Podolí [VS]

Podolí [VS]

Slovní popis polohy obce

Obec Podolí leží mezi městy Valašské Meziříčí a Bystřice pod Hostýnem, při silnici vedoucí z Loučky do Lázů a pod horou Kuželek.

Stručná historie obce

První historická zpráva o existenci Podolí, pocházející z roku 1370, uvádí Podolí jako samostatný lenní statek Olomouckého biskupství, který byl v roce 1527 připojen k lennímu statku Loučka. Hlavním zdrojem obživy obyvatel této malé obce bývalo zemědělství, část chalupníků se živila i domáckým vyplétáním sedadel pro potřebu továren na ohýbaný nábytek. Z historických pramenů lze vyčíst, že v roce 1794 měla obec Podolí 240 obyvatel, kteří žili ve čtyřiceti domech. O devět let později, v roce 1803, se v záznamech uvádí 18 rodin zahradníků, 12 rodin chalupníků, 10 rustikálních a tři dominikální domkaři a dva podruzi. Roku 1894 byla zahájena stavba školy. Roku 1895 byl stanoven Jan Myslivý, rodák z Lešné, učitelem a 1. března nastoupil službu v Podolí. Při otevření školy bylo školou povinných dítek z Podolí padesát, z Lázů dvaačtyřicet. Dne 19. května 1895 byla škola posvěcena a v roce 1896 rozšířena na dvoutřídní. Po připojení k obci Loučka v roce 1980 se Podolí o deset let později znovu osamostatnilo. Podolí je s 210 obyvateli nejmenší obcí okresu, ale za dobu vlastního hospodaření se toho podařilo hodně vybudovat. Roku 1995 zvoničku s historickým zvonem, zrekonstruovat veřejné osvětlení, o rok později autobusovou zastávku, přebudovat přízemí radnice na prodejnu smíšeného zboží, postavit první etapu sportovního areálu, opravit knihovnu po povodni v roce 1997. Rok 2000 je spojen s výstavbou druhé etapy sportovního areálu Podolí, rekonstrukcí chodníků a úpravou parčíku na návsi. V letním období se počet více jak dvou stovek stálých obyvatel zvyšuje zásluhou rekreantů na tři sta.

Nejvýznamnější památky

Novodobou stavbou (1995) je zvonička s historickým zvonem.

Kultura a tradice

Tradici má dětský den a rozloučení s létem.

Přírodní zajímavosti

Více než polovina členitého katastru obce pokrývají lesy. Nejvýše položeným místem je Čertův kámen s nadmořskou výškou 612 metrů.

Možnosti trávení dovolené

Lesnatý katastr je vhodným prostředím k toulkám přírodou. Na kopci nad Podolím je areál chatového dětského tábora, využívaný rodinami i školami hlavně v letním období. Část z osmi desítek domů slouží jako chaty a chalupy k rekreaci. Na početnější zástup rekreantů se Podolí teprve chystá. V plánu je výstavba přírodního koupaliště a připravují se pozemky pro výstavbu rekreačních objektů.

Další témata (upřesněte)

Rodák: Nejznámějším rodákem je akademický malíř Josef Hapka (1912–1987), otec známého hudebního skladatele Petra Hapky. Ve své tvorbě čerpal i z valašských motivů a krajina dětství mu poskytla místo posledního odpočinku.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí