Zašová

Zašová

Zašová

Slovní popis polohy obce

Obec Zašová, tvořená katastry Zašová a Veselá, leží východně od Valašského Meziříčí. Rozkládá se v severojižním směru mezi hřebeny Veřovských vrchů na severu a Vsetínských vrchů na jihu.

Stručná historie obce

První písemná zmínka o Zašové pochází z roku 1370 a souvisí s prodejem zašovského fojtství. Obec je však o několik desetiletí starší. Byla založena již v počátku 14. století a do roku 1548 patřila různým šlechtickým rodům. Již ve středověku se obec rozrůstala a bohatla. Nejstarší zmínka o Veselé pochází z roku 1376, kdy byla součástí biskupského léna Arnoltovice. Od 15. století náležela trvale k panství rožnovskému.

Nejvýznamnější památky

Nejvýznamnější chráněnou památkou v Zašové je farní kostel (barokní poutní chrám) Navštívení Panny Marie vystavěný v letech 1714-1725, ojedinělým prvkem je dvouvěží v průčelí kostela. V kostele je uctíván vzácný obraz Panny Marie s děťátkem. Dalšími chráněnými památkami je klášterní budova přiléhající ke kostelu z let 1725-1728, ve které působili řeholníci řádu trinitářů (dnes slouží jako ústav sociální péče), barokní socha sv. Jana Nepomuckého z poslední třetiny 18. stol. a kamenný kříž pod kostelem z roku 1805. Asi nejznámějším místem v obci je údolí Stračky - poutní místo s vyvěrajícím pramenem pitné vody, která má údajně léčebné účinky. V jeskyňce nad pramenem je socha Panny Marie s děťátkem. K místu se váže pověst o zázračné záchraně rytíře Pannou Marií při tatarském vpádu ve středověku. Ke kulturním památkám lze počítat i pomníky a objekty světského charakteru. Nejnovějším z nich je pomník prezidenta T. G. Masaryka, který byl vybudován v roce 1998 na místě původního pomníku zničeného v 50. letech. Ve Veselé byl postaven kostel zasvěcený sv. Martinovi.

Kultura a tradice

V Zašové přetrvává staletá tradice krajkářství a háčkování a obec je jedním z mála míst, které se může chlubit tím, že v nové době přispělo do oblasti lidové tvorby. Na počátku 20. století přinesly školské sestry do obce umění irské krajky. Když zájem o druh této náročné ruční práce ustal, přišla nejzručnější zašovská krajkářka Milada Jaroňová s nápadem vyjmout jednotlivé kompaktní motivy irské krajky ze sítě, do níž byly zakomponovány, a vytvořit z nich samostatné ozdoby. Zašovské kytičky se staly etnografickým pojmem, dokumentace k nim je uložena v archivu rožnovského Valašského muzea a v Etnografickém muzeu v Praze. Veselá byla známá ruční výrobou dýmek, ale tradice již zanikla. K nejznámějším tradičním slavnostem v obci patří především Zašovská pouť, která se koná každoročně po svátku Navštívení Panny Marie, tj. první neděli po 2. červenci. V době poutě probíhají oslavy a bohoslužby nejen v kostele, ale i v prostoru poutního místa ve Stračce. Ve vesnici se stále drží také svátek Josefa a Anny, kdy zašovští muzikanti chodí po vesnici a všem oslavencům vyhrávají, plesy, vynášení Mořeny, škračení vajec, kácení máje nebo Zašovské slavnosti s řemeslným jarmarkem.

Přírodní zajímavosti

Zašová mezi hřebeny Veřovských vrchů na severu a Vsetínských vrchů na jihu zasahuje i do Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Je tvořena dvěma katastry – Zašovou a Veselou, která byla připojena až v roce 1985. Hranici mezi nimi tvoří řeka Rožnovská Bečva. Nejvyšším bodem obce je Huštýn (748 m). K přírodním zajímavostem patří chráněný mokřad Pod Hájem v západní části obce, kde žijí některé chráněné druhy ptactva, vodních živočichů a rostlin (např. moták pochop, slípka zelenonohá, volavka popelavá, chřástal vodní, chřástal polní, čolek obecný, skokan štíhlý, kosatec žlutý.) Zajímavá je procházka kolem studánek a malé vodní tůně, nacházející se na západní hranici obce s Hrachovcem. Všechna tato místa budou postupně zařazena do trasy naučné stezky, která se připravuje.

Možnosti trávení dovolené

V Zašové je řada možností sportovního vyžití o dovolené i víkendech. Připraveny jsou tři tenisové areály s jedenácti dvorci, travnaté fotbalové hřiště i víceúčelové hřiště v Zašové a hřiště házené a volejbalu ve Veselé. Orlovna má dvě bowlingové dráhy. Motokrosový a cyklokrosový areál každoročně hostí závody v motokrosu a trialu. Okolní kopcovitý terén je vhodný k provozování pěší turistiky a cykloturistiky, v Zašové a okolí je několik značených cykloturistických tras. V rámci agroturistiky je dalším lákadlem jízda na koních. V zimě jsou připraveny běžkařské trasy v okolí a lyžařský vlek ve Veselé. V obci jsou ubytovací i stravovací zařízení. K oddychu slouží i areál poutního místa Stračka, kde vyvěrá pramen kvalitní pitné vody, která má údajně léčivé účinky. Místo láká k posezení i odpočinku. Celkovou relaxaci umožňuje nová víceúčelová sportovní hala s rehabilitačním zázemím (sauna, whirpool, masáže).

Další témata (upřesněte)

Rodáci: Ze Zašové pochází i řada významných osobností, např. geofyzik akademik Alois Zátopek, spisovatelé František Stavinoha a Richard Sobotka, hudebníci Arnošt a Miroslav Borovičkovi, Ferdinand Škrobák, Jan Poruba, Jan Polách, malíř Václav Jaroň.

Fotogalerie

Farní kostel Navštívení Panny Marie

Farní kostel Navštívení Panny Marie

Chrám zasvěcený Navštívení Panny Marie v Zašové je nejznámějším mariánským poutním místem Valašska. Uctíván je vzácný obraz Panny Marie s Děťátkem a poutní místo Stračka s pramenem kvalitní pitné vody opředeným pověstí.

Mokřad "Pod Hájem"

Mokřad Pod Hájem patří k přírodním zajímavostem obce Zašová. Žije zde například moták pochop, slípka zelenonohá, volavka popelavá, chřástal vodní, chřástal polní, čolek obecný, skokan štíhlý a roste kosatec žlutý.

Nejbližší cíle v okolí