Šumice

Šumice

Slovní popis polohy obce

Obec Šumice leží při soutoku Rudického potoka s Olšavou na rovině a přilehlých svazích po obou březích Olšavy a Vlárské dráhy.

Stručná historie obce

První zmínky o obci pocházejí ze 2. poloviny 14. století, kdy kolem roku 1380 držel Šumice v doživotní zástavě Hynek z Valdštejna. Poté získali Šumice páni z Meziříčí, kteří je prodali pánům z Cimburka. Až do roku 1477 se zde vystřídala řada majitelů. V uvedeném roce je zakoupil i s dvorem Jan Planknar z Kynšperka, čímž se Šumice staly součástí uherskobrodského panství. V 17. a na počátku 18. století obec zažila několik ničivých nepřátelských vpádů. Kromě toho trpěla častými povodněmi na řece Olšavě, a to v období od 18. až do počátku 20. století. Charakteristickým zaměstnáním zdejších obyvatel byly kromě zemědělství stavební práce. Zdejší zedníci odcházeli za prací do okolních zemí. V roce 1890 byla uvedena do provozu zastávka na železniční trati Brno - Vlára. Jméno obce bylo odvozeno z názvu „ves lidí Šumových“ a během času se několikrát změnilo. V roce 1391 to bylo Schumitz, 1447 Šumice, 1671 Ssumitz-Šumice a současný název Šumice je z roku 1924. V obci žije okolo 1800 obyvatel.

Nejvýznamnější památky

Kostel Narození Panny Marie (1861), stojící uprostřed obce, byl výrazně upraven v roce 1801. U kostela stojí památkově chráněný kříž, další je východně od obce směrem na Nezdenice.

Kultura a tradice

V celoročním kulturní programu má pevné místo lednový myslivecký a hasičský ples, v únoru se pořádá Valentýnská zábava, fašank a karneval mateřské školy. Na březen připadá výstava velikonočních kraslic, následuje dubnový košt slivovice a zářijové hody. Rok uzavírá Mikulášská dílna a koncert vánočních koled v kostele. Obecní muzeum, otevřené v patře pošty, ukazuje život předků a zachycuje jejich poslední odkazy, které postupně mizí z uspěchaného života. V tematicky oddělených expozicích je instalována „jizba“, která byla v dřívějších dobách hlavní obytnou místností každého domu. Další expozice je věnována šumickému kroji a jeho podobám v různých životních situacích, jako je svatba nebo pohřeb. Poslední částí muzea je tzv. „hospodářská místnost“ s předměty, které pomáhaly lidem v zemědělství a řemesle.

Přírodní zajímavosti

Obec Šumice leží u soutoku Rudlického potoka s řekou Olšavou. Obec je majitelem rybníka na Ovčírce o rozloze cca 1 ha. Rybník slouží k relaxaci, rybolovu. Nachází se v údolí Ovčírky, která je zařazena na seznam chráněných území Natura 2000. Jsou zde výborné životní podmínky pro žáby, které zde mají velkou koncentraci.

Možnosti trávení dovolené

Obec protíná cyklotrasa Bílé Karpaty ve směru na Uherský Brod. V obci je vybudován sportovní areál.

Turistické zajímavosti

Muzeum starých krojů, nábytku, hospodářského nářadí, fotografií a podobně.

Fotogalerie

Šerkova usedlost

Šerkova usedlost

Šerkova usedlost je jedna z nejstarších stavení v obci Šumice. Její historie je známa od roku 1777, kdy na usedlosti hospodařil Jan Špát. Rod Špátů zde byl v nájmu až do roku 1887, kdy usedlost koupil František Šerek za 1000 zlatých od Brodského panství. Rodina Šerků zde hospodařila do 70. let 20. století, od té doby je usedlost neobydlena. Od roku 2011 je usedlost v soukromém vlastnictví a je postupně svépomocí rekonstruována.

Šumické muzeum

Šumické muzeum

Šumické muzeum prezentuje historický způsob bydlení, místní kroj a řemesla.

Trchalíkova usedlost

Trchalíkova usedlost

Soubor staveb lidové architektury Trchalíkova usedlost je prohlášen za nemovitou kulturní památku. Objekt je v soukromých rukou a dodnes se v jeho části bydlí. Památkově chráněny jsou tři budovy - historická stodola, výminek a vozovna.

Kostel Narození Panny Marie

Válcový pipalův mlýn

Válcový pipalův mlýn

Mlynář Drahomír Pipal rodem z Míkovic koupil spáleniště horního vodního mlýna v Šumicích v roce 1925. Mlýn přestavěl a zmodernizoval, provoz technologicky moderního válcového mlýna byl zahájený v roce 1926. Ještě v 90. letech 20. století mlel obilí pro potřebu místních chovatelů mlynář pan Milan Pipal, syn Drahomíra Pipala. Válcový mlýn je unikátní technickou památkou zařazenou do seznamu kulturních památek. Technický unikát spočívá v tom, že původní vodní náhon poháněl klasické mlýnské kolo, to roztáčelo francisovu turbínu, která vyráběla elektřinu k pohonu elektromotorů mlýnských strojů. V pozdějším období energii z vody nahradila přípojka elektrické energie z distribuční sítě. Mlýnské stroje jsou do dneška provozuschopné.

Nejbližší cíle v okolí