Kateřinice

Kateřinice

Slovní popis polohy obce

Obec Kateřinice se rozkládá 9 km severozápadně od Vsetína, v Hostýnských vrších a v údolí potoka Kateřinky.

 

Znak obce Kateřinice

Obec Kateřinice
Kateřinice 242
756 21 RATIBOŘ

Telefon/fax: 571 442 315
E-mail: ou(@)obeckaterinice.cz
www stránky: www.obeckaterinice.cz

Úřední hodiny
Pondělí 7:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Středa 7:00 – 11:30 12:30 – 17:00

Stručná historie obce

První zmínka o obci se objevuje roku 1504 v záznamech, podle kterých majitel vsetínského panství Jan Kuna z Kunštátu zajistil věno své manželce Dorotě ze Zástřizl. Obyvatelé obce se živili převážně zemědělstvím, nádenickou prací, odcházeli na sezónní zemědělské práce do Rakous a na Hanou. Ještě v polovině 20. století patřily Kateřinice k nejchudším obcím na Valašsku. V současné obci žije 952 obyvatel.

Nejvýznamnější památky

Převážně evangelickému obyvatelstvu se v roce 1952 podařilo vybudovat kostel, později rozšířený o podkroví. U školní budovy stojí památník obětí 1. a 2. světové války, na Ojičné pomník partyzána Francoise Wasteelse, který padl 8. 3. 1945.

Kultura a tradice

Nejstarším ze spolků je Sbor dobrovolných hasičů (1936).

Přírodní zajímavosti

Mohutná památná lípa u Kamasů na Ojičné má v obvodu kmene téměř sedm metrů a vysazena byla na počest příchodu pasečanů. Přírodní rezervace Dubcová je jediným zvláště chráněným územím v Kateřinicích a nachází se na východním svahu stejnojmenného kopce. Z louky je pěkný výhled na Kateřinice. Dubcová a její okolí je také významná mykologická lokalita se 190 druhy makroskopických hub. V místní části Březiny protéká podél myslivecké střelnice malý potok s přirozeně meandrujícím korytem - Březinka. V její údolní nivě roste pestrá, zejména mokřadní květena - mečík střechovitý, tolije bahenní a prstnatec májový. Lokalita je ohrožena náletem dřevin. Lokalita Požařiska se nachází na kateřinických pasekách, asi 400 m jižně od kóty Chladná. Na svahovém prameništi roste kruštík bahenní a tolije. Na okolních loukách se vyskytují nejhezčí květiny Valašska - orchideje. Roste tu zejména vstavač kukačka, vstavač mužský, vemeník dvoulistý, badil a jiné.

Možnosti trávení dovolené

Procházka obcí je zajímavá díky přírodním lokalitám. Ubytovací ani stravovací kapacity obec s necelou tisícovkou obyvatel nemá.

Fotogalerie

Mohutná lípa u Kamasů

V Kateřinicích na pasekách u Kamasů roste památná lípa s obvodem 630 cm.

PR Dubcová

Přírodní rezervace Dubcová tvoří smíšený les s květnatými loukami a svahovými prameništi na východním svahu vrchu Dubcová (575,3 m n. m.). Rezervace o výměře 5,82 ha byla zřízena v roce 1956.

Mokřady Březinky

V údolní nivě potoka Březinka u Kteřinic roste pestrá, zejména mokřadní květena – mečík střechovitý, tolije bahenní a prstnatec májový.

Požařiska

Na svahovém prameništi Požařiska roste kruštík bahenní a tolije. Na okolních loukách se vyskytuje vstavač kukačka, vstavač mužský, vemeník dvoulistý, badil a jiné druhy.

Nejbližší cíle v okolí