Veselí nad Moravou

Veselí nad Moravou

Veselí nad Moravou

V srdci Slovácka na řece Moravě a jejích ramenech leží v blízkosti chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty město Veselí nad Moravou. V současnosti je to moderní město, historii tu dál připomínají nádherné stavby a místa. Pyšnit se může anglickým parkem, který je vedle renesančního zámku. Bartolomějské náměstí v místech původní osady, kostel sv. Bartoloměje, kostel svatých Andělů strážných patřící ke kláštěru servitů, židovský hřbitov a mnoho dalších... Navštivte toto město a přesvědčíte se sami.

Má více než 12000 obyvatel a je významnou dopravní křižovatkou. Může se pochlubit výborným vlakovým spojením i autobusovou dostupností, včetně moderních autobusových nástupišť. Je vhodným východiskem k návštěvě zajímavých lokalit v okolí.

Historie a památky

Původní veselská osada ležela na břehu řeky Moravy při dopravní cestě ze severu na jih. Tato cesta byla nazývána "svobodná cesta královská". První potvrditelná zmínka o Veselí, tedy konkrétně o hradu, pochází z roku 1261 a nechal jej vybudovat břeclavský komorník Sudomír na místě dnešního zámku. Začátkem 14. století dobyl hrad Matúš Čák Trenčanský, roku 1315 ho Jan Lucemburský znovu připojil k Moravě. Během uherských válek město obsadil Matyáš Korvín. Po smrti Sudomíra bylo Veselí dále v soukromých rukou, snad Sudomírových potomků. Svědčí o tom snad i název zaniklé osady Sudomírky, název dnešní ulice, i jméno nedaleké vesnice Sudoměřice.

Název město (civitas) je pro Veselí doložen v roce 1396. Jeho jádrem bylo dnešní Bartolomějské náměstí a vedle významu vojenského k jeho založení přispěl i význam obchodní, tj. potřeba oživení ruchu na uherské cestě. Během historie docházelo k častým změnám majitelů veselského panství i ke změnám v jeho velikosti.
O rozvoj panství se zasloužil především Hynek Bilík z Kornic, za kterého došlo v letech 1526-1551 k největšímu rozvoji tradičního rybníkářství, byl stavebníkem jednoho ze dvou mostů, nahrazujících dosavadní přívozy a dochází rovněž k prvním přestavbám hradu na zámek. Od počátku 16. století zde existovala českobratrská obec. V 17. století bylo Veselí několikrát obsazeno nepřátelskými vojsky.
Maxmilián a Maxmiliána Želečtí z Počenic, kteří koupili panství 22. července 1707, zase založili servitský klášter a kostel Svatých Andělů strážných. Po jejich smrti a smrti Jana Felixe Želeckého, Maxmiliánova bratra, zdědili panství v roce 1731 Chorinští z Ledské. Za prvního z Chorinských, Františka Karla, byl postaven ve městě nový kostel sv. Bartoloměje. Jeho syn, František Jan, provedl zásadní přestavbu zámku, upravil park a zahrady. Poslední
z jejich rodu opustil veselský zámek v dubnu 1945 a jeho potomci dodnes žijí ve Vídni. Začátkem 19. století bylo město zničeno dvěma velkými požáry.

V roce 1879 byla postavena úzkokolejná dráha, využívána především pro hospodářskou činnost, ale i pro spojení s železniční tratí Vídeň-Krakov. Hospodářský rozvoj Veselí souvisí s budováním dráhy Brno-Trenčanská Teplá. Vznikají nové pracovní příležitosti, rozvíjí se činnost spolková i společenský a kulturní život.
Bližší označení, tj. Veselí nad Moravou, bylo poprvé použito v roce 1883 a ustálilo se pro název železniční stanice. Název se začal používat všeobecně, i když k vlastnímu spojení dosavadních částí dnešního města došlo až 27. června 1919. Tehdy bylo spojeno Předměstí, Město a Židovská obec.
Zemská regulační správa začala se systematickou regulací řeky Moravy, dokončovanou zejména v letech 1926-1936. V těchto letech byl vybudován závlahový systém luk a zprovozněn Baťův plavební kanál. V roce 1913 byl starý mlýn u zámku přestavěn Bedřichem Chorinským na elektrárnu. V roce 1919 byl založen dřevařský podnik Beer a Žádník, vyrábějící od roku 1925 nábytek, jehož výroba pokračuje dodnes v podniku MOBÖ MIREAL, a.s. Od roku 1926 je bratry Reichsfeldovými zahájena výroba obuvi.

Za druhé světové války bylo Veselí jedním z východisek pro útěk mnoha významných osobností, včetně vojenských, na Slovensko, tzv. "generálská linka". Převodů se zúčastnili i veselští občané, z nichž mnozí svoji aktivitu zaplatili životem, např. Jan a Jaroslav Andrýskovi, MUDr. Josef Hlobil a další. Město bylo osvobozeno 24. dubna 1945. V letech 1949-1960 je Veselí okresním městem. V roce 1950 je připojena obec Milokošť a v roce 1954 Zarazice. Od roku 1960 je budován největší průmyslový podnik ve Veselí a v okolí - Železárny.

Vypravíte-li se do Veselí nad Moravou na kole po nově vytvořené cyklostezce, zjistíte, že vede městskou historickou zónou, která zahrnuje nejstarší části města - Bartolomějské náměstí; kostel sv. Bartoloměje, barokní stavba postavená z dobrovolných darů a pravidelných příspěvků v letech 1733-1741 na místě tří měšťanských domů. Kostel byl vysvěcen r. 1741, poté se stal novým veselským farním kostelem. Sochy sv. Františka z Pauly a sv. Jana Nepomuckého byly darem městu od hraběte Františka Kajetána Chorinského, pravděpodobně v roce 1860 přemístěny před kostel, kde stojí dodnes. Uvnitř je barokní interiér a původní varhany. Další vzácnou sochařskou barokní prací z 1. poloviny 18. století. je sousoší Panny Marie.
(V červenci 2009 zahájilo město Veselí nad Moravou realizaci stavby „Bartolomějské náměstí – Revitalizace historického jádra města“, která zahrnuje i kompletní rekonstrukci kostela sv. Bartoloměje.) Současně se zahájením výkopových prací byl zahájen záchranný archeologický výzkum, který provádí společnost ARCHAIA Brno a jihozápadně od sousoší Panny Marie se podařilo odkrýt osamocený hrob s kosterními pozůstatky člověka. Stáří nálezu datují archeologové do mladší doby římské (přibližně 200 až 400 let našeho letopočtu).

Významnou památkou je i renesanční zámek. Stojí na místě středověkého vodního hradu, který byl postaven kolem poloviny 13. století. Několikrát byl velmi poškozen, zejména za třicetileté války. V 16. století přestaven na renesanční zámek. Stavební vývoj ukončen v polovině 19. století za významného přispění vídeňského architekta Františka Schleppse. Hodnotné bylo i vnitřní vybavení, zejména knihovna, sbírka zbraní a obrazárna. Silně poškozen v dubnu 1945 při přechodu fronty. Znovu obnoven po válce. Zámek není veřejnosti přístupný z důvodů rekonstrukce.
Zámek je obklopen udržovaným zámeckým parkem. Rozsáhlý park v anglickém i francouzském stylu z 1. poloviny 19. století se vyznačoval množstvím cizích rostlin, letohrádků, bludišť, zvířecích klecí a dlouhou alejí sahající až na hranice tehdejšího panství. Z té doby se v parkovém porostu zachovala řada dřevin, i když půdorys parku byl postupně měněn. Počátek našeho století se projevil v sortimentu parku, obohaceném především exotickými druhy a sadovými formami našich domácích dřevin. V zámeckém parku je umístěn i Pomník generála Laudona, který byl postaven v roce 1789 a je to dílo Ondřeje Schweigla.

Další významné památky:
Kostel sv. Andělů strážných patřící ke klášteru servitů
Prioritní stavbou barokního umění ve Veselí nad Moravou je bezesporu kostel sv. Andělů strážných se zakládací listinou z roku 1714. Jeho zakladateli byli manželé Maxmilián a Maxmiliána Želečtí. Když ovšem roku 1717 Maxmilián Želecký zemřel, převzal vedení stavebních prací řád servitů. Maxmiliána a Jan Felix Želečtí jim umožnili po dobu stavby bydlet na zámku. Snad i proto byl Jan Felix Želecký prohlášen servity za třetího zakladatele kostela. Dne 31. 8. 1732 se konalo slavnostní uvedení servitů do nového kláštera. Kostel byl vysvěcen 25. října 1739, práce na něm ukončeny v roce 1764. Po zrušení kláštera 4. listopadu 1784 Josefem II. se stává kostel postupně hlavním veselským kostelem. V roce 1858 prohlášen kostelem farním. Pod kostelem se nachází krypta a ve farní zahradě další zajímavost - dvoje sluneční hodiny.
Kostel sv. Panny Marie, který vznikl v první polovině 13. století, patří k nejstarším církevním památkám. Původně byl zasvěcen sv. Bartoloměji. Po zřízení nového farního kostela a po přenesení patrocinia sv. Bartoloměje byl kostel zasvěcen Panně Marii. Za zmínku stojí obrazy křížové cesty z počátku 19. století. V areálu kostela jsou barokní sochy sv. Floriána a sv. Vendelína (práce z poloviny 18. století) a pamění kříž, hodnotná kamenická práce z roku 1828.
Židovský hřbitov byl založen v roce 1784, je obklopený soukromými zahradami. Nachází se v těsné blízkosti chrámu sv. Andělů.

Lidové tradice

Panenky, panáčky a další postavičky z kukuřičného šústí vyrábí paní Ludmila Holková, tel.: +420 518 322 839.

Slaměné kraslice vyžadují přesnost a trpělivost a tím vším vyniká paní Milena Jurigová, která zdobí nejen slepičí, ale i husí nebo křepelčí vajíčka. Tel.: +420 737 387 242.

Vůně čerstvě napečeného cukroví voní u Dagmar Čechové, která peče marcipánové perníky a vizovické pečivo. Tel.: +420 518 323 710.

Pokud byste hledali uměleckého kováře, můžete si vybrat, ve Veselí jsou hned dva, kteří to s kovem a ohněm umí. Jiří Skřivánek, tel.: +420 777 949 930 a Pavel Vajdík +420 777 551 418.

Od 1. července 2013 bude otevřena stálá expozice "kovorytecká dílna", kde si můžete prohlédnou rytecké práce bývalého majitele domu pana Rudolfa Konečného.

Osobnosti města

Z veselských umělců je třeba vzpomenout zakládajícího člena Sdružení výtvarných umělců moravských Ludvíka Ehrenhafta (1872-1955). Později pak mimo jiné malíře Ladislava Leitgeba, F. M. Lejčka, Karla Benedíka či sochaře a malíře Jaroslava Kočiše.

Alena Bartošíková - spisovatelka, čestná občanka města za dlouhodobou publicitu města Veselí nad Moravou a života jeho obyvatel. Je autorkou několika pohádek, scénářů a publikací vztahující se přímo k Veselí nad Moravou.

Vladimír Groš - veselský keramik a člen recesistické společnosti Za Veselí veselejší, v roce 2010 obdržel cenu města Veselí nad Moravou za dloholetou reprezentaci a rozvoj společenského a kulturního života.

Richard Hála - kanoista - mistr Evropy a mistr světa.

Květoslav Hána - vytrvalostní běžec a mistr světa, držitel ceny Města Veselí nad Moravou za rok 2003 za dlouholetou, úspěšnou a výjimečnou činnost v atletice.

Ing. Martin Hrbáč - primáš Horňácké cimbálové muziky. Držitel ceny Města Veselí nad Moravou za rok 2003 za dlouholetou a úspěšnou propagaci a interpretaci lidové hudby.

RNDr. Milan Kočiš - malíř, který žije a tvoří ve Veselí nad Moravou.

Alois Menšík - kytarista a loutnista, upravovatel skladeb pro kytaru a loutnu. Držitel ceny města Veselí nad Moravou za reprezentaci města, dosažené úspěchy doma i v zahraničí a celoživotní hudební dílo.
 
Jiří Peša st. - veselský malíř a skautský vedoucí, držitel ceny Města Veselí nad Moravou za rok 2003 za svou činnost v oblasti kulturně - společenské a za obětavou práci s mládeží jako vůdce skautské organizace ve Veselí nad Moravou.
 
Vladimír Salčák - textař, moderátor a publicista. Držitel ceny Města Veselí nad Moravou za celoživotní záslužnou činnost v oblasti hudby. Zemřel v roce 2013. 
 
Ing. Jaroslav Smutný - dlouholetý vedoucí souboru lidových písní a tanců Radošov, muzikant, sběratel lidových písní. Držitel ceny Města Veselí nad Moravou za celoživotní činnost na úseku lidové kultury.
 
Prof. Milan Všetula - dlouholetý sbormistr a dirigent chrámového orchestru, zakládající člen a umělecký vedoucí krojované dechové hudby Šohajé. Držitel ceny Města Veselí nad Moravou za rok 2005 za celoživotní záslužnou činnost v oblasti hudební kultury – činnost pedagogickou, organizační a za rozvíjení tradic hudební kultury v našem městě.
 
Josef Zimovčák - sportovec, cyklista, desetinásobný mistr světa na vysokém kole. Už 15 let jezdí na historickém vysokém kole a jeho sportovní výsledky ho řadí již několik let mezi světovou špičku. Držitel ceny Města Veselí nad Moravou za rok 2005 za mimořádné sportovní výkony a propagaci města.
 

Nej místa

Již v samotném Veselí najdeme mnoho půvabných a zajímavých míst.

Na náměstí najdete významné Městské muzeum, pobočku Masarykova muzea v Hodoníně (Bartolomějské nám. 41), které uchovává národopisné a historické památky a zajímavosti, mající vztah k městu a okolí a je zde i stálá expozice ztvárňující život na Slovácku. Otevřeno celoročně: po - pá 8.00 - 12.00 a 13.00 -16.00, neděle (v době konání výstav 13.00 - 17.00). Tel., fax.: +420 518 322 412, e-mail: muzeum.veseli@masaryk.info, www.masaryk.info. A sídlí zde i Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, které pořádá exkurze do chráněných území CHKO Bílé Karpaty, kde je nejzachovalejší příroda chráněna ve 12 přírodních rezervacích a přírodních památkách, z nichž 3 leží mimo CHKO. Na území CHKO jich má 6 národní význam. Tel.: +420 518 322 545, +420 518 324 792, e-mail: visbk@bilekarpaty.cz, www.bilekarpaty.cz/vis

Kulturními centry jsou Městské kulturní středisko s kinem Morava, galerií „Ve Dvoře" a knihovnou - www.mksveseli.cz. Dále Galerie Joži Uprky, která se nachází ve správní budově Železáren. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout unikátní sbírku uměleckých děl nejen Joži Uprky, ale také dalších výtvarníků Slovácka devatenáctého a dvacátého století. Tel.: +420 518 311 563, +420 602 215 017, e-mail: jozauprka.galerie@seznam.cz, www.jozauprka.cz.

Důležitý je i splavný Baťův kanál, který nabízí krásu vodních toků a jejich okolí přímo z paluby výletních lodí, člunů a hausbótů. Na příjemnou plavbu tak můžete nastoupit v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou (Zámecká 2). Otevřeno od 1. května do 30. září. Tel.: +420 518 325 330, e-mail: abk@batacanal.cz, www.batacanal.cz

Nadšenci přírody mohou obdivovat povodí Moravy, překrásná mrtvá ramena a okolní louky. Pro sportovní rybáře nabízí veselská ramena Moravy bohaté úlovky ryb. Na břehu řeky Moravy se nachází Ranč Mississippi River, tel.: +420 721 107 654.

K rekreačním účelům slouží letní koupaliště, v jehož blízkosti je místní hvězdárna-planetárium, která zajišťuje kromě prohlídek oblohy také promítání a přednášky. Tel.: +420 518 322 614, e-mail: post1@hvezdarna-veseli.cz, www.hvezdarna-veseli.cz

Dodnes ve Veselí nad Moravou přežívá i tradiční folklórní život - dodržovány jsou krojované hody i tradice jarmarků.

Nej akce

Únor: Fašank                                                                                                                                                                                                             Březen: Seminář asijských filmů
Duben: Ekojarmark
Květen: Odemykání plavební sezóny na Baťově kanále
Červen: Mezinárodní dětský folklorní festival Štěpy                                                                                                                             Červen/červenec: Multikulturní festival Svátek bláznů                                                                                                                                         Červen - září: Veselské kulturní léto
Srpen: Na veselském rynečku, Bartolomějský jarmark, Hurá do školy
Září:  Dny evropského dědictví
Říjen: Městské hody s právem
Listopad: Seminář ruských filmů

Ubytování

Hotel Veselan na nám. Míru 665 poskytuje ubytování pro široké spektrum návštěvníků. Pro hosty je přímo v hotelu dostupné i bezdrátové připojení k internetu (wifi). Tel.: +420 518 322 490, e-mail: recepceveselan@seznam.cz, www.hotelveselan.cz

Dalším ubytovacím zařízením je penzion U Andrýsků, Komenského 1053. Ubytování v pokojích se sociálním zařízením a TV s kapacitou 16 lůžek, 4 pokoje. K dispozici je zde stravování, restaurace, letní zahrádka, venkovní kotec pro psa a zabezpečené parkoviště. Tel.: +420 518 324 390, 604 481 048, e-mail: stromajazl@seznam.cz, www.hotelandrysek.eu

Minikemp Baťův kanál, Zámecká 2 zajišťuje ubytování v areálu přístaviště, ve stanu, karavanu nebo obytném autě nebo na hausbótu. Tel.: +420 518 322 400, 603 579 456, e-mail: info@batacanal.cz, www.batacanal.cz

Penzion Javorník, Benátky 1225 leží v těsné blízkosti Baťova kanálu na kraji Veselí směrem od Bzence. Penzion je umístněn mimo hlavní příjezdovou komunikaci. Nabízí 21 lůžek s možností 4 přistýlek. Každý apartmán má k dispozici vlastní sociální zařízení, televizor a kompletně vybavenou kuchyňku. Tel.: +420 736 229 879, 733 696 158, e-mail: penzionjavornik@vhsjavor., www.penzion-javornik.cz

Penzion U hroznu, Sadová 368 poskytuje tři dvojlůžkové komfortní pokoje s vlastním sociálním zařízením – možnost přistýlky, TV na každém pokoji. Tel.: +420 774 848 515, 777 308 246, e-mail: RRRKOLAR@centrum.cz, www.penzionvinarnauhroznu.cz

Sport

V letních měsících můžete využít koupaliště U Stadionu. Najdete zde dětský bazén, kde se nachází dvě skluzavky, plavecký bazén, kabinky na převlékání a občerstvení. Tel.: +420 518 323 906

Tenisové kurty se nacházejí v zámeckém parku. Tel: +420 518 323 517

Skatepark a lezecká stěna, ul. Zámecká. Kromě jezdeckých ramp a dalších prvků (otevřeno 10.00 - 22.00) je v areálu lezecká stěna – kurzy základy lezectví, slaňování a kondiční přípravy, pořádání akcí pro organizace a školy, lezecký kroužek. Tel.: +420 603 579 456.

Spinning – bowling city Veselí nad Moravou, Chaloupky (za Billou). Pod vedením trenérů nabízí novinku sportovního vyžití, která dobývá svět. Vznikla v USA a i kola jsou originály dovezené ze Spojených Států. Tel.: +420 776 380 006, e-mail: bowlingcity@email.cz, www.bowlingcity.cz

Baťův kanál – Půjčovna lodí, Zámecká 2. Půjčovna motorových lodí se stříškou, rychlých člunů, hausbótů, kol. Otevřeno: květen, červen, září – víkend 10.00 - 18.00, červenec, srpen – úterý až neděle 10.00 - 18.00. Tel.: +420 518 325 330, e-mail: abk@batakanal.cz, www.batakanal.cz

Budete-li chtít vědět, jak toto město skutečně vypadá a jací lidé zde žijí, nemusíte se vydat jen vlakem, autem či autobusem, ale i na kole po nově vytvořené cyklostezce.

 

 

 

Virtuální prohlídka

V panoramatickém obrázku se můžete pohybovat tažením a rolováním myši přímo na ploše obrazu.

Pro zobrazení v nejvyšší kvalitě doporučujeme nainstalovat DevalVR plugin

 

www.veseli-nad-moravou.cz
 

 

Fotogalerie

Kostel sv. Andělů strážných a klášter servitů

Kostel sv. Andělů strážných a klášter servitů

Jedná se o významnou památku barokního umění se zakládací listinou z r. 1714. Nechali jej postavit tehdejší držitelé veselského panství manželé Maxmilián a Maxmiliána Želečtí, kteří uvedli první servity do kláštera 31. srpna 1732. Kostel byl vysvěcen 25. října 1739, práce na něm ukončeny v roce 1764. Po zrušení kláštera 4. listopadu 1784 Josefem II. se stává kostel postupně hlavním veselským kostelem. V roce 1858 prohlášen kostelem farním. V hrobce pod kostelem jsou pohřbeni členové servitského řádu i zakladatelé kostela a kláštera a příslušníci rodu Chorinských. Ve farní zahradě je další zajímavost - dvoje sluneční hodiny.

Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje

Barokní stavba postavená v letech 1733-1741 v nejstarší části města - dnešní Bartolomějské náměstí - na místě tří měšťanských domů. Byl vysvěcen 8. září 1741 a stal se novým veselským farním kostelem. Sochy sv. Františka z Pauly a sv. Jana Nepomuckého byly darem městu od hraběte Františka Kajetána Chorinského, který je dal zhotovit ve Vídni u akademického sochaře Fr. Breitenmauera. Daroval je v roce 1821 měšťanům, aby je postavili na první zděný most přes Moravu, který městská obec dala postavit v letech 1817-1818. Pravděpodobně v r. 1860 byly přemístěny před kostel, kde stojí dodnes. Uvnitř je barokní interiér a původní varhany.

Vinotéka&penzion Víno Hruška

Vinotéka&penzion Víno Hruška

Ve Veselí nad Moravou naproti autobusového a vlakového nádraží jsme pro vás otevřeli novou vinotéku s posezením a penzionem. K našemu anebo zahraničnímu vínu nabízíme holandské sýry, italské tyčinky, olivy nebo ručně vyráběné preclíčky z Blatničky. K obědu si přijďte dát výborný salát, po práci určitě potěší káva Varesina a k tomu skvělý dezert. Ve vinotéce také najdete spoustu dárků a můžete si zde objednat pískovanou láhev či sklenici s vlastním obrázkem nebo textem.

Hvězdárna

Hvězdárna

Jsme specializované kulturní zařízení orientované na popularizaci a vzdělávání v oboru astronomie a příbuzných přírodních a technických věd. Tuto činnost zajišťujeme zejména pořádáním odborných přednášek a pozorováním noční oblohy. V oblasti vědeckovýzkumné činnosti spolupracujeme na fotografování velmi jasných meteorů (bolidů) s Astronomickým ústavem Akademie věd ČR se sídlem v Ondřejově.

Kostel Panny Marie

Kostel Panny Marie

Nejstarší kostel na území města. Původně zasvěcen sv. Bartoloměji. Podle dochovaných románsko-gotických prvků na vnější části kostela je jeho vznik datován do konce l. poloviny 13. stol., kdy se v jeho okolí rozkládala původní veselská osada. První písemná zmínka pochází z roku 1373. Po výstavbě nového kostela ve městě (1733-1741 ) a jeho prohlášení za kostel farní, sloužil především jako pohřební kaple. Z iniciativy tehdejšího faráře Leopolda Ignáce Thomy byl v roce 1740 opraven a obnoven, později po požáru v roce 1768 znovu obnoven v roce 1783. Za zmínku stojí obrazy křížové cesty z počátku 19. století. V areálu kostela jsou barokní sochy sv. Floriána a sv. Vendelína (práce z poloviny 18. století) a pamětní kříž, hodnotná kamenická práce z roku 1828. Hřbitov umístěný v jeho okolí byl zrušen v roce 1834.

Městské muzeum

Městské muzeum

Nabízíme prohlídku stálé expozice Od Doubravy po Javořinu, která je zaměřená na archeologii, historii a lidovou kulturu Veselska, Strážnicka a Horňácka. Pravidelně pořádáme i krátkodobé výstavy. Vzniku muzea ve Veselí nad Moravou předcházelo v roce 1906 založení "Muzejní společnosti pro Slovácko a Veselí nad Moravou". Tato společnost se snažila pod vlivem kulturní a společenské aktivity na Moravě na konci devatenáctého a počátku dvacátého století shromažďovat a uchovávat především národopisné a historické památky a zajímavosti mající vztah k městu a okolí.

Vodní elektrárna

Vodní elektrárna

Vodní elektrárna byla vybudována přestavbou mlýnů, kterou provedl hrabě Bedřich Chorinský. Areál elektrárny tvoří dvě budovy s vodními turbinami typu Francis. První turbosoustrojí bylo vyrobeno v roce 1914 rakouskou firmou Voith a jeho výkon je 120 kW. Zajímavostí je převodové kolo, jež má 720 dřevěných zubů. Druhé turbosoustrojí pochází z roku 1927 a jeho výrobcem je Českomoravská Kolben a.s. Soustrojí má výkon 160 kW. Obě jsou v původním stavu a jsou plně funkční. K bývalé budově mlýna se váže i počátek výroby elektřiny ve Veselí. 30. prosince 1901 se na náměstí rozzářily první čtyři žárovky napájené ze zdroje umístěného ve mlýně.

Zámecký park

Zámecký park

Veřejně přístupný rozsáhlý park v anglickém i francouzském stylu z 1. poloviny 19. století. Vznikl jako zámecká zahrada se vzácnými stromy, exotickými rostlinami, jezírky s ostrůvky a můstky, s několika architektonicky zajímavými stavbami, s fontánou s vodotryskem i s bažantnicí, dnešním "dolním parkem". Mnoho z výše jmenovaného zůstalo zachováno, takže procházka parkem je nejen příjemná, ale i zajímavá zároveň.

Zámek Veselí nad Moravou

Zámek Veselí nad Moravou

Několik prvních zmínek o hradě, kterému patří následující vyprávění, pochází z roku 1275 při krátkodobém pobytu Přemysla Otakara II na strategicky významné křižovatce spojující dva břehy řeky Moravy. Stará Veselská osada, která se považovala za hospodářské a kulturní středisko na levém břehu řeky Moravy, byla užívána jako průchodiště takzvané "svobodné cesty královské". Jako vodní pevnost se panské sídlo jmenuje výslovně hradem ještě k r. 1530 a 1562. Situované vpředu směrem k městu bylo obklíčeno vodou i hradbami. Postupnou úpravou a rozšiřováním měnil se Veselský hrad v jednopatrový zámek, který si přesto udržel svůj strategický význam do první poloviny 16.století. Postupnou změnou váleční techniky se změnila i dosavadní funkce hradu. V inventáři ze 30.března 1731 se uvádí větší počet místností. Na zámecké věži byly velké bicí hodiny, které spolu se železným zvonem dal pořídit Jan Felix Želecký. Ve starších inventářích se z počátku 18.století uvádí zvlášť kaple s oltářem Svatých andělů strážných. První majitel z rodu Chorinských byl František Karel, který podlehl nemoci 16.března 1741. Jeho druhorozený syn se ujal oprav než zemřel 23.června 1812. Jeho dílem je přestavba i konečná úprava veselského zámku, o kterém hradišťský premonstrát Marian Ulmann v roce 1771 napsal jako o dost elegantním zámku. S konečnou úpravou zámku souvisela i úprava zámeckých zahrad. Zahrada byla doplňkem zámku a taky odrazem dobových uměleckých směrů a názorů na přírodu.

Domek č. 17 v Zarazicích

Domek č. 17 v Zarazicích

Stavení u hlavní silnice z 19. století s modrým obrovnáním, krásnými slováckými ornamenty, zahrádkou a nápisem "V Zarazicách krajní dům". Váže se k němu stejnojmenná baladická píseň z počátku 20. století, kterou složil mladý Zarazičan Martin Buchta. Tomu se líbilo děvče - Bětka Kampionová, pocházející právě z tohoto, tehdy prvního, krajního domku v severní části dědiny. Jenže i Martinův starší bratr měl o Bětku zájem a tak Martin na něj ze žárlivosti vystřelil z flinty. Po tomto činu utekl do Skalice v Uhrách, kde ze stesku po své lásce složil tuto píseň. Jeho bratr byl střelou jen raněn a zanedlouho se s Bětkou oženil. Martin zůstal až do konce svého života ve Skalici, kde se později také oženil. Domek je v soukromém vlastnictví, bývá zpřístupněn pouze při vyjímečných příležitostech, např. v době konání "Zarazických dnů" v květnu.

Galerie malířů Moravského Slovácka

Otevřeno pondělí - pátek 10:00 - 16:00. Návštěvu je vhodné domluvit předem telefonicky.

Městská galerie Panský dvůr

Městská galerie Panský dvůr

MĚSTSKÁ GALERIE PANSKÝ DVŮR VE VESELÍ NAD MORAVOU ROZVÍJÍ SVOU ČINNOST OD PROSINCE 2012, KDY BYL ZPŘÍSTUPNĚN NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝ OBJEKT TZV. PANSKÉHO DVORA - TURISTICKÉHO CENTRA VESELSKA, V NĚMŽ MĚSTSKÁ GALERIE SÍDLÍ. GALERIE PANSKÝ DVŮR VOLNĚ NAVAZUJE NA DLOUHOLETOU ČINNOST VESELSKÉ GALERIE VE DVOŘE, KTERÁ ZDE PŮSOBILA OD ROKU 1993. PŘEDEVŠÍM ZÁSLUHOU KURÁTORSKÉ ČINNOSTI VOJTĚCHA PETRATURA SI ZA DOBU SVÉ EXISTENCE VYTVOŘILA RENOMÉ GALERIE NADREGIONÁLNÍHO CHARAKTERU, V NÍŽ SE VYSTŘÍDALA ŘADA UZNÁVANÝCH VÝTVARNÍKŮ JAKO NAPŘÍKLAD BOHUSLAV REYNEK, KAREL NEPRAŠ, OLBRAM ZOUBEK, JIŘÍ SOPKO, JIŘÍ ŠALAMOUN A DALŠÍ. TAKÉ V SOUČASNOSTI GALERIE PANSKÝ DVŮR VYTVÁŘÍ DRAMATURGICKOU KONCEPCI ZAMĚŘENOU NA SOUČASNÉ ČESKÉ UMĚNÍ MIMO JINÉ VE SPOLUPRÁCI S EXTERNÍMI KURÁTORY VOJTĚCHEM PETRATUREM A BARBOROU LUNGOVOU. ZÁBĚR GALERIE JE VŠAK ŠIRŠÍ A NABÍZÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM ŠIROKÉ SPEKTRUM VÝSTAV VČETNĚ PREZENTACE VÝTVARNÍKŮ REGIONÁLNÍCH.

Otevřený sklep v Zarazicích

Otevřený sklep v Zarazicích

Turistické informační centrum Veselska ve spolupráci s Vinařstvím Holkovi 23. 6. 2013 slavnostně otevřelo vinný sklep v Zarazicích pro veřejnost. V rámci projektu otevřeného sklepa je možné podívat se do prostor sklepa, pobavit se s místním vinařem, dozvědět se něco o vinařství ve Veselí a v neposlední řadě také ochutnat pravé zarazické víno! Při návštěvě sklepa je možné zúčastnit se řízené ochutnávky místních vín, či si pochutnat na vybrané odrůdě. Možnost zakoupit si láhev vína od vinaře je samozřejmostí. Slavnostním otevřením sklepa se Zarazice zařadily po bok dalších vinařských obcí regionu a staly se součástí projektu tzv. otevřených sklepů. V rámci tohoto projektu bude možné od 23.6.2013 až do konce září vždy v pátek, sobotu a neděli odpoledne sklep navštívit. Objekt se nachází v blízkosti Strážnické vinařské stezky a zároveň nedaleko vlakové zastávky Veselí nad Moravou - Zarazice.

Sportovně rekreační centrum Baťův kanál

Sportovně rekreační centrum Baťův kanál

V roce 2013 byl zahájen projekt pod názvem Sportovně rekreační centrum – Baťův kanál, který funguje na principu spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Projekt zahrnoval vybudování sociálního zázemí pro účastníky plavby i pro cyklisty projíždějící po Moravské cyklotrase vedoucí v bezprostřední blízkosti přístavu ve Veselí nad Moravou. V areálu přístaviště bylo vybudováno nové centrum služeb v podobě opravny lodí a kol i nové dětské hřiště. Na podzim 2013 byla zahájena kompletní rekonstrukce skateparku a novostavba lanového centra, které tvoří součást Sportovně-rekreačního areálu Baťův kanál a je umístěno na dohled od hlavní cesty ze směru od Moravského Písku. Celkový vzhled lanového centra by měl připomínat dřezovcovou alej. Dřezovec trojtrnný je považován za původní strom, který se v této lokalitě nacházel a vyskytoval se také v nedalekém zámeckém parku. Přímo nad Baťovým kanálem vede sedmdesátimetrová lanovka, kterou je možné se dostat na druhý břeh a zase zpátky. Stejně jako v minulých sezónách bude vody Baťova kanálu brázdit loď Danaj, která také prošla kompletní rekonstrukcí. Centrum je otevřeno přes rok o víkendech 14:00 - 19:00. Mimo tuto dobu se lze taktéž objednat. Pořádáme kurzy, základy lezectví, slaňování, kondiční přípravy, akce pro organizace a školy, lezecký kroužek.

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov

Založen v roce 1784. Nachází se v blízkosti chrámu sv. Andělů strážných a přilehlého kláštera servitů - tak trochu v ústraní, jakoby zapomenutý, chráněný před hlukem z hlavní silnice malým domkem - bývalou márnicí. Obvykle bývá alespoň jednou v roce zpřístupněn v Den evropského kulturního dědictví, jinak je možno domluvit si soukromou prohlídku na tel. číslech: +420 602 595 221 nebo +420 602 221 813.

Nejbližší cíle v okolí