Staré Město u Uherského Hradiště

Staré Město u Uherského Hradiště

Staré Město

Slovní popis polohy obce

Staré Město se rozkládá na pravém břehu řeky Moravy, v těsné blízkosti Uherského Hradiště.

Stručná historie obce

Na území dnešního Starého Města vzniklo již v 6. století několik zemědělských a řemeslnických osad. Nejznámějšími jsou hradiska Na Valách a sídliště Na Špitálkách. V okolí kostelů sv. Michala a sv. Víta byly nalezeny základy čtyř velkomoravských kostelů s pohřebišti a odkryty specializované řemeslnické dílny z 9. až 10. století. Rozsah a bohatství archeologických nálezů (stavby, užitné předměty, výzbroj, šperky) nenechává nikoho na pochybách, že se jednalo o jedno z významných center Velkomoravské říše. Po objevu prvních hrobů v roce 1924 Na Valách se ujal se vedení záchranných prací archeolog Antonín Zelnitius spolu se Státním archeologickým ústavem v Praze. Badatelské aktivity Antonína Zelnitia Na Valách i na zbývajícím území Starého Města definitivně potvrdily staroměstskou aglomeraci za rozsáhlé slovanské sídliště. Zásluhou profesora Viléma Hrubého (1912-1985) byl v roce 1960 ve Starém Městě otevřen Památník Velké Moravy, který je od roku 1969 Národní kulturní památkou. Dřívější ves se podle listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141 jmenovala Veligrad. Na přelomu 12. a 13. století byl poblíž vsi založen cisterciácký klášter, do jehož majetku ves připadla. Když bylo v roce 1257 založeno královské město Uherské Hradiště (tehdy Nový Velehrad), byla ves podřízena právu tohoto města, nazvaná Staré Město (1257) a původní název Veligrad - Velehrad přešel na cisterciácký klášter a osadu, která kolem něj vznikla. Staré Město bylo značně postiženo povodní v červenci 1997. Po této přírodní katastrofě muselo být v jižní části města zbouráno téměř sto domů. Přesto se život v městě nezastavil, lidé si postavili nová obydlí, jiní si poničené domy opravili.

Nejvýznamnější památky

Národně kulturní památka Památník Velké Moravy byl vybudován roku 1960 v lokalitě Na valech. Budova památníku kryje základy kamenného velkomoravského kostela, který byl vybudován v polovině 9. století na starém pohanském pohřebišti ze 7. století. Stálá expozice dokumentuje dějiny centra Velkomoravské říše. V památníku je provozní doba od dubna do října, v zimních měsících je uzavřen. Veřejnosti volně přístupná je národně kulturní památka, archeologická lokalita Špitálky, ukazuje základy podélného kostela z 9. století. V základech římskokatolického kostela sv. Michala byly objeveny zbytky okrouhlé velkomoravské rotundy z 9. století. Hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele je pozdně románskou stavbou, původně kostnicí z poloviny 13. století. Sochařsky i architektonicky náročnější prací z 18. století je sousoší sv. Jana Nepomuckého.

Kultura a tradice

Staré Město je významnou krajovou oblastí Dolňácka s působivým folklorem reprezentovaným národopisným souborem Dolina. Dlouholetou tradici mají michalské hody plánované každoročně na poslední sobotu a neděli v září, nejblíže ke svátku patrona kostela. Veselo bývá v období fašanku, zpívá a tančí se o dožínkách, atmosféru má i mikulášská obchůzka a vynášení Mařeny. V dětském folklorním souboru tančí a zpívá na sto dvacet dětí, taneční soubor má také umělecká škola.

Přírodní zajímavosti

Staré Město je výchozím bodem k poznávání přírody nedalekých Chřibů. Na vrchu Brdo stojí jedna a na Rovnině v Uherském Hradišti druhá rozhledna. Z obou míst je nádherný výhled na Staré Město a okolí.

Možnosti trávení dovolené

Pamětihodnosti a přírodní krásy se dají poznávat na stezkách pro pěší, pro cyklisty, v koňském sedle nebo z paluby lodi na Baťově kanálu. Ve Starém Městě se dá sportovat, odpočívat u vody nebo lyžovat na umělém svahu. Milovníci vodních sportů si musí počkat na dokončení jezera na Loukách. Tenis, volejbal nebo fotbal se hraje ve Sportovnímu areálu na Širůchu s kompletní nabídkou pohybových aktivit. Od jara do podzimu pasažéři mohou vybírat z nejrůznějších tras i plavidel na Baťově kanálu. Dopravní spojení je téměř ideální. Staré Město protíná křižovatka silnic I. třídy I/55 Olomouc – Břeclav a I/50 Brno – hranice se Slovenskou republikou. V roce 2000 byl vybudován železniční koridor, na staroměstském nádraží zastavují mezistátní spoje do Rakouska a Polska, velmi dobré spojení je s Prahou, Olomoucí, Brnem, Ostravou i se sedmi hlavními městy okolních zemí Evropské unie. Pro luxusní ubytování slouží čtyřhvězdičkový hotel, ale nocleh pro méně náročné nabízejí i penziony pro turisty. Ze Starého Města lze pohodlně cestovat novou cyklostezkou na památný Velehrad, další cyklostezka bude vybudována v trase Babice - Huštěnovice – Staré Město – Nedakonice. Jen osm kilometrů od Starého Města se nachází zámek Buchlovice, hrad Buchlov a rekreační oblast na Smraďavce. Archeologické centrum a skanzen se nachází v nedaleké obci Modrá.

Fotogalerie

Památník Velké Moravy

Památník Velké Moravy

Památník Velké Moravy ve Starém Městě byl vybudován v roce 1969 nad základy první objevené kamenné velkomoravské stavby na našem území – kostela „Na Valách“ na jednom z nejvýznamnějších nalezišť raně středověkého Veligradu, jenž v 9. století patřil k hlavním centrům prvního státního útvaru západních Slovanů, Velké Moravy. Od svého otevření v roce 1969 neprošel objekt památníku výraznější opravou a modernizací, proto byla v letech 2008-2009 provedena jeho generální rekonstrukce, v závěru roku 2009 završená instalací moderní multimediální expozice, která odpovídá současným výstavním trendům a potřebám tuzemských i zahraničních návštěvníků.

Národní kulturní památka Staré Město - Na Špitálkách

Národní kulturní památka Staré Město - Na Špitálkách

Zrekonstruovaný půdorys velkomoravského kostela z poloviny 9. století, v jehož okolí bylo odkryto také pohřebiště.

Kostel sv. Michaela

KOVOZOO – MAJÁK ŠROTÍK

KOVOZOO – MAJÁK ŠROTÍK

Široko daleko není vidět žádné moře, ale přesto má své opodstatnění. Je vidět z daleka a neomylně naviguje návštěvníky do areálu společnosti REC Group. Je jedním z jejích hlavních symbolů a ukazuje, kudy se vydat na správnou a bezpečnou cestu mořem odpadů, tedy na cestu recyklace a důsledného zpracování a využívání druhotných surovin. Maják Šrotík je vysoký 27 metrů. Po zdolání 96 schodů se můžete rozhlédnout po celém areálu společnosti REC Group, KOVOZOO, KOVOSTEELu Recycling, ale také po kraji kolem metropole Slovácka. S námi se v moři odpadů neztratíte!

KOVOZOO STARÉ MĚSTO

KOVOZOO STARÉ MĚSTO

KOVOZOO, člen REC Group, je jedinou kovovou zoo v Evropě! Nachází se v zrekonstruovaném areálu bývalého cukrovaru ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Spatříte zde mnoho jedinečně propracovaných zvířat v životní velikosti vyrobených z kovového odpadu a umístěných v zajímavém a netradičním prostředí. Budete překvapeni, jaké krásné věci mohou vzniknout za použití železného šrotu, fantazie a šikovných rukou. KOVOZOO upoutá malé i velké návštěvníky. V areálu se nachází také další atrakce jako maják Šrotík , loď Naděje, letadlo L610, vláček STEELINKA, vyhlídkové lávky, Kovozoo a její Porodnice a Kongresové centrum.

Motokárová dráha

Motokárová dráha

Motokárová dráha ve Starém Městě nabízí jízdy pro jednotlivce i skupiny. Možnost uspořádat firemní i soukromé akce. Děti zde mohou absolvovat školu jízd a získat svůj dětský řidičák. Nabízíme motokáru upravenou pro jízdu handicapovaných jezdců.

Společensko-kulturní centrum

Společensko-kulturní centrum

Společensko kulturní centrum se nachází v rekonstruované budově bývalé sokolovny. K dispozici je divadelní sál pro přibližně 250 osob, sportovní sál, šachový sál, společenský salonek a tělocvična. Využívá se pro divadlo, koncerty, sálové sporty, módní přehlídky, výstavy, prodejní akce apod. Budova je vybavena klimatizací. Kontakt na provozní centra 607 006 083, objednávky v době po - pá od 7.00 do 14.00 hod.

Baťův kanál

Baťův kanál

Baťův kanál nabízí atraktivní a netradiční možnosti, jak poznat kraj kolem řeky Moravy od hanáckých Atén - Kroměříže až po Hodonín. Tato historická vodní cesta s třinácti funkčními plavebními komorami je v současnosti splavná od Otrokovic až k Rohatci. Vodní cesta je dnes využívána výlučně k rekreačním účelům. Od května do září můžete využít skupinové rekreační plavby kanálem, doplněné poznávacími a gastronomickými programy, nebo si můžete vypůjčit loď a zvolit svůj vlastní program. Celá vodní cesta je přístupná i pro ty, kdo vlastní člun. Půjčovny motorových lodí, výletních turistických prámů, kánoí a kol jsou pro vás připraveny ve Spytihněvi, Starém Městě, Uherském Hradišti, Babicích, Veselí nad Moravou, Vnorovech, Strážnici, Sudoměřicích a Hodoníně.

Bonsaimuseum Isabelia

Bonsaimuseum Isabelia

Sbírka bonsají dovezených z Japonska, Jižní Koreje, Číny a Taiwanu. Je zde k vidění největší množství bonsají v celé střední a východní Evropě, jejichž stáří se odhaduje až na 300 let. Mimo jiné je zde také zahrada v japonském stylu lákající k procházce po klikatých cestičkách a jezírko s koi kapry. Zahrada byla navržena panem profesorem Zdeňkem Hrdličkou a jeho paní Věnou.

Človíčkova stezka

Človíčkova stezka

Človíčkova stezka je perfektním doplňkem předškolní i školní výchovy, a to nejen dějepisu a tělocviku, ale poskytne dětem širší pohled na historii, sport a pohyb. Pro školky, školy a větší skupiny je možnost po předchozí domluvě zajistit průvodce. Až se děti dostatečně vyřádí na Človíčkově stezce, čeká na ně ve Sportparku Rybníček ve Starém Městě spousta dalších atrakcí. Třeba bosý chodníček, vodní prvky, vnitřní koutek i venkovní hřiště s domečkem nebo ohniště pro opékání špekáčků.

Dům dětí a mládeže St. Město a Rodinné centrum Čtyřlístek

Kaple sv. Jana Křtitele

Kaple sv. Jana Křtitele

Hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele se nachází poblíž kostela sv. Michaela.

Kostel svatého Ducha

Kostel svatého Ducha

Vestibul kostela ve Starém Městě je otevřen pro příchozí denně během dne. Vlastní chrámový prostor je otevřen, kromě bohoslužeb, na požádání. Prohlídka během bohoslužeb není možná. Jižní věž kostela slouží jako 47 metrů vysoké rozledové místo na vyhlídkové plošině kryté sklem. Vstup je možný v otevírací době z prostor Turistického informačního centra a je zpoplatněn.

KOVOZOO – LOĎ NADĚJE

KOVOZOO – LOĎ NADĚJE

Součástí KOVOZOO se stala se stala loď jménem Naděje. Je dlouhá 20 metrů, vybavená plachtami a třemi stěžni, ten nejvyšší sahá od paluby až do výšky 14 m. Prozkoumejte palubu lodě, zatočte si kormidlem nebo přenocujte přímo v kajutě kapitána Jacka nebo pod širákem na lodní palubě.

Přírodní památka Čerťák

Přírodní památka Čerťák

Přírodní památka Čerťák se nachází v tzv. Hradišťském příkopu podél pravého břehu řeky Moravy při jihozápadním okraji Starého Města. Vyskytuje se zde řada chráněných živočichů.

Staroměstská minizoo

Staroměstská minizoo

Ve Staroměstské minizoo můžete vidět na čtyřicítku zvířat, mezi nimi nechybí dva velbloudi Bagdád a Sindibád, klokani, koně, osel, ovce, prasata, pohladit si můžete lamy, najdete tady také slepice, kachny a husy. Po domluvě provozovatelé děti povozí na koních nebo si můžete opéct špekáčky na ohništi. Tato podívaná je pro vás zdarma, případně můžete dát provozovatelům dobrovolný příspěvek.

Nejbližší cíle v okolí