Tečovice

Tečovice

Tečovice

Slovní popis polohy obce

Obec Tečovice leží mezi Otrokovicemi a Zlínem.

Stručná historie obce

Za období vzniku obce Tečovice se považuje rok 1141v souvislosti s nejstarší dochovanou písemnou zprávou o tom, že Tečovice patří do přerovského arcihájenství. Obec byla ale osídlena již v paleolitu, neolitu a období kultur doby bronzové a železné. Historické prameny pak mlčí více než 150 let, až do roku 1307. V tomto roce držel samostatné panství Tečovice Buň z Tečovic, člen mocného vladyckého rodu. V Tečovicích tehdy byla tvrz, vedle které byl zbudován kostelík (pravděpodobně předchůdce kostela sv. Jakuba Většího). Roku 1350 došlo ke spojení tečovického a malenovického panství. Střediskem se staly Malenovice a zatlačily tak do pozadí význam Tečovic. To mělo za následek ztrátu tvrze, jejíž zánik je datován do konce 14. století. Zajímavou postavou je zejména kněz Milíč z Tečovic, který údajně odešel do Kroměříže a je možné, že je totožný se známým kazatelem Janem Milíčem z Kroměříže. Poté Tečovice několikrát změnily majitele, několikrát byly prodány a zděděny. V roce 1470 zde měl ležení král Jiří z Poděbrad, když se účastnil uherské války. Rozhodnutím Heraldické komise Českého parlamentu dne 11.12.1992 získala obec vlastní znak - na zeleném podkladě štítu dominují dvě stříbrné jezdecké ostruhy, pod nimi je stříbrná mušle. Trojité ostny ostruh symbolizují erb dávného rodu vladyků z Tečovic, kteří na zdejší tvrzi vládli před rokem 1350. Mušle je symbolem sv. Jakuba Většího, patrona místního kostela. Znak výstižně podtrhuje hluboké středověké kořeny obce i výjimečnost zdejšího kostela. Po dlouhou dobu byla obec součástí města Zlína. Od roku 1991 je obec samostatná. Velká část obyvatelstva pracuje ve službách nebo průmyslu v nedalekém Zlíně nebo Otrokovicích. Díky četným autobusovým spojům občané nemají problémy s dopravou do zaměstnání, do škol, k lékaři nebo za kulturou. Mohou využít také městskou hromadnou dopravu, protože nejbližší zastávka je v části města Zlína - Malenovicích, které nejsou vzdáleny víc jak jeden kilometr.

Nejvýznamnější památky

Kostel sv. Jakuba Většího je nejvýznamnější historickou památkou obce. Pochází někdy z doby kolem roku 1260, je postaven v románském slohu a barokně přestavěn. Dnes je to trochu zapomenutá stavba, ale svého času vzbuzoval zaslouženou pozornost památkových kruhů. Loď i kněžiště jsou vyzdobeny původními nástěnnými malbami, pravděpodobně ze 14. století. Podle odborníku se na jejich tvorbě podílelo více umělců. Chráněnou památkou je kříž u hřbitova z roku 1746 a kaplička z 18. stol. u silnice do Sazovic.

Přírodní zajímavosti

Na katastru obce stojí památkově chráněná lípa, jejíž stáří se odhaduje na 500-600 let. Obec Tečovice leží v severozápadní části údolí Dřevnice, podél jejího pravobřežního přítoku Hostišovského potoka. Při revitalizaci toku Hostišovka vznikl nový přírodní prvek - mokřad, který je součástí lokálního biocentra pod Tečovicemi. Nové vzdouvací objekty s rybími úkryty oživily celý tok. Obcí protéká ještě druhý potok zvaný Rackovka. V místech vykáceného sadu roste hektar nově vysazeného listnatého lesa.

Fotogalerie

Kostel sv. Jakuba Většího

Kostel sv. Jakuba Většího

Kostel sv. Jakuba Většího pochází přibližně z doby kolem roku 1260 a je nejstarší architektonickou památkou na Zlínsku a zároveň patří k nejstarším dochovaným církevním stavbám v České republice. Unikátní jsou původní nástěnné fresky ze 14. století.

Nejbližší cíle v okolí