Zlín

Město Zlín je unikátní svou funkcionalistickou architekturou a typickými neomítnutými červenými cihlami. Má také řadu přívlastků - říká se mu město Tomáše Bati, obuvi, zeleně, studentů, sportu, designu a filmu. Zlín má nezaměnitelnou atmosféru, kterou můžete prožít při jeho návštěvě.

Zlín

Zlín leží v údolí řeky Dřevnice na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů a s téměř 75 tisíci obyvateli je průmyslově-podnikatelským centrem širšího regionu. Přímo v nejbližším okolí města se nachází řada zajímavých přírodních lokalit, v čele s přírodním parkem Želechovické paseky. Z památek připomínajících nejstarší dějiny Zlína a jeho okolí můžeme jmenovat malenovický hrad a zlínský zámek. Zlín je ale především slavný díky meziválečné funkcionalistické architektuře. Stačí vzpomenout 21. budovu - zlínský mrakodrap, Památník Tomáše Bati nebo Velké kino. Zlín se může pochlubit bohatým kulturním životem. Působí tu Muzeum jihovýchodní Moravy, Městské divadlo Zlín, Filharmonie Bohuslava Martinů nebo Krajská galerie výtvarného umění. Konají se zde mezinárodní festivaly a řada dalších kulturních, společenských i sportovních akcí. Zlín a jeho nejbližší okolí nabízí plno příležitostí pro prožití skutečně příjemné a zajímavé dovolené.

Fotogalerie

Zoo Zlín

Zoo Zlín

Zlínská zoologická zahrada patří k nejkrásnějším místům celé Moravy. Svým členěním podle kontinentů nadchne děti i dospělé. Najdete zde rozlehlé přírodní expozice se společným chovem více druhů zvířat, tropickou halu Yucatan, průchozí expozice a voliéry, romantický zámek Lešná i krásný park. Nadchnou vás i mořští rejnoci, které si můžete pohladit i nakrmit.

Správní budova č. 21 - zlínský mrakodrap

Správní budova č. 21 - zlínský mrakodrap

Správní budova číslo 21 Baťových závodů - "zlínský mrakodrap" je jedním z vrcholných děl předválečné československé funkcionalistické architektury. S 16 podlažími a výškou 77,5 metru je nejvyšší budovou Zlína. Na střeše budovy, z níž se nabízí nevšední pohled na město a jeho okolí, je situována vyhlídková terasa se stylovou kavárnou. Terasa budovy je přístupná veřejnosti.

Filmový uzel Zlín

Filmový uzel Zlín

Zábavně-vzdělávací centrum se zaměřením na animovanou tvorbu je novou dominantou zlínských filmových ateliérů. Čtyři patra plná animace, zábavy, filmové historie a fantazie v místě, kde tvořila Hermína Týrlová a Karel Zeman. Přijďte se podívat a zažít něco nového.

Hrad Malenovice

Hrad Malenovice

Hrad Malenovice pocházející ze 14. století patří k nejvýznamnějším památkám Zlínska. Část hradu je přístupná veřejnosti. Návštěvníci si mohou prohlédnout například malovaný sál s pozdně gotickou klenbou a dochovanými nápisy z 1. poloviny 16. století nebo domácí kapli s malbami z poloviny 18. století. Zpřístupněna je rovněž i hradní věž.

Kolektivní obytný dům

Kolektivní obytný dům

Dvanáctipodlažní Kolektivní dům byl postaven ve středu města v letech 1945-1950. Navrhl ho architekt Jiří Voženílek. Kostrukčně se jedná o monolitický železobetonový skelet. Byl to první pokus o realizaci nových forem bydlení. Objekt je vyzrálou konstruktivistickou architekturou poválečného období.

Krajská galerie výtvarného umění

Krajská galerie výtvarného umění

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně se zabývá zejména českým výtvarným uměním 19. a 21. století. Mimo umělecké sbírky, v nichž dominují jednak díla klasiků českého malířství 19. století, jednak díla představitelů zakladatelské generace českého moderního umění a surrealistů, se galerie v posledním období zaměřuje především na oblast současného českého umění a moderní architektury, která má ve Zlíně výrazné zastoupení.

Krajská knihovna Františka Bartoše

Krajská knihovna Františka Bartoše

Knihovna Františka Bartoše je největší veřejnou univerzální knihovnou ve Zlínském kraji. Návštěvníkům poskytuje knihovnické a informančí služby, pořádá kulturní a vzdělávací akce pro školy a veřejnost. Tradiční akce jsou každoročně doplněny aktuální nabídkou besed, přednášek, autorských čtení, hudebních pořadů, výstav a soutěží pro dospělé a děti.

Městská památková zóna Zlín

Městská památková zóna Zlín

Hlavním důvodem pro vyhlášení městské památkové zóny Zlín byl unikátní soubor obytných, správních i výrobních budov postavených ve funkcionalistickém stylu. Jde o jeden z nejrozsáhlejších realizovaných a dochovaných souborů s typovou architekturou industriálního zahradního města v evropském kontextu.

Městské divadlo Zlín

Městské divadlo Zlín

Městské divadlo Zlín je v současnosti považováno za jedno z nejkvalitnějších regionálních činoherních divadel v ČR. Kromě vlastní tvorby jsou uváděna představení hostujících souborů a koncerty známých umělců.

Multikino Golden Apple Cinema

Multikino Golden Apple Cinema se nachází v Obchodním a zábavním centru Zlaté jablko v centru města. Jedná se o první multikino ve Zlínském kraji, které disponuje sály s prostorovým zvukem Dolby Digital Surround EX, bezbariérovým přístupem, každý den se promítá více než 25 projekcí a pro zamilované jsou připraveny speciální dvojsedačky.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Muzeum jihovýchodní Moravy sídlící ve 14. budově v bývalém továrním areálu firmy Baťa představuje ve svých expozicích historii obuvi, historii firmy Baťa, historii zlínských filmů a cestovatelství. Seznámit se můžete také s osobnostmi firmy Baťa. Soubor stálých expozic je prezentován pod názvem "Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost".

Obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko

Obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko

Obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko se nachází v centru města. Čtyři podlaží s nákupními galeriemi poskytují zákazníkům pestrou škálu nákupních možností. Návštěvníci mohou vybírat z mnoha módních oděvních značek, zábavu poskytne šest kinosálů multikina Golden Apple Cinema, občerstvení a odpočinek u kávy zajistí kavárny, bary a fastfoody.

Pod Drdolem, přírodní památka

výskyt silně ohroženého vstavače bledého

Pojízdná kancelář J. A. Bati ve výtahu 21. budovy

Pojízdná kancelář J. A. Bati ve výtahu 21. budovy

Unikátní technická památka - pojízdná kancelář J. A. Bati ve zlínském mrakodrapu. Pojízdná kancelář je funkční a slouží k turistickým prohlídkám. Má rozměry 6 x 6 metrů a je vybavena klimatizací, telefonema a umyvadlem.

Poutní chrám Narození Panny Marie

Poutní chrám Narození Panny Marie

Poutní chrám Narození Panny Marie ve Štípě, místní části Zlína, patří k významným poutním chrámům a pozoruhodným příkladům barokní architektury. Zároveň patří mezi jednu z největších a nejkrásnějších církevních staveb olomoucké arcidiecéze. Jeho historie je spojena s Albrechtem s Valdštejna. Poutníci (ženy) mohou po předchozí dohodě přenocovat v přilehlém kamelitánském klášteře.

Přírodní park Želechovické paseky

Přírodní park Želechovické paseky je tvořen především harmonickým uspořádáním přírodních a civilizačních krajinných prvků podle principů pasekářského způsobu hospodaření a využívání krajiny. Byl vyhlášen 17. 12. 2001 na ploše 1 048 ha.

Rodinný zábavní park Galaxie

Rodinný zábavní park Galaxie

Rodinný zábavní park Galaxie je jedinečný zábavní park pro celou rodinu. V hale se nachází spousta atrakcí, které nabízejí nezapomenutelné zážitky nejen pro děti. Součástí zábavní parku je restaurace, hotel a wellness centrum.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Dne 14.11.2000 prezident Václav Havel podepsal zákon o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), čímž byla úspěšně ukončena legislativní část nutná pro vznik UTB.

Zámek Lešná

Zámek Lešná

Zámek Lešná z konce 19. století vypadá jako z pohádky. Je obklopen rozsálým parkem, který dnes slouží jako známá zoologická zahrada.

Za Zlínskou architekturou

Za Zlínskou architekturou

Zlín je proslavený průmyslníkem Tomášem Baťou, jenž ovlivnil zdejší život obuvnickou továrnou a vzhled města nezaměnitelným architektonickým stylem dělnických domků z cihlového zdiva. Dominantu města tvoří Baťův mrakodrap s unikátním výtahem, pracovnou Jana Antonína Bati. Podrobnější informace o architektuře Zlína naleznete na www.architekturazlin.cz.

Zřícenina hradu Lukov

Zřícenina hradu Lukov

Zřícenina středověkého gotického hradu ze 13. století leží nedaleko Zlína, v obci Lukov, v předhůří Hostýnských vrchů. V jejím okolí vede naučná stezka Lukovským polesím - v základním okruhu 7,5 km, delší trasa 9,5 km. Delší okruh s odbočkami zahrnuje přírodní památky Ondřejovsko, Bzová a skalní útvary Králky.

14|15 BAŤŮV INSTITUT

14|15 BAŤŮV INSTITUT

Industriální objekty s baťovským označením 14 a 15 prošly přeměnou v moderní kulturní a vzdělávací centrum 14|15 BAŤŮV INSTITUT. Své sídlo zde má Krajská galerie výtvarného umění, Muzeum jihovýchodní Moravy a Krajská knihovna F. Bartoše.

Areál Baťových závodů

Areál bývalých Baťových závodů vznikl na počátku 20. století v době rozmachu Baťova průmyslového impéria. V současnosti je část bývalých továrních budov nevyužitá a areál čeká na revitalizaci.

Galerie Dvanáctka

Galerie Dvanáctka se nachází v prostorách 32. budovy bývalých Baťových závodů ve Zlíně a je experimentálním prostorem a tvůrčím zázemím pro multimediální umění a novou kulturu.

Galerie Václava Chada

Galerie Václava Chada

Galerie Václava Chada se nachází ve zlínském zámku, v citlivě zrekonstruovaných prostorech, které mají návštěvníci možnost spatřit poprvé, protože od poloviny 20. století byly v těchto místech kanceláře a badatelny Muzea jihovýchodní Moravy.

Kostel sv. Filipa a Jakuba

Kostel sv. Filipa a Jakuba

Farní kostel sv. Filipa a Jakuba – jedna z nejstarších dochovaných historických staveb ve Zlíně se nachází v centru města. Kostel byl obklopen hřbitovem, v jehož západním koutě se nacházela kostnice. Na tomto nejstarším zlínském hřbitově se pochovávalo až do konce 18. století, dnes je zde městská zástavba. Až teprve na začátku 19. století došlo k zásadní rozsáhlé přestavbě, při které byla osa kostela otočena od severu k jihu, čímž se věž dostala do středu předního průčelí chrámu, jak je tomu dnes. Původní střecha kostela byla zničena požárem, a tak nechal tehdejší majitel panství Klaudius Bretton, jehož kamenný rodový erb se zachoval nad hlavním vstupem, kostel opatřit provizorní střechou, která se dočkala důkladné opravy až o více než třicet let později. Tehdy navrhl hradišťský architekt Dominik Fey vysokou jehlancovitou střechu, kterou má kostel dodnes. Dokončena byla také oprava věže, jež je považována za nejstarší dochovanou část kostela a tudíž i nejstarší architektonickou památku ve městě.

Lázně Zlín-Kostelec

Lázně Zlín-Kostelec

Kostelecké minerální prameny byly využívány k léčbě již od roku 1742, ale lázně tu byly postaveny až začátekm 20. století rakouským šlechtickým rodem Seilernů. Budovy byly vystavěny v pozdně barokním slohu. Lázně jsou známé svými sirnými prameny a léčí se zde nemoci pohybového ústrojí a nemoci kožní.

Lesní hřbitov

Lesní hřbitov v sousedství filmových ateliérů byl zřízen ve 30. letech 20. století a trvalý odpočinek na něm nalezla celá řada známých osobností, jako byl Tomáš Baťa, Hermína Týrlová nebo František L. Gahura.

Lezecké centrum Vertikon-Singing Rock

Lezecké centrum Vertikon-Singing Rock

Lezecké centrum Vertikon - Singing Rock nabízí sportovní vyžití na jedné z největších umělých lezeckých stěn v České republice. Sportoviště je určeno pro širokou veřejnost od úplných začátečníků po zkušené lezce. Lezecké centrum nabízí komplexní služby v oblasti sportovního lezení, horolezectví a dalších outdoorových aktivit. Vedle širokého spektra kurzů pro jednotlivé věkové a výkonnostní skupiny zde funguje také půjčovna lezeckého vybavení.

Lyžařský svah Zlín

Lyžařský svah Zlín

Lyžařský svah je umístěn nedaleko centra Zlína v prostoru za Domem umění (asi 100 m). Délka svahu je 220 m a převýšení 46 m. Na svahu je lyžařský vlek POMA - P s délkou 220 m a kapacitou 510 osob za hodinu. Svah je vybaven umělým zasněžováním a je kompletně osvětlen. Na svahu je zvýšená terénní vlna u vstupu do areálu, nové turnikety, rozšířená část vyhrazená pro děti, opěrná zídka před hlavní budovou, dva přístupy k dětskému parku a rozšířené dětské hřiště. Součástí areálu je lyžařská škola Ski Pingi, pro lyžování dětí pohyblivé pásy, lyžařský servis Profi Servis Montana, snowpark se skoky a různými překážkami a 220 m dlouhá snowtubingová dráha. Občerstvení - bufet/bar s nabídkou teplého a studeného občerstvení.

Na Želechovických pasekách, přírodní památka

Památník Tomáše Bati ve Zlíně

Památník Tomáše Bati ve Zlíně

Památník Tomáše Bati patří k vrcholným dílům zlínského funkcionalismu. Jeho autorem je architekt František Lydie Gahura.

PR Bukové hory

Přírodní rezervaci Bukové hory tvoří lesní porosty v podhřebenové části na svahu se severní až severovýchodní expozicí v závěru údolí potoka Vidovka (Zelené údolí) ve Vizovických vrších. Rezervace byla vyhlášena v roce 2001 na ploše 2,28 ha.

Velké kino Zlín

Funkcionalistická budova kina z roku 1933 je jednou z dominant centra Zlína. Před válkou bylo zlínské kino s kapacitou přes 2 tisíce diváků největší v republice.

Větrný mlýn

Větrný mlýn ve Štípě pochází z poloviny 19. století a dodnes se zachovalo jeho úplné vybavení.

Vila Tomáše Bati

Vila Tomáše Bati byla dokončena v roce 1911 podle plánů architekta Jana Kotěry. Po rekonstrukci koncem 20. století slouží jako místo konání obchodních a společenských akcí.

Zámek Zlín

Zámek Zlín

Zlínský zámek získal stávající podobu počátkem 20. století, kdy jej zmodernizoval jeho tehdejší majitel průmyslník Haupt. V současné době v něm sídlí galerie Václava Chada, stálá interaktivní expozice Orbis Pictus Play Zlín, zámecká kavárna a designový obchod Courage.

Areál Lazy

Nad Lesní čtvrtí byla vybudována nová stezka "Areál Lazy" ve spolupráci Magistrátu města Zlín a Lesů České republiky, s.p.. Stezka, která se nachází na pozemcích městských lesů a lesů LČR, nabízí pro obyvatele možnost aktivního trávení volného času - běh, turistiku, cykloturistiku, dětské hry, rodinné výlety.

Art & Books Gallery

Art & Books Gallery je stylové knihkupectví a galerie ve 12. budově továrního areálu ve Zlíně.

Art Galerie Zlín

Art Galerie Zlín byla založena v listopadu 2010 ve Zlíně v nově zrekonstruovaných prostorách na třídě Tomáše Bati, asi 400 metrů od Městského divadla. V galerii je možnost si prohlédnout nebo zakoupit umělecké originály – obrazy, grafiku, sochy, reliéfy, originální šperky, umělecké a užitkové sklo, keramiku a drobné dárky od umělců z celé České republiky i zahraničí. Umělecká díla prodáváme i na splátky nebo zapůjčujeme zájemcům, aby si je "vyzkoušeli" doma ve svém interiéru. Galerie od 1.6.2014 končí svoji činnost jako "kamenná" a přechází na "internetovou".

Baťovský infopoint

Baťovský infopoint

V Infopointu, který je umístěn v jednom z původních baťovských domků, vám odborníci na baťovskou architekturu sdělí mnoho zajímavostí o unikátní architektuře obytných čtvrtí, které stavěla firma Baťa pro své zaměstnance. Zájemci si zde mohou objednat také prohlídku po stopách zlínské architektury. Infopoint je přístupný zdarma.

Centrální park Jižní Svahy

Na dětském hřišti v části Hony a Podlesí mají děti řadu možností, jak trávit svůj volný čas. Mezi možnosti využití volného času patří atraktivity, jako je např. originální lanová pyramida, horolezecká stěna a další atraktivní prvky.

Divadlo Mandragora Zlín

Evangelický kostel

Evangelický kostel

Patří mezi nejzdařilejší sakrální stavby československé meziválečné architektury. Vyváženými proporcemi a funkcionalistickou jednoduchostí dokonale koresponduje s baťovskou architekturou Zlína a zároveň se vůči němu vymezuje absencí nejtypičtějšího vizuálního prvku – červené režné cihly.

Galerie Kabinet T.

Galerie Kabinet T. se nachází v bývalém průmyslovém areálu firmy Baťa, v budově č. 12. Činnost Galerie Kabinetu T. od jejího vzniku podporuje statutární město Zlín. Galerie komorních rozměrů si klade za cíl představit to nejlepší, co v oblasti vizuálního umění bylo nebo bude vytvořeno. Doplňuje velkoformátovou činnost Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně o výstavy komornějšího rozsahu. Výstavní prostor galerie je veliký 177 m2.

Galerie Kincová

Prodejní galerie ve Zlíně nabízí originální díla malířů a grafiků, sochařů, řezbářů, uměleckých kovářů a sklářů.

Galerie K+P Skřivánkovi

Galerie pod radnicí

Galerie pod radnicí

Prodejní galerie výtvarného umění zastupující významné autory z celé ČR i autory regionu. Pořádáme autorské i kolektivní výstavy uměleckých děl širokého spektra výtvarného umění. Vámi vybraná díla zasíláme rovněž dobírkou. Interiér kafírny Galerie, která se nachází hned vedle. Součástí je i Ateliér na ulici Santražiny 3061.

Hvězdárna Zlín

Hvězdárna se nachází v areálu Gymnázia Zlín. Kromě pozorování oblohy se můžete zúčastnit přednášek, zhlédnout výstavu modelů apod. Pro školy a skupiny je možné objednání pořadu na zvolené téma.

Kabinet filmové historie

Kabinet filmové historie

Unikátní stálá expozice artefaktů z historie zlínských ateliérů. V expozici jsou k vidění autentické loutky, dekorace, rekvizity a návrhy výtvarných řešení ke zlínským filmům, stejně jako osobní předměty tvůrců. Součástí je také jedinečná kolekce amatérské filmové techniky sestavená Radomírem Koutkem.

Lesopark na Jurém

Lesopark na Jurém

Užijte si svůj volný čas v přírodě, avšak nedaleko civilizace. Lesopark, ve kterém se (nejen) vaše děti naučí spoustu zajímavých věcí o lesních zvířatech, se nachází nedaleko Biofarmy Juré v Lužkovicích. Lesopark je určen pro děti od 3 do 8 let.

Lyžování ve Zlíně

Lyžování ve Zlíně

Zlínský svah, nabízející lyžování takřka uprostřed města, je v širokém okolí unikátem. Leží na kopci Barabáš nad bývalými internáty a Domem umění, je dlouhý 220 metrů a má 46 metrů převýšení.

Malá scéna Zlín

Městské lázně Steza

Zimní lázně byly postaveny v roce 1946 podle projektu arch. Vladirníra Karfíka ve spolupráci s Ladislavem Ambrožkem a Josefem Holečkem na místě bývalé cihelny firmy Baťa, v blízkosti domovů mládeže a areálu základních a středních škol.

Stezka zdraví na Tlusté hoře

Stezka zdraví na Tlusté hoře

Stezka zdraví realizovaná na pozemcích městských lesů pod Tlustou horou nabízí řadu možností, jak trávit volný čas v přírodě - běh, cykloturistika, dětské hry, posilování, rozcvičení, rodinné výlety a vycházky.

Svatá voda u Malenovic

Svatá voda u Malenovic

Nevelké poutní místo u pramene zvaného Kaménka či Svatá voda u Malenovic. Studánka je nadkrytá kamennou klenbou. Pramen má po širém okolí pověst léčivé vody a vyhledávají ji jak zbožní poutníci, tak turisté. Nad studánkou je vybudována skalní jeskyně se sochou Panny Marie Lurdské. Místo doplňuje kaplička z roku 1854. Voda ze studánky vytéká do hlubokého žlebu a vlévá se do říčky Dřevnice.

Vila Jana Antonína Bati

Architektonicky i rozměrově nenápadná vila J. A. Bati byla pojata v duchu rané kotěrovské modemy velmi civilního ražení. Vila je významnou památkou na Jana Antonína Baťu, který vedl firmu po smrti svého nevlastního bratra Tomáše, zakladatele podniku. Budova je v současné době sídlem Českého rozhlasu - studio Zlín.

Nejbližší cíle v okolí