Vizovice

Vizovice

Vizovice

Slovní popis polohy obce

Město Vizovice se nachází 15 km východně od Zlína v malebné krajině Vizovických vrchů. Vizovice jsou proslulé zejména pálením valašské slivovice a vizovickým pečivem.

Stručná historie obce

První písemná známka o Vizovicích, původně trhové vsi, se objevuje roku 1261 v zakládací listině cisterciáckého kláštera založeného královským kastelánem na hradě Brumově, Smilem ze Střílek. Roku 1531 Vizovice získávají od vrchnosti právo vařit pivo a prodávat ho po celém panství. V 17. století nastala doba nového útlaku poddaných. Vyvstal jeden z velkých problémů poddaných s vrchností kvůli náboženství. Drtivá většina města byla evangelického vyznání. Vleklý byl spor o obsazování fary. Roku 1814 přišla velká povodeň, poškodila mnoho domků a několik jich odnesla. Později padlo za oběť choleře téměř tři sta místních lidí. Obživu místním lidem poskytovalo hlavně zemědělství a řemeslo. Zemědělské půdy bylo málo, nevytvořily se proto velké selské usedlosti. V létě dávali rolníci dobytek a ovce na salaš do Jasenné. Ve Vizovicích byla také zřízena hřebčí stanice, která pomáhala zvyšovat kvalitu zdejšího chovu belgického chladnokrevníka. Ve městě i v okolí se rozmáhalo pěstování švestek k výrobě slivovice a povidel. Nejrozšířenějším řemeslem bylo soukenictví. V roce 1585 bylo doloženo 83 soukeníků. Největší zakázky jim přineslo 18. a začátek 19. století v podobě dodávky pro armádu. Naopak v druhé polovině 19. století z důvodů rozvoje tovární výroby řemeslo zaznamenávalo úpadek. Ve 30. letech 20. století byl ve Vizovicích už jen jeden soukenický rám. Výroba pálenek, hlavně slivovice, se udržela až do dnešní doby. O první panské „palírni“ je zpráva v panském urbáři z roku 1585. Vrchnost pálenici pronajímala. S rozvojem ovocnářství přibývalo i pálenic. Ve 30. letech 20. století zde bylo již devět větších pálenic – Singrova, Jelínkova, Kalendova, Rolnického závodu ovocnářského, Hábova, Bajerova a další. Zpracování ovoce na víno, šťávy a marmelády dalo ve Vizovicích vzniknout dalším menším podnikům.

Nejvýznamnější památky

Nejvýznamnější památkou je vizovický zámek. V polovině 18. století ho nechal vystavět Heřman Hanibal z Blümegenu architektem F. A. Grimmem v tehdy moderním francouzském způsobu. Bohaté zámecké interiéry jsou zařízeny nábytkem ve stylu baroka, rokoka, empíru i biedermeieru, s množstvím porcelánu, rozsáhlou obrazovou sbírku se vzácným souborem děl nizozemského malířství a řadou jiných hodnotných předmětů. Interiér kaple v levém křídle zámku je dílem mistra moravského sochařství Ondřeje Schweigla, jehož skulptury zdobí i celoročně přístupný zámecký park. Farní kostel sv. Vavřince je výrazná pohledová dominanta města a městské památkové zóny. Trojlodní stavba s půlkruhovým závěrem kněžiště a čtyřbokou věží v průčelí je z r. 1792. Sloup se sochou Bolestné P. Marie stojí na Masarykově náměstí. Dům č. p. 360 v Říčanské ulici je přízemní secesní vila s mansardovým patrem z počátku 20. století s hodnotnou secesní výzdobou fasády. Jde o cenný příklad secesní architektury ve Vizovicích, který se dochoval bez vnějších rušivých zásahů. V roce 1995 bylo historické jádro města prohlášeno městskou památkovou zónou.

Kultura a tradice

Na zámku se každoročně konají koncerty Vizovického hudebního léta na počest místního rodáka Aloise Háby - zakladatele čtvrttónové hudby. Červnovou událostí je folklorní festival Valašský regál. Národopis střídá v červenci mezinárodní rockový festival. Burčák CUP je záležitostí říjnového období sklizně ve vinicích. Novou tradicí v areálu proslulé likérky je srpnové Trnkobraní, slavnost a volná soutěž pěstitelů ovoce spojená s ochutnáváním slivovice a pojídáním švestkových knedlíků.

Přírodní zajímavosti

Jižně od Vizovic se táhne mohutný hřeben Vizovických vrchů (s nejvyšší horou Klášťov - 753 m). V roce 1993 byly Vizovické vrchy vyhlášeny přírodním parkem. Vizovické vrchy jsou významné jak z pohledu krajinářského a ekologického, tak z pohledu rekreačního. Zámecký park byl založen v polovině 18. století a skládá se z anglického a francouzského parku. Na rovinatém terénu východně od zámku je pravidelná zahrada charakterizovaná mohutným stříhaným živým plotem na osu zámku. Spodní částí parku protéká kanál z potoka Lutoninky s uměle vybudovaným rybníkem. Vizovice mají prameny sirovodíkových vod, které jsou využívány k léčebným procedurám.

Možnosti trávení dovolené

Město se 4 400 obyvateli poskytuje návštěvníkům rozmanité ubytovací možnosti, bohatý kulturní program, řadu turistických i cyklistických stezek po Vizovických vrších. K tomu všemu je nutné přimyslet pestrou valašskou kuchyni jako odměnu za vynaloženou námahu. Neodmyslitelnou součástí je sklenička slivovice nebo přírodního piva vařeného dle tradiční receptury. Zajímavé exkurze včetně ochutnávek nabízí Jelínkův Distillery Land. Stejně jako pálení slivovice, tak i vizovické pečivo je proslulé daleko za hranicemi města. V soukromé sklárně si může každý host vyzkoušet náročnou práci s roztavenou sklovinou. Asi půl kilometru od centra Vizovic je vybudován sportovní areál s tenisovými kurty, hřištěm a koupalištěm. Volný čas lze vyplnit výšlapem na kopec Barák po trase naučné stezky. Dokonalý výhled na město i do okolí umožňuje přístupná rozhledna. Zámek je otevřený od dubna do října kromě pondělí.

Další témata

Zajímavosti: Z Vizovic pocházela první manželka J. A. Komenského Magdalena. Město je rodištěm valašského krále Bolka Polívky, jednoho z nejpopulárnějších hereckých osobností současnosti. Vizovice reprezentuje folkrocková skupina Fleret. Recesistické Valašské královské proniklo už i mezi potápěče, kteří po vzoru herce a mima založili královské potápěčstvo KESON se sídlem ve Vizovicích.

Fotogalerie

Muzeum mizející africké kultury

Muzeum mizející africké kultury

Druhé největší muzeum v Evropě, kde na rozloze více než 200 metrů čtverečních mohou návštěvníci obdivovat artefakty šedesáti kmenů a národů převážně ze střední Afriky - z Gabonu, Kamerunu, Konga, Mali, Nigérie, Pobřeží slonoviny a dalších zemí.

Návštěvnické centrum Vizovice – exkurze s chutí a vůní slivovice

Návštěvnické centrum Vizovice – exkurze s chutí a vůní slivovice

Smyslem exkurzní trasy je seznámení veřejnosti s hlavními principy výroby, historií a tradicí firmy RUDOLF JELÍNEK a.s., jako významného českého výrobce a exportéra v oblasti výroby alkoholických nápojů. Exkurzní trasy zahrnuje návštěvnické centrum s prodejnou, kinosál, pěstitelskou pálenici, provoz egalizace s obřími dřevěnými sudy (zrání destilátů), stáčírnu (plnění lahví). K dispozici je i varianta prohlídky fermentace (kvašení) a pálenice pro první destilace.

Státní zámek Vizovice

Státní zámek Vizovice

Zámek z poloviny 18. století nabízí prohlídku bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru i biedermeieru s velmi významnou sbírkou obrazů a grafik. Součástí areálu je i volně přístupná zámecká zahrada.

Naučná stezka Vizovické prameny

Naučná stezka Vizovické prameny

Naučná stezka představuje na 7 zastaveních historické a přírodovědné zajímavosti Vizovic a okolí jižně od města. Je vhodná pro pěší i cyklisty a její délka je 14 km.

Janův hrad - zřícenina Vizovice

Janův hrad - zřícenina Vizovice

Prokopovský dvůr na Janově hoře vystavený v letech 1710-1713. Ke zřícenině vede červená turistická značka z centra Vizovic. Přímo z hradu se nabízí pěkné výhledy na Chřiby nebo Hostýnské vrchy.

Rozhledna Doubrava-Loučka

Padesát pět metrů vysoký stožár mobilního operátora s rozhlednou, vyhlídková plošina je ve 33 m. Přístup z Vizovic nebo Loučky.

Šibeniční vrch

Po žluté turistické značce se dostanete k vyhlídkovému místu, odkud máte město Vizovice jako na dlani.

Zámecká zahrada Vizovice

Zámecká zahrada Vizovice

Hodnotná a veřejnosti celoročně přístupnán zámecká zahrada ve francouzském a anglickém stylu s plastikami Ondřeje Schweigla byla dokončena současně se zámkem.

Nejbližší cíle v okolí