Jasenná

Jasenná

Jasenná

Slovní popis polohy obce

Obec Jasenná se nachází na jihovýchodním okraji Valašska v malebném údolí pod horů Vartovnů a kopcem Syrákovem asi 21 km od Zlína a 14 km od Vsetína.

Stručná historie obce

První písemná zmínka o Jasenné byla nalezena v listinách z roku 1468, kdy patřila k panství Vizovskému. V průběhu dějin bylo území Jasenné různě zalidněno, decimováno válkami a nemocemi. Také vpády Tatarů těžce obec postihly na přelomu 17. a 18. století. Proti nim byly postaveny sbory Portášů a v naší obci jeden takový sbor působil více jak 20 let, kdy jejich poručíkem byl fojt Mikuláštík.

Nejvýznamnější památky

K nejvýznamnějším historickým památkám v obci patří farní kostel katolický v barokním slohu zasvěcený svaté Máří Magdaléně z roku 1672. Nepřehlédnutelnou památkou je roubená stavba fojtství z roku 1748 v původní podobě a na původním místě, která patří rodině Mikuláštíků, a je v ní zřízeno muzeum. Další památkou je evangelický kostel v empírovém slohu z roku 1833. U evangelického kostela je instalován památník zdejším legionářům. Socha Portáše – dílo sochaře Stanislava Mikuláštíka je připomínkou na 18. století, kdy na fojtství sídlil portášský sbor.

Kultura a tradice

Obec žije bohatým kulturním a společenským životem - ať už jsou to sportovní, kulturní nebo společenské akce. Rok začíná tradičními plesy hasičů, školy a sportovců. Dále jsou to v zimním období karnevaly na ledě, na lyžařském svahu, sjezd kopců na čemkoli. Jaro začíná sletem čarodějnic, stavěním a kácením máje s veselicí a ohňostrojem, a otevíráním studánek. Pak mají svůj dětský den s pohádkovým lesem děti. Myslivci pořádají červencovou noc a také v červenci SDH pořádá pouť se zábavou. Na podzim je to drakiáda, zavírání studánek a pochod broučků s uzamykáním školních zahrad. Folklorní soubor Portáš obnovil o hodech tradici vodění berana po dědině s ukončením zábavou. V předvánočním čase v Jasenné rozsvěcují vánoční strom a pořádají vánoční koncerty. Sokoli končí rok vánočním turnajem ve stolním tenise a fotbalisti silvestrovským fotbálkem.

Přírodní zajímavosti

Katastr obce je velmi členitý a kopcovitý. Je tvořen spoustou krásných lesů a údolí. Původní ráz zemědělské krajiny se udržuje v obci chovem pastevního skotu a chovem ovcí. Z jasenských kopců je dobrá viditelnost na masivy Vizovických vrchů, Hostýnských vrchů a Vsetínských vrchů. Při dobré viditelnosti se z kopce Vartovna dohlédne až na Fatranský Kriváň, Chřiby a Drahanskou vrchovinu. Mezi obcemi Lutonina a Jasenná se nachází PP Průkopa s výskytem ohrožených druhů rostlin, především vstavačovitých. Za zmínku stojí i chráněné stromy - víc jak dvěstě let stará hruška – smolénka, jeřáb zvaný břak a strom oskoruše.

Možnosti trávení dovolené

V okolí obce lze strávit příjemnou dovolenou s možností kvalitního ubytování v motorestu Sirákov s výbornou kuchyní. Z kopce Syrákov jsou dobře značené turistické trasy až do Vsetína a Beskyd a do Vizovických vrchů. Je zde možnost i cykloturistiky. Na vrchu Vartovna (651 m n. m.) stojí 37 metrů vysoká rozhledna ve tvaru kovového válce.

Další témata

Obec Jasenná proslula v minulosti pletením opálek – kruhových, nepříliš hlubokých košů z lubů mnohostranně využívaných v zemědělských usedlostech. Dále pletením košů a březových metel. Kromě toho se v obci ještě vyráběly z lubů praščáky (lehátka) a užičníky. Zpracování ovoce – sušení v dřevěných sušírnách, vaření povidel a pálení slivovice přetrvává do dnešní doby.

Fotogalerie

Národní kulturní památka Mikuláštíkovo fojtství

Národní kulturní památka Mikuláštíkovo fojtství

Fojtství bude veřejnosti přístupné od roku 2022. Roubená budova fojtství z poloviny 18. století patří k nejhodnotnějším lidovým památkám jihovýchodní Moravy. Dnes je v ní umístěna muzejní expozice. V roce 2014 bylo Mikuláštíkovo fojtství zařazeno mezi Národní kulturní památky. Správcem objektu je Národní muzeum v přírodě.

Nejbližší cíle v okolí