Drslavice

Drslavice

Slovní popis polohy obce

Obec Drslavice se rozkládá při řece Olšavě 4 km od Uherského Brodu a 15 km od Uherského Hradiště.

Stručná historie obce

První písemné zmínky o Drslavicích pocházejí z roku 1373. V letech 1980 – 1990 byla obec přičleněna k sousední obci Hradčovice, od roku 1991 je opět samostatná. Výrazný rozvoj Drslavic nastal po roce 1991. Občané se soustředili zejména na dobudování chybějící infrastruktury. Postaven byl obecní vodovod, obec byla plynofikována a dobudovává se kanalizační síť. Je zde hostinec, prodejna smíšeného zboží a veřejná knihovna. V rámci „Programu obnovy venkova“ byl zpracován nový územní plán rozvoje obce, na který postupně navazuje její zvelebování. Obec vyčlenila pozemky na výstavbu rodinných domků i pro podnikatelské účely. Škola v Drslavicích byla zrušena pro malý počet dětí v roce 1986. Budova byla adaptována a dnes v ní sídlí mateřská školka, družina a po rekonstrukci je používána i na pořádání různých kulturních a společenských akcí. V současnosti žije v Drslavicích téměř 500 obyvatel.

Nejvýznamnější památky

V obci se nachází dvě státem chráněné kulturní památky – kaple na návsi a sušírna ovoce v domě č. p. 24.

Kultura a tradice

Občané pečlivě dbají na dodržování místních tradic a slavností. Každoročně je pořádán končinový průvod s taneční zábavou, vítání jara, velikonoční pomlázka, odvodové řízení branců v krojích, stavění máje, tradiční hodový průvod v krojích, plesy a taneční zábavy.

Přírodní zajímavosti

Na katastru obce leží přírodní rezervace Vrchové - Chrástě (komplex původních květnatých luk, pastvin, sadů a teplomilných doubrav s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů) a přírodní památka Terasy - Vinohradné.

Možnosti trávení dovolené

Sportovní vyžití občanů je zajištěno v areálu místní tělovýchovné jednoty na hřišti, kde jsou k dispozici tři tenisové kurty, fotbalové hřiště a je plánována výstavba dětského hřiště.

Fotogalerie

PR Vrchové

Přírodní rezervaci Vrchové, vyhlášenou v roce 1982 o výměře 25,11 ha, tvoří bývalé ovocné sady na jihozápadním svahu Lhotského kopce.

Terasy, přírodní památka

Sušírna ovoce

Sušírna ovoce

Památkově chráněná, dokud funkční sušírna ovoce v humně domu čp. 24, náleží k ojedinělým dokladům hospodářské činnosti rolnického obyvatelstva. Památka je autentickým dokladem starých stavebních postupů a technik, k výstavbě bylo použito místních materiálů, hlíny a tvrdého dřeva ručně opracovaného. Jedná se o jeden z nejzachovalejších a stále funkčních objektů lidového stavitelství na Slovácku - Uherskobrodsku, který zde existoval již ve 20. letech 19. století. Tradice sušení ovoce trvá bez přerušení již několik desítek let.

Zbytky zaniklého zámku Pepčín

Zbytky zaniklého zámku Pepčín

V letech 1903 - 1981 stával v katastru obce Drslavice romantický zámeček Obora, lidově zvaný Pepčín. Pětipatrovou kruhovou stavbu s vyhlídkovou věží v pseudorománském stylu nechal pro svou manželku Josefínu postavit hrabě Václav Robert z Kounic. Po druhé světové válce zámeček postupně chátral, zachovaly se jeho základy na palouku zvaném Obora. Ze suti a hlíny je postavena vyhlídka, ze které shlíží na základy zámku sousoší z dubového dřeva - hraběnka Josefína a hrabě Václav Robert z Kounic. Místo je oblíbeným cílem procházek okolní přírodou. Přístupný je od rozhledny Hraběcí ve Vlčnově po neznačené polní cestě.

Nejbližší cíle v okolí