Liptál

Liptál

Slovní popis polohy obce

Obec Liptál se nachází 9 km jihozápadně od Vsetína, na jižním úpatí Hostýnských vrchů.

Vlajka obce Liptál

Obecní úřad Liptál
756 31 LIPTÁL č. 331

tel.: 571 438 074
fax: 571 424 785
e-mail: obec@liptal.cz, starosta@liptal.cz

http://www.liptal.eu

Úřední hodiny: pondělí, středa   7.30 - 11.30   12.00 - 17.00

Stručná historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1361. Papežský dvůr tehdy ve francouzském Avignonu jmenoval rozhodčí komisi ve sporu nedalekého vizovického kláštera a pánů ze Šternberka. Mezi jinými se v listině jmenuje i obec Luptal. Jméno Liptál pochází pravděpodobně z německého slova Liebthal či Liebenthal - v překladu „milé údolí“. Obec patřila vsetínskému panství, které bylo od roku 1308 v držení pánů z Kravař. Později přešlo panství a tím také Liptál do majetků pánů z Cimburka a v roce 1505 pánů z Kunštátu. V té době byla poddaným vsetínského panství udělena svoboda dělání pasek, tj. přeměny lesa na ornou půdu. Z roku 1516 se dochoval údaj o velikosti Liptálu, který patřil k největším obcím panství: kromě fojtství zde bylo 25 usedlostí, fojtem byl jistý Václav. Jako součást vsetínského panství, mezi jehož majiteli byl i pozdější významný císařský vojevůdce Albrecht z Valdštejna, je v historických dokladech uváděn Liptál až do poloviny 17. století. Poddaní vsetínského panství se stali hybnou silou tzv. valašských povstání. Nespokojenost Valachů, ale i zrada, které se dopustil Valdštejn na protihabsburském povstání moravských stavů, se staly hlavní příčinou dlouhotrvajících valašských rebelií za třicetileté války. Roku 1666 došlo ke vzniku samostatného panství liptálského. Jeho majitelé se poměrně často střídali. Nová vrchnost si přivlastnila fojtství a největší usedlost v obci. Začátkem 18. století výrazně pokročilo budování panství - byly v něm dva dvory s ovčírnami, užitkové a okrasné zahrady, panský mlýn a pila, palírna, hostinec, šenk a pivovar. Šlechtickým sídlem se stal zámek, postavený na místě původního fojtství. Po 2. světové válce odešlo z Liptálu 355 občanů v akci osidlování pohraničí. Většina směřovala do okresu Jeseník, nejvíce se jich usadilo v Domašově. Nastala poválečná výstavba a rozvoj obce.

Nejvýznamnější památky

K památkám obce patří barokní zámek z přelomu 17. a 18. století. Evangelický kostel (1904-1907) je postaven v novogotickém stylu. Katolický kostel sv. Michala Archanděla (1796-1798) stojí na místě staršího kostela, zmiňovaného již roku 1625.

Kultura a tradice

V obci působí Valašský soubor národopisných písních a tanců LIPTA Liptál, jehož historie sahá až do 30. let minulého století. Od roku 1970 se v obci každoročně v srpnu koná folklorní festival Liptálské slavnosti, od roku 1978 s mezinárodní účastí, který přitahují milovníky folkloru ze širokého okolí. K dalším pravidelně pořádaným akcím patří lednové a únorové společenské plesy, červnové Dětské folklorní dny a taneční zábavy a koncerty, a prosincová Mikulášská jízda a vánoční koncert.

Přírodní zajímavosti

Obcí protéká potok Rokytenka, který odděluje výběžky Hostýnských vrchů s nejvyšším bodem katastru obce Chlevisky (641 m n.m.) od Vizovických vrchů. Již na hranicích katastru leží vrch Vartovna (651 m n.m.). Převážná část katastrálního území, která má rozlohu 2418 hektarů, je pokryta lesy.

Možnosti trávení dovolené

Zalesněné území obce mezi Hostýnskými a Vizovickými vrchy je vhodné pro turistiku i cykloturistiku. Příznivci folkloru ocení každoroční mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti. Kulturní areál slouží k pořádání zábav, koncertů i jako letní kino.

Další témata (upřesněte)

Rodák Jan Kobzáň – malíř, spisovatel, zakladatel souboru LIPTA Liptál

Nejstarším dokumentem archivu obce Liptál je privilegium Albrechta z Valdštejna, vydané 1. ledna 1614.

Fotogalerie

Zámek Liptál

Empírově upravený zámek v Liptále je umístěný v přírodně-krajinářském parku.

Nejbližší cíle v okolí