Kašava

Kašava

Kašava

Slovní popis polohy obce

Obec Kašava leží asi 15 km severovýchodně od Zlína a 9,5 km severoseverozápadně od Vizovic na úpatí Hostýnských vrchů.

Stručná historie obce

První písemná zmínka o obci je z roku 1373. Kašava byla součástí lukovského panství a už pravděpodobně v polovině 15. století existoval v Kašavě kostel zasvěcený svaté Kateřině. Už v 15. století existovalo v Kašavě fojtství. V dochované listině z 20. prosince 1440 udělil Lacek ze Šternberka kašavské fojtství Janovi a jeho manželce Dorotě s lánem, vařecí krčmou, s mlýnem, honem na zajíce a koroptve a s podmínkou, že budou odvádět každé vánoce do panské kuchyně dva zajíce a deset koroptví. Kašava byla sídlem několika mlýnů, sice nevelkých, ale zvládajících zpracovat veškerou domácí i okolní produkci. Majitelé panství také zřídili na říčce pilu. V roce 1749 měla obec už svou vlastní pečeť. Symbolem obce, vyobrazeným na pečeti, byla svatá Kateřina. Dne 30. srpna 1944 sestřelil německý stíhač nad Kašavou americký bombardér B17, přičemž jeho tříčlenná posádka zahynula. Na její paměť a na památku místních obětí II. světové války byl v roce 1967 odhalen pomník.

Nejvýznamnější památky

Jedinou památkou v obci je kostel sv. Kateřiny.

Kultura a tradice

Kašava je více než třicet let proslavena stejnojmenným národopisným souborem. Jeho členové udržují při životě regionální lidové zvyky a valašské písně a tance v typických krojích. Obec má bohatý kulturní a společenský život. Každoročně pořádá tradiční kácení máje, Hudecké a gajdošské slavnosti, velikonoční pomlázku, vodění medvěda. V provozu je letní kino.

Přírodní zajímavosti

Kašava je součástí přírodního parku Hostýnské vrchy. Přírodní jezírko na náhorní plošině Na Vinohrádkách je opředeno pověstí. Kašavští prý chtěli postavit kapli jako poutní místo. Základy několikrát vybudovali, ale do rána pokaždé skončily ve skrytých bažinách blízkého jezírka. Proto si místo uchovalo do dnešních dnů svůj původní ráz.

Možnosti trávení dovolené

Kašava je ideálním místem pro seznámení s krásou Hostýnských vrchů. Jedinečná příroda nabízí nenáročné terény k turistice v letním i zimním období. Místní penzion návštěvníkům poskytuje kromě ubytování a krajových specialit také ozdravné redukční vakupresové masáže a lymfodrenáže. Na atraktivním okolí je založena také existence rekreačního střediska Klapinka. Z okolních zajímavostí patří k nejnavštěvovanějším například ZOO a zámek Lešná nebo zřícenina hradu Lukov.

Fotogalerie

Naučná stezka Kašava

Naučná stezka Kašava

Naučná stezka Kašava vás provede krásnou krajinou Hostýnských vrchů s nádhernými výhledy, seznámí vás s historií a současností obce Kašava a také jejím okolím. Obec Kašava se nachází cca 15 km od Zlína.

Nejbližší cíle v okolí