Spytihněv

Obec Spytihněv patří mezi nejstarší sídla Východní Moravy. Název obce vychází ze jména nejstaršího syna knížete Břetislava I. Spytihněva II., po kterém byl pojmenován původní zeměpanský hrad, který zde stál v 11. století. Při průjezdu obcí nepřehlédnete farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Pro cestovní ruch má značný význam Baťův kanál s přístavištěm a půjčovnou lodí.

Spytihněv

Spytihněv

Stručná historie obce

Již v 11. století zde kníže Břetislav I. založil zeměpanský hrad, který nazval po svém synovi (Spytihněvovi II.). V písemných zmínkách z 12. století se významně připomínal rozsáhlý majetek zdejšího kostela Panny Marie. Od roku 1318 patřila obec i s tvrzí olomouckým biskupům. Obec byla jedním ze šesti správních a církevních center na Moravě.

Nejvýznamnější památky

Farní kostel byl spolu se vsí zničen povodní v roce 1680 a nově zbudován byl až v r. 1712. V roce 1936 byl kostel renovován. V 1. polovině 20. století se obec Spytihněv stala součástí unikátního vodního díla - Baťova kanálu na řece Moravě.

Kultura a tradice

Místní obyvatelé dodnes dodržují folklorní zvyky a tradice. Každoročním vrcholem kulturního života jsou slovácké hody s právem, které se konají druhou říjnovou neděli.

Slovní popis polohy obce

Obec Spytihněv leží 4 km na jih od Napajedel, v Dolnomoravském úvalu.

Přírodní zajímavosti

Nejsevernější obec Slovácka Spytihněv leží na břehu řeky Moravy ve výšce 186 m n. m. v údolí Dolnomoravského úvalu.

Možnosti trávení dovolené

Zajímavou lokalitou na Baťově kanálu je okolí jezu, kde se od hlavního koryta řeky odděluje uměle vybudovaný kanál s první plavební komorou. Provozuje se zde půjčovna motorových člunů a rybářská bašta. Historická vodní cesta je splavná až ke Strážnici. Navíc lze zvolit i kombinovanou plavbu s cyklistikou, a tak svůj pobyt doplnit cyklistickým výletem do Bílých Karpat nebo Chřibů a návštěvou chráněných přírodních lokalit přímo v obci, nebo na některé zastávce na trase. V ubytovacích kapacitách je zastoupena i možnost stanování. Po březích řeky Moravy a Baťova kanálu prochází územím obce Spytihněv značená trasa Moravské cyklistické stezky. K rekreačním účelům slouží rekreační středisko Skleníky na levém břehu řeky Moravy. Okolí obce nabízí 30 hektarů vodních ploch vzniklých vytěžením štěrkopísku. V létě nabízí koupání v čisté vodě a od jara do podzimu možnost sportovního rybolovu. Plavba po vodní hladině je atraktivní a zároveň netradiční způsob, jak poznat krásy Spytihněv i celé oblasti Slovácko.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí