Slopné

Slopné

Slovní popis polohy obce

Obec Slopné se nachází asi 10 km severovýchodně od Luhačovic na říčce Horní Olšava.

Stručná historie obce

Vznik obce je datován do počátku 13. století. První doložená písemná zmínka se nachází v archivech arcibiskupství olomouckého v zakládací listině cisterciáckého kláštera ve Vizovicích již 20. srpna roku 1261. Později byla obec v majetku panství brumovského. V sedmdesátých letech minulého století byla obec sloučena do integrovaného svazku obcí s obcemi Sehradice, Dolní Lhota a Horní Lhota. V roce 1990 získala obec znovu plnou samostatnost na základě rozhodnutí občanů obce. V roce 2001 byly obci Slopné při příležitosti oslav 740. výročí první písemné zmínky o obci uděleny parlamentem ČR symboly obce znak a prapor. Znak obce má zelený, žlutě olemovaný podklad a jeho hlavním motivem je pes nesoucí chleba, jako symbol patrona slopenského kostela sv. Rocha. V levém horním volném poli je klas jako symbol převládající činnosti obyvatel, zemědělství. V posledních letech však tento druh obživy obyvatel obce ustupuje stále více do pozadí před činností průmyslovou.

Nejvýznamnější památky

V letech 1995-1996 byl k původní kapli z roku 1824 přistavěn kostel. V obci se dochovala technická památka - válcový mlýn z 19. století. Potomek původních vlastníků jej v roce 1991 obnovil a jako obchodní mlýn jej provozuje doposud. Jde o třípatrovou budovu – v přízemí jsou hnací stroje, transmisní rozvod, násypky dopravníků a kartáčovačka. V prvním patře loupačka, mlecí stolice, váha a pytlování a ve druhém patře sila, čistička, vysévače, reforma a prachové filtry, nad ní podstřešní transmisní pohon a hnací zařízení zrnových výtahů.

Kultura a tradice

Každým rokem se v obci s 580 obyvateli dodržuje tradice masopustního průvodu masek, dnes známém jako fašanky, ale dříve nazývaném babkovníci. Dosud se zachovala také velikonoční „klepačka“ a „mrskačka“. Z církevních tradicí se dodržují vždy druhou neděli v červenci takzvané malé poutě, dnes už k výročí posvěcení nového kostela. O třetí neděli v srpnu se koná „velká pouť“ k svátku sv. Rocha.

Přírodní zajímavosti

Obec leží ve Vizovické vrchovině. Nejvyšší vrchol obce je vrch Klokočí (622 m), v místním názvosloví zvaný Červenčica. Jižní část obce, od státní silnice po jižní hranice katastru, je součástí CHKO Bílé Karpaty. Na trati Nadevsí bylo v letech 2003-04 vysázeno na šestihektarové ploše biologické protierozní opatření. Úprava území spočívá v rozdělení svážného území nad obcí na čtyři díly a osázení vytypovaných lokalit celkem 50 tisíci kusů dvanácti druhů vybraných melioračních, zpevňujících a přípravných dřevin. V katastru jsou dvě vodní plochy, nádrž Křešov (1,2 h) vybudovaná koncem osmdesátých let, a nově vybudovaná retenční přehrázka Horňansko s plochou 0,6 ha. V severní části obce pramení potok Horní Olšava, další potok má název Šťávnice, do kterého se Horní Olšava v jižní části katastru vlévá. Ve vodách se vyskytuje pstruh a jiné druhy drobných ryb, v přehradní nádrži Křešov žije kapr, amur, pstruh a rak říční.

Možnosti trávení dovolené

Obec má sportovní areál, kde je tenisové hřiště, fotbalové hřiště a taneční kolo. Ve vodních nádržích je možnost koupání. V zimě místní oddíl lyžování provozuje lyžařský vlek dlouhý 380 metrů s možností večerního lyžování.

Stručný souhrn

Obec nemá ubytovací kapacity. Stojí však za námahu si zajistit ubytování individuálně,u známých a podobně.Zdejší příroda a krajina opravdu stojí pozornost turistů.

Fotogalerie

Válcový mlýn

Historický válcový mlýn v obci Slopné je dodnes v provozu. Vidět zde můžete napřílklad hnací stroje, transmisní rozvod, násypky dopravníků, mlecí stolice a mnoho dalších částí technologie.

Lyžařský vlek Slopné

Lyžařský vlek Slopné

Lyžařský vlek se nachází na okraji obce Slopné. Dostanete se k němu odbočením u obchodu ze zastávky ČSAD směr mlýn po ujetí 1,5 km po místní komunikaci.

Nejbližší cíle v okolí