Loučka [VS]

Loučka [VS]

Slovní popis polohy obce

Obec Loučka leží na úpatí Hostýnských vrchů 13 km jihozápadně od Valašského Meziříčí.

Nejvýznamnější památky

V Loučce je památkově chráněna budova barokního zámku z pol. 18. století (původně tvrz ze 16. stol.) se zbytkem původního parku. Vedle parku stojí barokní kostel Dobrého pastýře z roku 1778, který prošel v roce 2000 rekonstrukcí. V Lázech se dochovala roubená zvonice.

Stručná historie obce

Na vrchu Hradisko jižně od obce byly nalezeny pozůstatky z doby kultury lidu lužických popelnicových polí. Loučka je poprvé připomínána v roce 1307. Ve středověku zde stálo šlechtické sídlo a opevnění z přelomu 13. a 14. století. Až do poloviny 19. století tvořila obec samostatné panství v kelečském lenním obvodu olomouckého biskupství. Loučka byla převáženě zemědělskou obcí, velmi rozšířené ale bylo košíkářství. V letech 1854-1900 v obci existovala manufaktura na výrobu keramiky. Už koncem 18. století existovala v Loučce škola, ktreou navštěvovaly i děti z okolí. V 80. letech minulého století byly k Loučce přičleněny obce Lázy, Podolí, Kunovice a Police. V roce 1990 se obce osamostatnily a s Loučkou zůstaly sloučeny pouze Lázy. Lázy vznikly z rozptýlených pasekářských usedlostí a jako samostatná obce byly uváděny až v roce 1763.

Kultura a tradice

V obci se udržují místní i folklorní zvyky, k nimž patří masopust s voděním medvěda, velikonoční klapotání s koledou, slet čarodějnic i kácení máje, mikulášská besídka s rozsvěcením vánočního stromu. V lednu se v obci konají plesy, v červnu je to soutěž O loučský demižon, které se účastní i okolní obce. Sportovní akce Pochod na Bílovou bývá pravidelně v únoru.

Přírodní zajímavosti

V obci se nachází chráněná lípa velkolistá.

Možnosti trávení dovolené

Loučka leží na úpatí Hostýnských vrchů, které nabízejí dostatek vyznačených tras. Turistům je k dispozici obecní hřiště, prodejny potravin a pohostinství.

Fotogalerie

Památná lípa

Lípa stará přibližně 200 let je chráněná jako památný strom.

Nejbližší cíle v okolí