Choryně

Choryně

Slovní popis polohy obce

Obec Choryně leží v okrese Vsetín, 5 km severozápadně od Valašského Meziříčí.

Stručná historie obce

Název Choryně je odvozen od osobního jména Chor či Chora a tvar Choryně znamená tolik co Chorův majetek. Málokterá obec se může pochlubit tak dlouhou dobou trvání jako Choryně. Její počátky sahají do doby, z níž se dochovalo velmi málo písemných zpráv. První písemná zmínka o obci je listina olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1131, jejíž vznik je nověji datován o desetiletí později. Spolu s Choryní se ve Zdíkově listině vzpomínají ještě vsi Sazany a Němetice. Na území Sazan bylo ve druhé polovině 13. století založeno nové město Kelč, takže přestaly existovat. Němetice jsou v současnosti součásti obce Kelč. Historicky je tedy Choryně nejstarší písemně doloženou obcí okresu Vsetín.

Nejvýznamnější památky

Nejvýznamnější chráněnou památkou v Choryni je renesanční zámek, přestavěný z původní tvrze a upravený do dnešní podoby na počátku 19. století. V bývalém zámeckém parku je křížová cesta, kaple Panny Marie Lurdské a obraz s klekátkem Panny Marie Hostýnské. V areálu zámku stojí další chráněná památka, a to empírový farní kostel sv. Barbory (1785–1791). Historicky cenná je fara i budova bývalého pivovaru. U lesa Hradiště stojí kaplička sv. Jana s pramenem léčivé vody.

Kultura a tradice

Sedmisethlavá obec má každoročně ve společném programu Myslivecký a Společenský ples, Dětský karneval, masopustní vodění medvěda, oslavy Dne matek, pálení čarodejnic, vítání nových občánků, Rybářské posezení Pod Hrázkou s degustací rybích specialit, Drakiádu, lampionový průvod, Posezení s důchodci a adventní koncert. Málokterá obec se může pochlubit degustací kyselého zelí s podtitulem Zelí, zelí – to nás rozveselí. Každým druhým rokem se připravují oslavy sv. Floriána.

Přírodní zajímavosti

Samotná vesnice je soustředěná do údolí říčky Juhyně poblíž jejího soutoku s řekou Bečvou, ale stačí vystoupat na nejvyšší vrchol Stráž (376 m. n. m) a většina vrcholů Beskyd je jako na dlani. Celé scenérii vévodí právě masiv Radhoště. Na západním okraji obce Choryně se nachází přírodní památka Choryňská stráž. Tvoří ji sad a květnaté louky s výskytem orchidejí. V severní části Choryně se nachází několik rybníků. Pod hrází Velkého choryňského rybníka je přírodní rezervace Choryňský mokřad. Lokalita je zajímavá především ornitologicky.

Možnosti trávení dovolené

Turisté budou spokojeni s exkurzemi po chráněných přírodních lokalitách. Milovníci památek mají hned několik cílů k poznávání, a to kapličky nebo pramen léčivé vody. Choryně je součástí Valašského království, projektu zaměřeného na propagaci a rozvoj regionu Beskyd a Valašska. Přes Choryni vede cyklorasa Valašské Meziříčí - Kelč. Možnost občerstvení je v místní restauraci nebo bistru.

Fotogalerie

PR Choryňský mokřad

Přírodní rezervaci Choryňsaký mokřad tvoří společenstva mokřadů údolní nivy řeky Bečvy v těsné blízkosti choryňských rybníků. Rezervace byla vyhlášena v roce 1999 na výměře 20,98 ha.

Nejbližší cíle v okolí