Kunovice [VS]

Kunovice [VS]

Slovní popis polohy obce

Obec Kunovice leží na severovýchodním úpatí Hostýnských vrchů na samém rozhraní Valašska a Záhoří, asi 15 km západně od Valašského Meziříčí.

Stručná historie obce

První písemné zprávy o obci pocházejí již z roku 1131. Tehdy vydal olomoucký biskup Jindřich Zdík listinu, v níž vypočítával příslušenství olomouckého kostela. Na základě písemné zprávy z roku 1272 se uvádí ves Polom, jež později zanikla a jejíž existenci dokládá místní název Polomsko. Obyvatelé se ve středověku živili převážně zemědělstvím. O vzdělání pečovala církev. Do roku 1726 byly Kunovice přifařeny k faře Kelč, od roku 1726 do roku 1784 k faře Podhradní Lhota a od roku 1784 k nově zřízené faře v Loučce. V roce 1823 požádala obec o zřízení vlastní školy, která byla vystavěna a slavnostně otevřena 30. 5. 1875. V roce 1892 byla postavena v Kunovicích kaple a zřízen místní hřbitov. Spojení se světem se obci dostalo výstavbou železniční tratě, na které byl zahájen provoz 1. 7. 1878. V průběhu I. světové války narukovalo 106 místních občanů, z nichž se patnáct již nevrátilo. V období první republiky byl vybudován místní vodovod, veřejné osvětlení, byla zřízena telefonní ústředna, postaven hostinec, kde se hrálo ochotnické divadlo, založen spolek Sokol a Omladina. Druhá světová válka znamenala silné partyzánské hnutí podporované místními občany. Pro výstrahu okupanti popravili čtyři partyzány uprostřed obce. V roce 1985 byla obec integrována do obce Loučka. Integrace se ale neosvědčila a roku 1990 se obec osamostatnila. Dne 21. 6. 1998 byl posvěcen nový znak a prapor obce olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Od roku 1998 se obec aktivně angažuje v Programu obnovy venkova a soutěží o titul „Vesnice roku“.

Nejvýznamnější památky

Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně, socha Panny Marie na místním hřbitově a kamenné kříže v okolí obce.

Kultura a tradice

V malé obci s šesti stovkami obyvatel pečují o starodávné tradice a krajové zvyklosti. Vítají Nový rok, slaví Tři krále, vodí medvěda, oslavují Velikonoce, pochovávají basu, pořádají mikulášskou besídku a taneční zábavy. Oblíbené je vítání nových občánků.

Přírodní zajímavosti

Ráz krajiny je převážně zemědělský, v jižní části katastru obce se smíšenými lesy. V severních částech obce jsou navržena lokální, vzájemně propojená biocentra Sýkorec, Točenka, Hájek, Hluboká, v jižních částech pak biocentra Na podhůří, Vlčinec, Polomsko. Postupně se obnovují aleje, dřeviny kolem polních cest a vodních toků.

Možnosti trávení dovolené

Kunovicemi prochází několika cyklotras. Ubytovací kapacity obec nemá, v provozu jsou pohostinství, restaurace, dokončena je výstavba víceúčelové vodní nádrže.

Rodáci

Prof. Dr. Ing. Rudolf Haša (1881–1963) byl spoluzakladatelem Vysoké školy zemědělské, lesnické fakulty v Brně.

Fotogalerie

Kunovická hůrka u Rajnochovic

Kunovická hůrka u Rajnochovic

Na vrcholu Kunovické hůrky se nachází rozhledna, ze které se můžete kochat krásnými panoramaty. Cesta k této rozhledně vede naučnou stezkou prof. Rudolfa Haši. Stezka začíná u vlakového nádraží Kunovice-Loučka, pokračuje přes obec Kunovice a dál pokračuje cestičkou mezi poli a lány, kolem rybníka. Následuje strmý výstup na vrchol Kunovické hůrky.

Nejbližší cíle v okolí