Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí, přezdívané též Valašské Athény, patří k hlavním kulturním centrům Valašska. Návštěvníkům mohou nabídnout řadu zajímavých památek, krásnou přírodu, bohatý kulturní život i množství příležitostí sportovního vyžití.

Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí leží na soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy a je vstupní branou do Beskyd i Vsetínských vrchů. Město se může pochlubit bohatou a dramatickou historií, dvěma zámky, několika kostely a památkovou zónou, která chrání 47 domů historického jádra. O tom, že přezdívka Valašské Athény náleží Valašskému Meziříčí právem, svědčí bohatý kulturní život města a řada významných kulturních institucí, které zde působí. Jen namátkou můžeme jmenovat zdejší muzeum, hvězdárnu nebo městské kulturní zařízení. Meziříčí nabízí milovníkům pohybu řadu krytých i otevřených sportovišť, ale také naučné stezky vedoucí z města do zajímavých míst v jeho okolí.

Fotogalerie

Barokní Sýpka Valašské Meziříčí

Barokní Sýpka Valašské Meziříčí

Bývalá barokní sýpka na zadním nádvoří zámku Žerotínů. Sídlí zde Turistické informační centrum a Galerie Sýpka. Informační centrum poskytuje informace: o městě a jeho okolí, o pamětihodnostech a atraktivitách regionu, o kulturních, společenských a sportovních akcích, o firmách a službách ve městě, o vlakových a autobusových spojích, o možnostech ubytování a stravování ve městě a okolí. Poskytujeme: prodej upomínkových předmětů, turistických známek, publikací a map, internet pro veřejnost, prodej vstupenek do galerie Sýpka, prodej vstupenek v síti TICKETPRO, TICKETSTREAM, TICKETPORTAL A TICKETART.

Dům U dvanácti apoštolů

Dům U dvanácti apoštolů

Dům č. 118 s původním názvem U dvanácti apoštolů poprvé zmiňovaný v roce 1598 je zdoben plastickými reliéfy z přelomu 17. a 18. století s motivy apoštolů.

Moravská gobelínová manufaktura

Moravská gobelínová manufaktura

Gobelínka ve Valašském Meziříčí zachovala tradiční ruční výrobu. Každý návštěvník si může tkaní gobelínů také sám vyzkoušet.

Amfiteátr v zámeckém parku

Amfiteátr v zámeckém parku

Rekonstruovaný amfiteátr v parku u zámku Kinských nabízí se svou kapacitou 500 míst k sezení prostor pro pořádání velkých open-air akcí. Tyto prostory spravuje Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí a nabízí rovněž možnost jejich pronájmu.

Hvězdárna Valašské Meziříčí

Hvězdárna Valašské Meziříčí

Hvězdárna Valašské Meziříčí se nachází na jižním okraji města, na kopci zvaném Stínadla. Hvězdárna nabízí programy jak pro individuální návštěvníky, tak i pro rodiny či organizované skupiny. Ve vnitřních prostorech je vystaven model telekomunikační družice Iridium. Ve venkovním areálu je k vidění geologická expozice.

Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková orgaizace

Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí sídlí v bývalém zámku Žerotínům a po celý rok je dějištěm mnoha hudebních, divadelních a jiných kulturně-společenských akcí.

Městská památková zóna Valašské Meziříčí

Městská památková zóna Valašské Meziříčí

Památková zóna v centru města byla vyhlášena v roce 1992. Náleží do ní 45 měšťanských domů, vesměs ze 16. a 17. století, nichž k nejhodnotnějším patří dům U dvanácti apoštolů, budova radnice, barokní farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a renesanční zámek Žerotínů z poloviny 16. století.

Muzejní a galerijní centrum Valašské Meziříčí

Muzejní a galerijní centrum Valašské Meziříčí

Muzejní a galerijní centrum se nachází v jižním křídle barokního Zámku Žerotínů v centru Valašského Meziříčí. V rámci centra můžete navštívit stálou expozici, věnovanou historii města a zámku, nebo dvě galerie s výstavami dle aktuálního programu. Kromě toho jsou zde pořádány přednášky, workshopy a různé jiné doprovodné programy. Aktuální program je k dispozici na stránkách centra: http://www.magc.cz/

Muzeum řeznictví Valašské Meziříčí

Muzeum řeznictví Valašské Meziříčí

Muzeum řeznictví se věnuje řeznickému řemeslu na Valašsku a připomíná výjimečné kvality uzenářských a masných výrobků v regionu. Zároveň je kulturním a společenským centrem. Muzeum založil majitel rodinné firmy MP Krásno Karel Pilčík. Pro veřejnost jsme otevřeli 10. září 2015. Více informací na: http://www.muzeumreznictvi.cz/o-muzeu/

Památník napoleonských válek v Abácii

Památník napoleonských válek v Abácii

Bitva u Slavkova přinesla Napoleonovi vítězství a slávu, byla však vykoupena utrpením desítek tisíc mrtvých a zraněných vojáků obou válčících stran. Ranění byli kromě jiného odvezeni do žerotínského zámku ve Valašském Meziříčí, kde jich ještě mnoho podlehlo zraněním a epidemii. Mrtví byli pohřbíváni v Abácii a u cesty do Hrachovce, kde je dnes litinový kříž. Na místě pohřebiště u soutoku řek v dnešním parku Abácie byl r.1901 postaven pomník z jarcovského vápence. Kromě 1220 vojáků zde leží i 12 vojáků ruských.

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – Muzeum regionu Valašsko

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – Muzeum regionu Valašsko

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která bude dokončena letos na podzim. Správce památky Muzeum regionu Valašsko zde pro Vás buduje novou atraktivní expozici s názvem Člověk v krajině, krajina v člověku, která za pomoci současných trendů výstavnictví přiblíží, jak se vyvíjel vztah zdejších lidí a okolní přírody.

Zámek Žerotínů Valašské Meziříčí

Zámek Žerotínů Valašské Meziříčí

Původně renesanční zámek založený roku 1538 Janem z Pernštejna, patřil postupně různým větvím rodu Žerotínů. Poslední majitel jej roku 1854 prodal rakouskému státu, který zde zřídil ženskou trestnici. Vzhledem k faktu, že šlo o jediné zařízení toho druhu na Moravě a ve Slezsku, traduje se, že zde pykala travička Maryša, známá z díla bratří Mrštíků. Za první světové války sloužil zámek jako vojenský lazaret. V současnosti je sídlem Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí a dějištěm řady hudebních a divadelních akcí. Na zadním nádvoří zámku se nachází barokní sýpka se stejnojmennou galerií a Turistickým informačním centrem.

Bývalá vězeňská kaple

Bývalá vězeňská kaple

Roku 1854 byl žerotínský zámek ve Valašském Meziříčí prodán rakouskému státu,který zde zřídil ženskou trestnici.Jelikož šlo o jediné zařízení toho druhu na Moravě a ve Slezsku,traduje se,že zde pykala známá travička Maryša.Pro potřeby trestankyň byla na na zadním nádvoří zámku zřízena vezeňská kaple.Tomuto účelu sloužila do r.1908,kdy byla odsvěcena a postupně sloužila jako sklad vojenského a zdravotního materiálu.Objekt postupně silně chátral a hrozila mu úplná demolice.Záchrana se našla v podobě Evropských fondů a dnes spolu s bývalou barokní sýpkou tvoří zadní nádvoří zámku Žerotínů s odpočinkovou zonou.Kaple byla slavnostně otevřena 17.července 2008 vernisáží výstavy Slavné zlínské vily.

Kostel Českobratrské církve evangelické

Kostel Českobratrské církve evangelické

V dnešním evangelickém kostele bývalo původně dívčí gymnázium, které navštěvovaly Gabra a Málinka, známé z knih Amálie Kutinové. Budova,postavená chorvatským architektem Kaldou, zaujme jednak netradičním propojením samotného kostela s farní budovou,jednak jižními architektonickými prvky. Před kostelem se nachází pomník T.G.Masaryka,jehož osudy jsou výmluvným obrazem politických zvratů v českých dějinách.Od svého odhalení v r.1925 byl několikrát zrušen a zase obnoven.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven na místě původně gotického kostelíka ze 13.století. V roce 1581 k němu byla přistavěna renesanční věž a v roce 1680 barokní kaple. Vlevo od vchodu je cenná plastika s tematem Getsematské zahrady.

Kostel svatého Jakuba Většího

Kostel pochází asi z 16. století, v jádru renesanční architektura s pozdějšími barokními dostavbami. Jeho součástí je i gotický žlábkový portál a na strmé střeše je věžička s umíráčkem. U kostela se nachází socha sv. Josefa s Ježíškem datovaná chronogramem do roku 1762.

KZ Valašské Meziříčí - M klub

KZ Valašské Meziříčí - M klub

M-klub vznikl koncem šedesátých let ve sklepních prostorách žerotínského zámku a patří k nejhezčím zařízením svého druhu v České republice.Dnes zde probíhají kocerty,divadla a festivaly-např.Valašský špalíček,Moravský festival poezie či divadelní Malé jevištní formy.

Lapidárium Trojice (kostel Nejsvětější Trojice)

Lapidárium Trojice (kostel Nejsvětější Trojice)

Kostel pocházející z konce 16. století byl renesančním hřbitovním kostelem, ale v 18. století k němu byla přistavěna dřevěná loď s ochozem v lidovém stylu. Dnes je v něm lapidárium renesančních a barokních náhrobních kamenů. Otevřeno je v červenci a srpnu.

Muzeum valašských strašidel

Muzeum valašských strašidel

Muzeum představuje nejznámější valašská strašidla, skřítky a rarášky z dílny výtvarníka Aleše Drašara. Nabízí však prostor i k hostování strašidel přespolních.

Divadlo Schod

Divadlo Schod

Známé valašskomezříčské amatérské divadélko hraje pouze hry z per valašských autorů.

Escape 13 Valašské Meziříčí

Escape 13 Valašské Meziříčí

Staňte se součástí příběhu. Najděte indicie, rozluštěte hádanky a objevte tajné skrýše! Podaří se vám za 60 minut uniknout?

Farma Vystrkov

Farma Vystrkov

Na farmě se nachází klidní koně vhodní k tzv. pasivní hipoterapii, což je hlazení, drbání, krmení a čištění koní, které příznivě působí na lidskou psychiku. Okolo farmy vede cyklotrasa spojující Valašské Meziříčí a obec Branky. Většina trasy jsou silnice III.třídy. V zimním období lze mnohé cyklotrasy v okolí farmy využít k běžeckému lyžování, mushingu nebo skieringu. Nedaleko od farmy se nachází letiště se dvěma travnatými ranvejemi, které slouží sportovním i rekreačním aviatikům. Farma se nachází na náhorní plošině, část pastvin využíváme k pouštění draků klasických, akrobatických i tažných tzv. powerkitů.

Fauna park - Dětský ráj

Fauna park - Dětský ráj

Malá soukromá zoo na vrchu Štěpánov ve Valašském Meziříčí. Přístupná celoročně. K vidění jsou zde zvířátka domácí i exotická, např. lamy,kozy kamerunské i exotické ptactvo. Děti mohou krmit zvířata předem připraveným krmením, které si lze za malý poplatek koupit přímo v areálu parku. Faunapark byl založen z iniciativy Tomáše Jugy v roce 2000 a pro veřejnost otevřen v roce 2001.

kaplička Sv.Rocha

kaplička Sv.Rocha

V šedesátých a sedmdesátých letech bylo malebné městečko Krásno nad Bečvou (dnes součást Valašského Meziříčí) zbouráno a mezi šedí panelových sídlišť zůstalo zachováno nemnoho památek. Mezi tuto hrstku patří kaplička zasvěcená Sv.Rochu na Vrbenské ulici. Čtenářky knih Amálie Kutinové si možná vybaví, že kolem kapličky chodily "nezvedené dcérky" Gabra a Málinka do školy.

Krásenská radnice

Krásenská radnice

vzácná památka městského stavitelství z roku 1765. Ve zdivu je zasazen znak někdejší krásenské vrchnosti hrabat ze Žerotína a znak městečka Krásna. Budova dnes slouží jako městská knihovna.Zajímavostí je dřevěná plastika Madony od Ambrože Špetíka v průčelí radnice.

Krásenský pivovar

Krásenský pivovar

Krásenský pivovar najdete na pravém břehu Rožnovské Bečvy. V objektu se nachází restaurace a minipivovar s varnou, spilkou pro kvašení piva a ležáckými tanky. U vchodu do restaurace můžou hosté vidět v prosklené místnosti devět přetlačných tanků.

Památné lípy a tis

Dvě památné lípy velkolisté a tis červený.

Památník obětem II.sv.války na Helštýně

Památník obětem II.sv.války na Helštýně

Jak dokládají archeologické nálezy,byl vrch Helštýn osídlen už v době kamenné.V r.1948 zde byl postaven památník obětem II.sv.války podle návrhu arch.Josefa Místeckého a Jaroslava Hlaváče.Od památníku je nádherný rozhled nejen na Valašské Meziříčí,ale i na okolní pásmo Beskyd od Jehličné po Radhošť,na Vsetínské a Hostýnské vrchy až po Hranicko-odersko.

Park Botanika Valašské Meziříčí

Park Botanika Valašské Meziříčí

Park pojmenovaný Botanika se vzácnými dřevinami byl založen v letech 1890 a 1891 pro potřeby výuky studentů blízkého gymnázia.V okolní vilové čtvrti vyniká budova evangelického kostela od chorvatského stavitele Kaldy a vily od arch. Grubera nebo J.Stockar-Bernkopfa,v sousedství parku se nachází i Moravská gobelínová manufaktura s Muzeem gobelínů. Parkem prochází naučná stezkay Jana Karafiáta.

Radnice

Radnice

Budova radnice z počátku 17. století s rokokovou štukovou fasádou se znakem města a kamenným portálem patří k nejcennějším památkám města.

Sokol Valašské Meziříčí

V sokolovně dnes kromě jiného působí také loutkové divadlo pro děti Pimprlata.

Soubor valašskomeziříčíských soch

Soubor valašskomeziříčíských soch

Valašské Meziříčí se pyšní sochami a plastikami od barokních po současné. V severní části náměstí stojí ranně barokní socha Panny Marie, jedna z nejstarších na Moravě. Na opačné straně náměstí se tyčí socha sv.Floriána. Na most přes Bečvu byl nedávno přemístěn sv.Valentin a na rušný provoz na Masarykově ulici shlíží Panna Marie, sv.Libor, sv. Pelhřim, sv. Šebestián a u rondelu opět sv. Florián. Klidné místo u kostelíku sv. Jakuba našli sv. Ignác z Loyoly a barokní sv. Josef. Cenná je rovněž plastika Getsematské zahrady ve výklenku kostelní zdi od olomouckého sochaře Františka Doležala, dnes už však kvůli bezohledným vandalům chráněna mříží. Z novodobých soch je nutno připomenout bustu T. G. Masaryka v parku Botanika, několikrát zrušenou a obnovenou nebo několikrát přestěhovanou bustu F. Palackého, která dnes stojí před gymnáziem.Zajímavostí je soška Panny Marie od Ambrože Špetíka, umístěná ve výklenku krásenské radnice, kterou autor městu pronajal za jeden rohlík ročně.

Valašské Meziříčí

Nejbližší cíle v okolí