Lešná

Lešná

Lešná

Slovní popis polohy obce

Obec Lešná se rozkládá severozápadně od Valašského Meziříčí. K obci patří místní části Jasenice, Lhotka nad Bečvou, Mštěnovice, Perná, Příluky a Vysoká.

Stručná historie obce

První písemná zmínka o obci se nachází v Zemských deskách moravských z roku 1355. Obec tehdy nesla název Leštná. Ve středu obce byla v 15. století postavena vodní tvrz, přebudovaná na přelomu 16. a 17. století na zámek. Ve 14.-17. století patřila několika majitelům. Jedním z nich byl např. Beneš Pražma, popravený za účast v protihabsburském odboji, nebo rody Žerotínů a Lažanských. Lažanští začali s renovací panství, úpravami zámeckého areálu včetně přestavby nového kostela. Na výzdobě zámku a výzdobě přestavěného kostela se podílí moravský barokní malíř Jan Sattler, který obohatil kostel sv. Michala freskovou výzdobou. Vedle zámeckého hospodářského dvora, který byl v těsné blízkosti zámku a plnil základní funkce důležité pro chod zámku, se zde nacházel i pivovar a vinopalna, vlastní zahrada, chmelnice, oranžérie. Zámek měl věž s bijícími hodinami. V roce 1793 panství kupuje Josef Bees z Chrostiny, který vlastní Lešnou téměř 50 let. Za tuto dobu ovlivnili chod, ale i vzhled zámku k reprezantativním účelům. Příkop kolem zámku byl zasypán, hospodářské stavení bylo přemístěno na jižní stranu a kolem zámku byl v letech 1820-1840 zbudován park anglického původu. V roce 1887 přicházejí poslední majitelé, hrabata Kinští z Vchynic a Tetova. Hrabě Filip Kinský patřil k nejvýznamnějším osobám v Lešné na přelomu století. Uvedený rod se podílí na dalších úpravách a výsadbě parku, který se svou bohatostí dřevin zařadil mezi nejpěknější a nejbohatší parky Severomoravského kraje. V současné době je navržen na zařazení mezi přírodní památky. Kinští vlastnili Lešnou až do roku 1945.

Nejvýznamnější památky

Dominantou obce je zámek. Ve středověku na jeho místě stála tvrz obklopená vodním příkopem, patrně na přelomu 16. a 17. století byla přestavěna na pozdně renesanční čtyřkřídlý jednopatrový zámek s arkádovým nádvořím. V roce 1847 dostal empírovou podobu. Naposled byl přestavěn po roce 1890. V zámeckém areálu je anglický park s rozlohou přes sedm hektarů. Je mimořádně bohatý na sortiment vzácných bylin a dřevin. Zámek má ve správě Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně a připravuje ho pro zpřístupnění veřejnosti. Nejstarší stavbou obce je kostel sv. Michala, postavený ve slohu pozdně barokním roku 1635 na místě vypáleného evangelického kostela. Ve věži kostela sv. Michala byly původně tři zvony - sv. Michal, Jan Nepomucký a sv. Valentin. Za II. světové války dva zvony zmizely a zůstal pouze sv. Michal z roku 1730 o váze asi 1500 kilogramů. Kostel je ve tvaru kříže s kaplemi sv. Valentina a sv. Jana Nepomuckého. V kostele je zachována cenná barokní nástropní freska moravského malíře Jana Sattlera z poloviny 18. stol., který podobnou malbou vyzdobil i dnes už neexistující kapli v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Varhany jsou z roku 1875. Kostel byl v roce 1972 zařazen mezi kulturní památky. Nedílnou součástí areálu kostela je Bessova kaple (1827) a kaple Kinských (1892). U cesty k obci Vysoká se nachází jeskyně p. Marie Lurdské z roku 1895 a stojí tu také dvě kapličky (1730-36). K zajímavostem patří také ozdobné štíty, zachované na dvou statcích připomínajících tzv. selské baroko.

Kultura a tradice

Obec je bohatá na spolkovou činnost a kulturní tradice, mezi které patří vodění medvěda, hody, plesy a dětský karneval. V místní části Perná se dochovala tradiční Sýpka, což je přijetí nových občanů do svazku obce.

Přírodní zajímavosti

V zatopeném bývalém lomu Vápenka, s azurově modrou vodou a hloubkou 15 metrů, žijí vzácní raci, jejich zakrslé formy a perloočky. Oblast je výjimečná i paleontologickými nálezy. V Mštěnovicích Na mušině se dobývala železná ruda a v lomu Na Čubkách se těžil stavební kámen. Kolem zámku v Lešné se rozprostírá anglický park, který je bohatý na vzácné byliny a dřeviny.

Možnosti trávení dovolené

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko se rozprostírá v podhůří Beskyd se zachovalými přírodními krásami, které jsou pro místní obyvatele impulsem k rozšiřování kompletních služeb pro spokojenost dlouhodobějších rekreantů i víkendových výletů. Turistickým lákadlem je zámek s přilehlým parkem (nejhodnotnější na severní Moravě) a kostel sv. Michaela v Lešné. V Jasenici zaujme turisty zatopený lom "Vápenka".

Fotogalerie

Zámecký park v Lešné

Zámecký park v Lešné

Anglický přírodně krajinářský zámecký park v Lešné z poloviny 19. století byl po desetiletích devastace nákladně obnoven a od roku 2000 je opět zpřístupněn veřejnosti.

Zámek Lešná u Valašského Meziříčí – Muzeum regionu Valašsko

Zámek Lešná u Valašského Meziříčí – Muzeum regionu Valašsko

Zámek Lešná leží ve stejnojmenné obci zhruba 8 km od Valašského Meziříčí. Renesanční objekt s arkádovým nádvořím vznikl v 16. století přestavbou původní vodní tvrze a později prošel několika zásadními úpravami. Tu poslední učinil rod Kinských, který mu vtiskl klasicizující ráz s romantizujícími novogotickými detaily. Od poloviny 19. století je součástí zámku i rozsáhlý anglický park (druhý nejcennější na severní Moravě) s řadou vzácných rostlin a dřevin. Zámek i park spravuje Muzeum regionu Valašsko, které tady po celý rok organizuje výstavy a akce pro školy i širokou veřejnost. Součástí nabídky je také stálá historická a environmentální expozice.

Lešná u Valašského Meziříčí – kostel sv. Michaela archanděla

Lešná u Valašského Meziříčí – kostel sv. Michaela archanděla

Obec Lešná se nachází v krásné krajině 7 km od Valašského Meziříčí, poblíž řeky Bečvy. Dominantu obce tvoří kostel sv. Michaela. Nepřehlédnutelný je i zámek, kolem něho se rozprostírá park anglického původu s bohatou sbírkou cizokrajných stromů a keřů na ploše 7,22 ha. První dřevěný kostel byl postaven v Lešné v období 1420 – 1430 za Hanuše z Pržného. Od roku 1480 vlastnili Lešnou Pražmové z Bílkova. Nejdříve Jan, který celé panství v roce 1567 prodává mladšímu bratru Benešovi, který byl náboženství luterského. Podle pramenů v roce 1589 přichází 3 luteránští kněží roku 1605 – 1612. V roce 1620 se vrchnost zřekla katolictví a Beneš Pražma se přidal k odboji proti Ferdinandu II., za což bylo do Lešné posláno vojsko, které vypálilo kostel, dvůr, část zámku a celou Lešnou. Zbytek byl ponechán manželce Ludmile, která musela uhradit 1800 tolarů do královské pokladny. Proto roku 1628 prodala Ludmila celé panství Martinovi Půhoučímu z Předmostí a za jeho panování byl v období 1628 – 1635 postaven druhý kostel ke cti a chvále Blahoslavené Trojice, z větší části dřevěný.

Nejbližší cíle v okolí