Racková

Racková

Slovní popis polohy obce

Obec Racková se rozprostírá 9 km severozápadně od krajského města Zlín.

Stručná historie obce

Až do poloviny 14. století se mluví o Rackově Lhotě po majiteli Bohuši Rackovi ze Žeranovic, později už jen o Rackově. V roce 1948 byly sloučeny obec Racková a Franckovice. Svědectví o osídlení krajiny z období 6 tisíc let př. n. l. vydávají rackovské nálezy kamenných broušených nástrojů a keramiky. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1397 v zemských deskách při předávání majetku. Racková byla v držení pánů ze Šternberka, Kateřiny z Opatova, rytíře Bohuslava Kokorského z Kokor, Lobkoviců, Rottalů, Erdodyů a v roce 1858 pánů z Vrbna. K Rackové patří samoty Kučovanice, Opršálka a Strhanec.

Nejvýznamnější památky

V roce 1843 byla vystavěna kaplička východním směrem od centra obce. V roce 1938 obec postavila pomník padlým v 1. světové válce.

Kultura a tradice

Etnograficky patří Racková k Valašsku, ale místní mluví nářečím hanáckým. Donedávna používaný lidový kroj pomalu mizí z šatníků současné generace lidí. Naopak se daří obnovovat tradici Hanáckého práva, které se koná pouze jednou za desetiletí. V kulturním programu má stále místo fašankové vodění medvěda a společenskou událostí roku bývá tradiční vinobraní.

Možnosti trávení dovolené

Dříve obydlené domy na samotách se časem proměnily v rekreační zázemí.

Fotogalerie

Kaplička sv. Floriána

Kaplička sv. Floriána

Za vsí, po levé straně polní cesty od fotbalového hřiště, se nachází zděná na bílo omítnutá stavba obdélníkového půdorysu. Nad vchodem ve štítu najdeme sošku sv. Floriána.

Kříž z r. 1889

Kříž z r. 1889

V obci, po pravé straně silnice při cestě na Žeranovice, se nachází kříž s plastikou P. Marie Bolestné. Na kříží se nachází destička připevněna jedním hřebem a v ní je uvedeno J.N. / K.Ž.

Památník obětem fašismu

Památník obětem fašismu

Za obcí, v kopci u lesa, se nachází na třech kvádrech z umělého kamene usazen žulový podstavec o třech částech zakončený obeliskem. V obelisku umístěny bronzové předměty. V podstavci, který text přerušuje jsou uvedena vedle tří fotografií pod sebou jména a data narození obětí fašismu.

Nejbližší cíle v okolí