Mistřice

Mistřice

Slovní popis polohy obce

Obec Mistřice leží ve Vizovické vrchovině, 5 km severovýchodně od Uherského Hradiště.

Stručná historie obce

První písemná zmínka je z roku 1247. Na severovýchodním okraji obce v té době stávala tvrz, která zanikla poté, co město Uherské Hradiště část území obce odkoupilo a tvrz přestala sloužit jako panské sídlo. Pozůstatky po tvrzi jsou dodnes v terénu patrné. Obec byla postižena v 17. století především nájezdy Bočkajovců a vpádem Švédů za třicetileté války. V obci stával větrný mlýn a v 19. století tu byly dvě kovárny. Školou náležela obec Mistřice do Bílovic. Měšťanskou školu navštěvovali starší žáci v Bílovicích od roku 1920. Základní škola v Mistřicích byla postavena v roce 1888 a svému účelu slouží dodnes. Místní část Javorovec, do roku 1960 samostatná obec, se rozkládá v údolí 4,5 km východně od Uherského Hradiště. Osada se původně nazývala Jaworník, Javorníček, Javorníčky. Poprvé se připomíná v seznamu osad platících k hradišťskému mostu v roce 1372. Javorovec náležel ke statku Uherské Hradiště.

Nejvýznamnější památky

V Mistřicích stojí kaple Největší Trojice z období let 1874-1883. V místní části Javorovec se nachází kaplička z počátku 18. století. Z dalších dochovaných památek stojí za pozornost boží muka nad obcí z 18. století.

Kultura a tradice

V obci s tisícovkou obyvatel udržují tradici fašanku, dětského maškarního bálu, říjnových hodů a hodových dozvuků, vánočního koledování a zpívání u vánočního stromu. V roce 1941 byl založen spolek divadelních ochotníků Máj a v roce 1948 Slovácký krúžek. Dechová hudba Mistřičanka prezentuje lidovou tvorbu doma i za hranicemi regionu a republiky.

Přírodní zajímavosti

Přírodní park Prakšická vrchovina se rozkládá mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem na pravém břehu řeky Olšavy. Převahu mají louky, sady, pastviny a pole, z lesů dubohabřiny a teplomilné doubravy. Území je významné zejména výskytem řady teplomilných druhů živočichů. Přírodní rezervace Rovná hora, Vrchové-Chrástě a přírodní památka Terasy-Vinohradné jsou cenné výskytem chráněných druhů motýlů. Území je domovinou modráska hořcového a tmavohnědého, ohniváčka černočerného, otakárka fenyklového a ovocného a řady dalších vzácných živočichů. Za zmínku stojí také výskyt kriticky ohrožené kudlanky nábožné.

Možnosti trávení dovolené

Obec Mistřice leží na území přírodního parku Prakšická vrchovina, na cykloturisticky velmi přitažlivé trase souběžné se zelenou turistickou cestou mezi Uherským Hradištěm a Luhačovicemi. Výletníci se mohou občerstvit ve třech místních hostincích, posedět v kavárně nebo cukrárně.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí