Zubří

Zubří

Zubří

Slovní popis polohy obce

Město Zubří se rozkládá v podhůří západní části Moravskoslezských Beskyd na jižních svazích Veřovských vrchů. Leží asi 4 km západně od Rožnova pod Radhoštěm v údolí Rožnovské Bečvy a kolem potoků Hodorfského (Zuberského) a Starozuberského. Severní část obce leží v Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Stručná historie obce

Zubří založil 8. července 1310 lokátor Pergole, kterému pán Bohuslav z Krásna přikázal osadit ves Zubří polnostmi, krčmou, mlýny a řemeslníky. Zubří bylo součástí rožnovského panství, jehož střediskem se stal hrad Rožnov, vybudovaný v první polovině 14. století. V původně zemědělské obci jsou z počátku 18. století připomínány panské uhelné milíře, které zásobovaly železné hamry dřevěným uhlím. Ve druhé polovině 19. století se rozšířila domácí výroba plátna, dýmek, metel a výšivek. Po roce 1930 byla malá tkalcovna přebudována na gumárenský podnik s výrobou plynových masek, který obci vtiskl průmyslový charakter. Roku 1923 byla v obci zřízena měšťanská škola pro Zubří, Vidče, Střítež a Zašovou. Samostatná školní budova stojí od roku 1934.

Nejvýznamnější památky

Kulturní památkou je kostel sv. Kateřiny z roku 1785. K historickým stavbám patří budova muzea Na Petrohradě.

Kultura a tradice

Kulturní život v Zubří se opírá zejména o obsáhlé aktivity národopisných valašských souborů a dechové hudby. K tradičním akcím patří květnový Metlářský jarmark, kácení máje, pochovávání basy, přehlídky a vystoupení národopisných souborů. V kostele sv. Kateřiny a v kapli sv. Ducha se konají varhanní koncerty, krátkodobé výstavy jsou instalovány v muzeu města. V programu nechybí ani plesy, country bály, vánoční koncerty či diskotéky. V obci promítá kino a čtenářům slouží knihovna.

Přírodní zajímavosti

Město leží v kopcovité krajině v podhůří Beskyd. Nejvyšším vrcholem je Kamenárka (890 m n. m.). Zbytky původního pasekářského osídlení, typického pro valašskou krajinu, se dochovaly v okrajových částech Starého Zubří a na horním konci. V Zubří roste nejstarší tis na Valašsku a vzácností je také Heufellův šafrán. Lokalita jeho výskytu je památkově chráněna.

Možnosti trávení dovolené

V letních měsících jsou k dispozici tenisové kurty a kuželna. V zimě je upraven terén v areálu běžeckých tratí pod Obecníkem. Zubří je výchozím bodem pěší i zimní turistiky. Značené trasy vedou do Veřovských a Vsetínských vrchů.

Fotogalerie

Muzeum Zubří

Muzeum Zubří

Muzeum nemá stálou expozici a vystavuje napříaklad práce žáků základní školy, sušené květiny, obrazy, fotografie a řemeslné práce umělců i prostých lidí spjatých s regionem.

Nejbližší cíle v okolí