Jablůnka

Jablůnka

Slovní popis polohy obce

Obec Jablůnka leží na železniční trase z Valašského Meziříčí do Vsetína, na svazích západního okraje Vsetínských vrchů, 12 km jižně od Valašského Meziříčí a 7 km od Vsetína.

Vlajka obce Jablůnka

OBECNÍ ÚŘAD

756 23 Jablůnka 365,

tel:
  * 571 452 210
  * 571 452 383
email:
   * oujablunka@volny.cz

www.jablunka.cz

Stručná historie obce

Poetický název obce pochází od mladého ovocného stromku. Nejstarším písemným dokladem zůstává smlouva o prodeji vsetínského panství, uzavřená roku 1503 a zapsaná do zemských desek roku 1505. Podle mínění odborníků ale obec vznikla dříve, pravděpodobně již za selské kolonizace ve 13. století. Po katastrofálním požáru v roce 1903 ztratila Jablůnka typický valašský ráz. Původní stavby se zachovaly ojediněle pouze na přilehlých Pasekách.

Nejvýznamnější památky

Na bývalé návsi stojí evangelický kostel postavený v roce 1877, který při požáru v roce 1903 zcela vyhořel a poté byl obnoven. Za obcí na vyvýšenině U kříže se nachází kulturní památka – železný kříž z roku 1771.

Přírodní zajímavosti

Obec Jablůnka je obklopená lesy. Nejvýznačnější přírodní lokality jsou prameniště místních potoků, květnaté louky a mokřady, kde rostou vzácnější druhy rostlin (kruštík bahenní, pětiprstka žežulník, srstnatec májový a vstavač mužský).

Možnosti trávení dovolené

Okolí Jablůnky protínají značené turistické a cyklistické stezky. Vedle sokolovny je vybudován tenisový areál, za „dolní“ školou víceúčelové sportoviště, v zimě upravované na kluziště. Stravování zajišťují restaurace, v provozu je vinárna.

Další témata (upřesněte)

Dolní škola se přebudovává na výdejnu léků, zdravotní středisko pro děti a dospělé, kanceláře pro nový obecní úřad včetně matriky. Dokončení 31.12.2007.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí