Hostišová

Hostišová

Slovní popis polohy obce

Obec Hostišová leží 12 km severně od Zlína a je z velké části obklopená lesy.

Stručná historie obce

Jak dokládají archeologické nálezy z doby prehistorické, krajina v okolí dnešní obce Hostišová byla osídlena ve všech údobích od starší doby kamenné. Paleolitické nálezy pocházejí časově z doby asi 10 000 let p. n. l. Osada Hostišová byla poprvé písemně zaznamenána v roce 1397v podobě Hosstyssowa Lhota. Postupem času se na spojení Lhota zapomnělo. Hlavním zdrojem obživy obyvatel bylo zemědělství, kterému ustoupily okolní lesy. Když roku 1858 průkopník zemědělského pokroku František Skopalík ze Záhlinic uskutečnil ve své obci scelování pozemků, začali se v Hostišové rolníci o scelování rovněž zajímat. Tuto myšlenku uspíšil ještě Moravský zemský zákon o scelování pozemků ze dne 13. února 1884.

Nejvýznamnější památky

Barokní kříž z kamene (1756) patří k nejstarším historickým památkám. Kaple Navštívení Panny Marie byla postavená ve středu obce v roce 1869. Obec vybudovala pomník rumunským vojákům, kteří za obec položili život ve II. světové válce. V údolí Trnovce v blízkosti seskoku paraskupiny CLAY-EVA (v noci z 12. na 13. 4. 1944) nechala obec v roce 2005 zhotovit pomníček.

Kultura a tradice

V únorovém kalendáři má pevné místo „vodění medvěda“, tedy oslava masopustu s maškarami a průvodem obcí. Ženský pěvecký sbor Bábinky se postaral o znovuobnovení důchodcovského plesu. Tradici má setkávání u vánočního stromu přátelství, které se pravidelně koná první neděli adventní a poslední vánoční neděli. Divadelní ochotnický soubor zastupuje na jevišti místní mládež. Každoročně se pořádá folkové koštování a koštování slivovice. V kapli se slouží každý rok 3 mše - 2. 5. mše prosebná, 2. 7. mše přímluvná (pouť, vžil se název "Náš svátek"), 2. 9. mše děkovná.

Přírodní zajímavosti

Hostišová je z velké části obklopená lesy. Na území katastru obce se nachází památný strom - Prajzovská hruška.

Možnosti trávení dovolené

Hostišová se 430 stálými obyvateli nemá vybudované zázemí pro turisty.

Fotogalerie

Rozhledna Hostišová

Rozhledna Hostišová

Dřevěná rozhledna na kamenné podestě na kopci Strážná (347 m n. m.) u obce Hostišová na Zlínsku. Výška rozhledny je 14 metrů. Nabízí výhled do okolní krajiny (okrajové části Zlína, Malenovice, Otrokovice, Přerov, Bílé Karpaty, Chřiby, při dobrých podmínkách i Jeseníky).

Nejbližší cíle v okolí