Kladeruby

Kladeruby

Kladeruby

Přírodní zajímavosti

Kladeruby leží na levém břehu říčky Juhyně a obcí protéká potok Hrčál.

Slovní popis polohy obce

Obec Kladeruby leží 9 km severozápadně od Valašského Meziříčí, severovýchodně od Kelče na levém břehu říčky Juhyně. Vesnice se rozprostírá po obou stranách potoka Hrčál.

Stručná historie obce

Osídlení obce je velmi staré, což se dá doložit nálezy pazourků a kamenných seker, které se na katastru obce nacházely při polních pracích na jižním svahu u Doubravy. O obci je první doložená zmínka z roku 1141. V minulosti byla obec zemědělská. Rozvíjela se ale také vesnická řemesla, a to tesaři, koláři, krejčí, kováři a jiní. V období 1790-1795 začíná v obci vyučování dětí. Vyučoval obecní kovář Jan Czapla, pro kterého to bylo vedlejší zaměstnání v pronajaté místnosti. V roce 1815 byla v obci postavena dřevěná škola, kde začalo pravidelné vyučování dětí. Od té doby byla vedena školní matrika o dění nejen ve škole, ale i v celé obci. Zděná škola byla postavena v roce 1869. V roce 1898 postihl horní konec obce velký požár. V důsledku tohoto požáru byl v roce 1901 utvořen v obci hasičský sbor. V tu dobu byl hasičský sbor jednou z nejdůležitějších organizací v obci, přispíval také k rozšíření kulturního života na vesnici. Dovršením jeho činnosti bylo postavení nové hasičské zbrojnice v roce 1924. Starou budovu školy nahradila v roce 1911 nově vybudovaná škola, která po několika rekonstrukcích slouží doposud. Po 2. světové válce byl v obci postaven obecní vodovod. Za posledních padesát let se obec výrazně změnila. Bylo postaveno mnoho nových rodinných domů, staré byly zrekonstruovány. Velkou událostí obce byly mohutné záplavy v roce 1980. Způsobily velké materiální škody, zničily několik obytných domů podél potoka. Proto byla provedena celková rekonstrukce potoka Hrčál a postaveny dvě záchytné nádrže před vesnicí. Poslední velkou událostí v obci bylo zbudování nového katolického kostela sv. Cyrila a Metoděje. Výstavba byla dokončena za 299 dní s celkovým rozpočtem 11 milionů korun.

Nejvýznamnější památky

Památkově chráněná je kaple sv. Panny Marie (1843) se sochou sv. Jana Nepomuckého. Na okraji obce u silnice do Komárovic je vystavěn kříž s letopočtem 1761 a plastikou Krista.

Kultura a tradice

Leden je doba plesu rodičů, dětského karnevalu a mysliveckého plesu, únorovou tradicí je masopustní vodění medvěda a pochování basy, v dubnu si místní připomínají slet čarodějnic. Na květen připadá kácení máje a na červen dětský den se soutěžemi a kulturním programem. Říjen patří hodové zábavě.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí