Karlovice

Karlovice

Slovní popis polohy obce

Obec Karlovice je vzdálená 6 km severně od Napajedel a 6 km jihovýchodně od Malenovic.

Stručná historie obce

Obec Karlovice vznikla na pozemcích středověké obce Pěnkov, jejíž existence je doložena poprvé v roce 1368. K tomuto datu byla obec Pěnkov zapsána mezi poddanskými vesnicemi patřícími k tvrzi Podhradí. V roce 1501 je o ni zmínka jako o pusté vsi (pravděpodobně vylidněné při ničivých bojích za česko-uherské války). V 16. století páni z pohořelické tvrze nechali na Pěnkově zbudovat panský dvůr pro zabezpečení obhospodařování pozemků a zvýšení daní. V roce 1579 k tvrzi patřily i vsi Oldřichovice a Komárov, což byl majetek rytířů Vojskových z Bogdunčovic (1579-1629). To vše bylo připojeno k Pohořelicím v roce 1633 a spolu s Pohořelicemi v roce 1698 k malenovickému panstvu. V 18. století dospěla malenovická vrchnost k rozhodnutí zrušit vlastní hospodaření na Penkově a pozemky dvora předat podaným. Karlovice patří k nejmladším obcím na Zlínsku. O jejich založení v roce 1768 svědčí zachovalá listina, kterou nechal sepsat tehdejší malenovický pán hrabě Karel Vincenc Salm Neuburk. Z jeho jména a příjmení je odvozen i název obce. V závěru své listiny se hrabě zmiňuje, že uprostřed nové dědiny nechá postavit kamenný kříž a ulít zvon pod obraz sv. Vincence a Karla. Škola z roku 1890 je v současnosti sídlem obecního úřadu.

Nejvýznamnější památky

K památkám patří na první místo kaple Panny Marie Dobré rady vybudovaná v roce 1900. Kamenný zakládající kříž obce s erbem Salm-Neuburgů pochází z roku 1768, další kamenné kříže připomínají ukončení I. a II. světové války. S tragédií je spojen kamenný pomník trojice žen, které zahynuly při nášlapu na minu. Památník věnovaný obětem posledních dní druhé světové války vybudovaly společným úsilím a náklady obce Karlovice, Oldřichovice a Pohořelice.

Kultura a tradice

Vodění medvěda je název pro zachovávaný průvod mladých mužů a vyhrávání před každým domem. Místní obyvatelé odměňují medvěda kořalkou slévanou do demižónu. Zvyk se odbývá na počátku půstu. Nošení Mořeny je starý pohanský zvyk, při kterém pro změnu děvčata nosí Mořenu, zpívají před každým domkem a na závěr Mořenu utopí ve vodě – tím vítězí život a jaro. Klepáním připomínají chlapci Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu před velikonočními svátky. Zvuky vydávají na různé nástroje, které používali ještě jejich předkové. Na záchytných bodech obce, u křížů, se průvod zastaví a pomodlí. Tříkrálová obchůzka je příležitostí navštívit jednotlivé domácnosti, zazpívat koledu a označit dveře bílou křídou iniciálami K + M + B.

Možnosti trávení dovolené

Obec má sportovní hřiště na nohejbal, tenis a fotbal. Návštěvníkům nabízí občerstvení v restauraci a výlety po značených turistických trasách. Cílem mohou být Vizovické nebo Hostýnské vrchy, přírodní oblasti Kroměřížska, Uherskohradišťska nebo Bílých Karpat. Dopravu zajišťuje autobusové i železniční spojení.

Místní pověsti

Poutní místo Svatá voda u Malenovic s kapličkou je opředeno pověstí. Modlitba a omytí pramenitou vodou má poskytovat tělesné a duševní osvěžení. Místní i přespolní dokonce vyprávěli o mimořádných uzdraveních. V blízkých Malenovicích v té době pracoval slepý provazník Josef Buksa, rodák ze Šelešic. Když ho dovedli k pramenu, omýval si oči a prosil Panu Marii o pomoc. Učinil přitom slib, že pokud se alespoň trochu uzdraví, postaví na tomto zázračném místě kapličku. Postupem času se tak stalo a 23letý mladík v roce 1854 splnil slib. Uvnitř na malý oltář umístil obrázek Panny Marie z poutního místa Provodov. Tradiční pouť ke Svaté vodě s hudebním doprovodem se bez přestávky dodržuje dodnes.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí