Bílovice

Bílovice

Slovní popis polohy obce

Obec Bílovice se nachází 8 km severovýchodně od města Uherské Hradiště. Součástí Bílovic jsou Včelary, které byly do roku 1960 samostatnou obcí.

Stručná historie obce

První zmínky o obci Bílovice pocházejí z 11. století. Roku 1256 se obec stala lénem olomouckého biskupství. V období let 1141–1256 vznikla bílovická farnost, zahrnující obce Kněžpole, Mistřice, Javorovec, Topolnou, Nedachlebice, Březolupy, Svárov a Zlámanec. Ve středu obce stála tvrz, v 16. století byla přestavěna na zámek. V 19. století koupil bílovický zámek i s pozemky rod Logothettiů, z nichž Vladimír se v roce 1869 stal zakladatelem prvního dobrovolného hasičského sboru na Moravě. V roce 1854 namaloval Josef Mánes za svého pobytu v Bílovicích několik obrazů. Nejznámější z nich, portrét Verunky Čudové, je uložen v Národní galerii.

Nejvýznamnější památky

Dominantou obce Bílovice je zámek, který v 19. století koupil rod Logottetiů. Od roku 1945 je zámek v majetku obce, nyní je sídlem obecního úřadu. Další kulturní památkou je kostel sv. Jana Křtitele z roku 1366, sousoší sv. Jana Nepomuckého, sv. Vendelína a sv. Antonína z roku 1749 a pamětní kříž u cesty na Topolnou z druhé poloviny 18. století.

Kultura a tradice

Obec Bílovice žije bohatým kulturním životem. Ze zajímavých akcí můžeme jmenovat například tradiční kateřinské krojované hody s právem, turnaj v kopané Včelarský žídlík, fašank a Putovní pohár mladých hasičů o pohár starosty obce. Tradicí se stává i vánoční jarmark, který pořádá kulturní komise při obecním úřadě spolu se základní školou. Bílovice jsou známé letními zábavami v zámeckém parku.

Přírodní zajímavosti

Obcí protékají potoky Březnice a Zlámanecký potok.

Možnosti trávení dovolené

Bílovice i s okolními obcemi jsou zapojeny do mikroregionu Za Moravú. Záměrem těchto obcí je vzájemné propojení cyklostezkami. Cyklostezky jsou vedeny polními cestami, jsou viditelně označeny a napojeny na hlavní cyklistické trasy. V obci Bílovice i v části Včelary jsou turistům k dispozici informační tabule s mapou. Sportovní vyžití umožňuje hřiště na kopanou a v soukromém areálu tenisové kurty, kluziště a volejbalové hřiště. Komunikace druhé třídy spojuje obec Bílovice s městy Uherské Hradiště a Zlín, komunikace třetí třídy s Napajedly a Uherským Brodem.

Fotogalerie

Kostel sv. Jana Křtitele

Zámek Bílovice

Zámek Bílovice

Barokně-empírový zámeček je obklopený anglickým přírodním parkem a slouží pro potřeby obce Bílovice.

Nejbližší cíle v okolí