Zádveřice-Raková

Zádveřice-Raková

Zádveřice-Raková

Slovní popis polohy obce

Obec Zádveřice-Raková leží 11 km východně od Zlína. Jižně se nachází významné lázně Luhačovice. Nejbližším známým městem jsou 3 km vzdálené Vizovice.

Stručná historie obce

První písemná zpráva o Zádveřicích se nachází v zakládací listině vizovického kláštera Smilheimu z roku 1261. V blízkosti obce byla potvrzena přítomnost člověka dokonce i ve starší době kamenné (paleolitu). Dokládají to nálezy v řece Lutonince roku 1939, a to losí paroh a jiné objevy se stopami opracování lidských rukou. Třicetiletá válka nadlouho zpustošila celou Moravu. Ještě roku 1656 bylo v obci 13 zpustlých domů. V tomto období je pravděpodobné, že do Zádveřic přišla většina z dnešních rodů. Od roku 1657 existoval v Zádveřicích mlýn a při něm stála pila. Ve vsi se vystřídalo několik majitelů. Roku 1710 se stali vrchností páni z Gollenu. V březnu 1731 převzali statek páni z Minkvicburku - Marie Anna z Minkvicburku byla matkou Marie Terezie. Roku 1746 koupili statek ve dražbě páni z Blumgen. Roku 1777 byl na Hostýně ukázán lidu falešný toleranční patent. Poddaní byli vyzváni k přiznání své víry. Zádveřice se jako první obce zcela přihlásily k protestanství. Roku 1782 byla úředně povolena evangelická škola v Zádveřicích. Škola byla zprvu jednotřídní a navštěvovalo ji až 250 dětí. Roku 1838 zdědil panství Filip z Ratenic ze Stillfriedu. Od roku 1850 patřily Vizovice i okolní vesnice k hejtmanství Uherskohradišťskému. Dne 28. dubna 1856 vypukl ve vsi požár, po kterém mnoho lidí emigrovalo do USA. Většina vystěhovalců ze Zádveřic se usazovala v Texasu. Dodnes je tam čeština třetím z 25 používaných etnických jazyků. Do roku 1907 odjelo ze Zádveřic a blízkého okolí do USA sedm set až tisíc osob. V roce 1869 byla dokončena stavba nynějšího kostela. V září 1890 začalo vyučování v nové dvojtřídní škole pro 244 žáků. K 8. říjnu 1896 se váže zahájení stavby železnice Vizovice - Zlín - Otrokovice.

Nejvýznamnější památky

Dominantou obce je evangelický kostel, jehož zvony byly prohlášeny 6. 3. 1946 Památkovým úřadem v Brně za památku z důvodu jejich pohnuté historie. V září 1917 rakouská vláda zabavila k válečným účelům velký a prostřední zvon zádveřského kostela. Zvony byly uskladněny v nádražním skladišti v sousední Lípě. Zvony byly v noci ze 17. na 18. září 1917 odvážnými rolníky ze Zádveřic ze skladiště odvezeny a na „Mlčákovém Kútě“ zakopány. Pozemek byl do rozbřesku zorán a zaset. Manipulace se zvony nebyla jednoduchá, větší zvon váží přes půl tuny. Akci se podařilo přísně utajit před rodinnými příslušníky a také farář, který byl v souvislosti se ztrátou zvonů vyšetřován, o noční výpravě nic nevěděl. Sedm zachránců záhy muselo narukovat, dva, co zůstali doma, mlčeli. Po návratu většiny aktérů z front byly zvony ve dnech 22.–24. prosince 1918 vykopány a znovu upevněny do věže kostela. Na Štědrý den se opět nesl jejich melodický hlas údolím. Památkově je chráněno stavení č. p.124 s dochovanou původní architekturou, která je typickou ukázkou pasekářské usedlosti.

Kultura a tradice

Zádveřice patří k obcím, kde se v minulosti až do poloviny 19. století nosil lidový kroj. Usilovnou prací badatele RNDr. Jana Mikesky se podařilo nalézt originály dobového oblečení. Mikeska sestavil popis, opatřil vzory vyšívání a tím zádveřský kroj zachoval pro příští generace. Obec žije kulturním životem a tradicemi. Dodnes se udržuje chození chlapců s nazdobeným tatarem na velikonoční pondělí po místních děvčatech. Na prvního máje pamatují stavěním májek. V říjnu se dodržuje hodová zábava a na sv. Mikuláše chodí v obci svatý Mikuláš s čerty a anděly. Své pevné místo v kalendáři má před Vánocemi jarmark s rozsvěcováním vánočního stromu a lampiónovým průvodem.

Přírodní zajímavosti

Okolí Zádveřic je ideální k vycházkám. Tradici má silvestrovský výšlap k místu zvanému Chladná studna.

Možnosti trávení dovolené

Přes obec vede cyklotrasa, která je hodně využívána turisty. Obec je vhodná k turistice i rekreaci. Přes Zádveřice vede hlaví silniční komunikace Zlín - Vsetín a železniční trať Zlín – Vizovice. Zajímavý program nabízí nedaleký zámek ve Vizovicích a rozhledna na kopci Doubrava.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí