže kostela byly objeveny tubusy s historickými dokumenty z předchozích oprav kostelní věže v letech 1876 a 1909. Po doplnění kolekce o nové dokumenty ze současnosti, byla v roce 2007 schránka s tubusy uložena zpět do makovice věže.

T-klub

T KLUB - KULTURNÍ AGENTURA v Rožnově pod Radhoštěm je kulturní organizace města, které je také jejím zřizovatelem. V průběhu roku nabízí pestrou škálu pořadů od reprodukované hudby všeho druhu, přes divadla, besedy či setkání Klubu cestovatelů až po koncerty různých žánrů. Od 1. ledna 2008 je také provozovatelem kina Panorama.

Escape Rožnov

Escape Rožnov

Napínavé a originální únikové hry pro celou rodinu - vydejte se hledat Radegastův poklad či poznejte hororovějšího Saniťáka. Prokažte důvtip, postřeh i fantazii a projděte labyrintem hádanek, šifer a úkolů, odhalte tajemství.

Hudební altán

Hudební altán

Od podzimu 2009 stojí znovu v městském parku hudební altán. Je přesnou kopiíí altánu, který zde stál v letech 1884 - 1973.

Kino Panorama

Kino Panorama

Pokladna je otevřena vždy 1 hodinu před začátkem prvního představení. Vyzvedněte si své rezervované vstupenky včas. Rezervace se automaticky ruší 20 minut před začátkem představení.

Městská knihovna

Městská knihovna

V přízemí budovy najdete oddělení pro dospělé, oddělení pro děti a menší hudební kout. V prvním patře je studovna a čítárna, ve které si můžete vybrat ze stovky titulů časopisů a novin. Je zde umístěn i regionální fond, zvuková knihovna a dvě z počítačových stanic s přístupem na Internet pro veřejnost. V prvním patře má také sídlo ředitel MěK Bc. Pavel Zajíc. Když se vydáte po točitých schodech pod střechu budovy, dostanete se do dřevěné podkrovní galerie. Prostorové podmínky knihovny si můžete prohlédnout na fotografiích. Na stránce věnované statistice můžete porovnat údaje o knihovně zpětně za několik let. Z urbanistického hlediska je umístění knihovny na pravém nábřeží řeky Bečvy velmi výhodné pro vazbu na hlavní pěší tah z Masarykova náměstí do Valašského muzea, na sídliště Písečná, k základním školám, k poliklinice a k zastávkám autobusů do okolních obcí (mapa).

Zřícenina hradu Rožnov

Zřícenina hradu Rožnov

Původní hrad Rožnov byl vybudován ve 13. století olomouckým biskupem Brunem ze Šaumburku. Z hradu se dochovaly jen zbytky zdí, brána a příkop s valem. Okolo vrchu Hradisko a ke zřícenině vede Naučná stezka Hradisko. Je dlouhá cca 3 km, má 9 zastavení.

Nejbližší cíle v okolí