Pohořelice

Pohořelice

Slovní popis polohy obce

Obec Pohořelice se rozkládá 3 km od města Napajedla, na hranici Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu.

Stručná historie obce

Starobylá tvrz se připomíná již roku 1255. Její majitelé zde sídlili do počátku 16. století. Kolem roku 1680 se vrchnost přestěhovala do nově vystavěného zámečku. Ani ten ale nesloužil dlouho, protože Salm-Neuberkové, majitelé Malenovic a Pohořelic, tu vybudovali někdy kolem roku 1780 nový zámek. Stavebně byl upravený v 19. století a dochoval se dodnes. Zámek je propojen s přilehlým barokním kostelem sv. Jana Nepomuckého z roku 1739, areál obklopuje park. V katastru obce byly učiněny nálezy z doby paleolitu, keramika platéřovského typu řazená do neolitu a z doby bronzové keramika kultury popelnicových polí.

Nejvýznamnější památky

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1739. Zámek z roku 1780 přestavěný v 19. století. Dnes Domov pokojného stáří. Barokní kostel sv. Jilji z roku 1770 v bývalé osadě Leopoldov.

Kultura a tradice

Událostí roku v obci s osmi sty obyvateli bývá květnová pouť.

Přírodní zajímavosti

Obec na levém břehu Moravy upoutává pěknou polohou s dalekým výhledem do údolí řeky Moravy a Dřevnice.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven v letech 1734 - 1739. Jedná se o jednolodní stavbu s půlkruhovým závěrem presbytáře, čtyřbokou věží nad průčelím a obdélnými bočními kaplemi. Na hlavním oltáři, který je zasvěcen patronu kostela sv. Janu Nepomuckému, je zobrazen tento světec klečící na oblaku, kterak vzhlíží ke krucifixu a Matce Boží. Rozměrný obraz je dílem významného barokního malíře Josefa Sterna. Nad sakristií se nachází oratoř, která byla přímo propojena s pohořelickým zámkem průchodem ve výši prvního patra.

Průvodcovská služba je zajištěna v průběhu měsíců květen - září o sobotách, nedělích a svátcích (projekt "Otevřené brány"). V případě zájmu o prohlídku mimo uvedenou dobu kontaktujte farnost 732 675 128.

Fotogalerie

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého v Pohořelicích byl postaven v letech 1734 - 1739. Jedná se o jednolodní stavbu s půlkruhovým závěrem presbytáře, čtyřbokou věží nad průčelím a obdélnými bočními kaplemi. Na hlavním oltáři, který je zasvěcen patronu kostela sv. Janu Nepomuckému, je zobrazen tento světec klečící na oblaku, kterak vzhlíží ke krucifixu a Matce Boží. Rozměrný obraz je dílem významného barokního malíře Josefa Sterna. Nad sakristií se nachází oratoř, která byla přímo propojena s pohořelickým zámkem průchodem ve výši prvního patra. Průvodcovská služba je zajištěna od května do září o sobotách a svátcích v době od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 18.00, v neděli od 14.00 do 18.00 hodin v rámci projektu „Otevřené brány“. Navštívit lze také kapli Panny Marie zbudovanou podle návrhu architekta Gustava Meretty, v níž se v současné době nachází obecní muzeum. V případě zájmu o prohlídku mimo tuto dobu kontaktujte farnost na čísle 732 675 128.

Kostel sv. Jiljí

Kostel sv. Jiljí

V širokém údolí pod Pohořelicemi směrem ke Komárovu, stojí při silnici dvůr Leopoldov a blízko něj se v polích tyčí osamělá stavba kostela sv. Jiljí. Je dodnes výrazným a hmatatelným svědkem, že na tomto místě stávala kdysi vesnice Podhradí, jejíž tvrz byla střediskem samostatného feudálního panství. Barokní kostel sv. Jiljí na pohořelickém hřbitově je jednolodní orientovanou stavbou s půlkruhovým závěrem kněžiště a čtyřbokou věží nad průčelím. Jde o příklad kvalitní rustikální sakrální architektury velmi dobré umělecké úrovně z druhé poloviny 18. století (po r. 1760) s pozoruhodnou nástropní malbou v presbytáři, zachycující výjev z legendy o sv. Jiljí. Kostel se dochoval bez jakýchkoliv architektonických úprav, díky čemuž si zachoval původní ráz. V současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Bohoslužby se zde konají příležitostně – dle ohlášení farnosti Pohořelice.

zámek Pohořelice

zámek Pohořelice

Zámek vznikl přestavbou původní tvrze roku 1680. Pravděpodobně ve 30. letech 18. století byl upraven barokně a současně byl i postaven sousední kostel. Dnes je to jednopatrová barokní budova, která je průchodem propojena s kostelem sv. Jana Nepomuckého. Slouží jako domov pro seniory.

Nejbližší cíle v okolí