Boršice u Blatnice

Boršice u Blatnice

Boršice u Blatnice

Obec Boršice u Blatnice se nachází v nádherné krajině Bílých Karpat. Za nejstarší písemnou zprávu o Boršicích lze považovat listinu Hartmana z Holenštejna z roku 1283. Nejvýznamnější historickou památkou obce je kostel, který byl zbudován v roce 1788, zasvěcený sv. Kateřině.

Obec Boršice u Blatnice se nachází v jihovýchodní části okresu Uherské Hradiště, v údolí Boršického potoka v nadmořské výšce 298 m, částečně na území CHKO Bílé Karpaty asi 16 km jihovýchodně od Uherského Hradiště a asi 7 km od města Hluk. Rozkládá se na ploše 1162 ha a větší část území obce leží v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. V současné době obývá obec 860 obyvatel. Obcí prochází vinařská stezka Strážnická.

Historie a památky

První zmínka o obci byla z roku 1278, kdy byl pořízen soupis statků Boreše z Rýzmburka (odtud pravděpodobně název obce). Z roku 1283 pochází listina, v níž Hartman z Holenštejna odkazuje svůj majetek kostelu sv. Panny Marie v Zábrdovicích. Podrobnější zprávy pochází z roku 1371, kdy Albert ze Šternberka daroval Boršice s tvrzí své manželce Anežce. Tvrz zanikla zřejmě v době husitských válek. V letech 1663 a 1683 byla obec vypálena Turky. Svědectví o počátcích školství v Boršicích se datují na počátek 18. století tzv. Boršickým kancionálem, který psal a maloval v letech 1727-1733 boršický kantor Martin Pomykal. Kniha je nejen dokladem k dějinám moravské ornamentiky, ale je také prodchnuta ryzím národním duchem, je uložena ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. 
Nejvýznamnější historickou památkou obce je kostel, který je zmiňován v roce 1412, v roce 1654 byl upraven majitelem ostrožského panství Gundakarem z Liuchtenštejna. V polovině 18. století kostel vyhořel a na jeho místě byl v roce 1788 postaven dnešní, pozdně barokní kostel, zasvěcený sv. Kateřině, která je patronkou obce. Patronce obce jsou rovněž zasvěcena kamenná boží muka z 18. století, pozdně barokní rustrikální poklona, stojící při silnici do Blatnice.

Lidové tradice

Již před rokem 1880 se v Boršicích muzicírovalo, tehdy šlo o muziku hudeckou a po příchodu dechových nástrojů přichází v roce 1881 k založení první dechové hudby. Dechovka vydržela v Boršicích dodnes a proslavila obec takřka po celé Evropě. www.borsicanka.cz

V roce 2008 se zakládá v obci mužský pěvecký sbor o síle šestnáct chlapů, který rozdává radost jak domácím, tak okolním obyvatelům obcí. www.borsicane.cz

Deset let po velkém požáru, kdy v obci shořelo naráz 28 domů, je založen 2. února 1912 svaz dobrovolných hasičů, který po 97 let chrání klidný život v obci dodnes. www.sdhborsiceublatnice.cz

V obci se každoročně konají listopadové kateřinské hody.

Nejzajímavější akce

Únor: Obecní ples s koštem vína, Festival rockových kapel, Fašank
Červen: Den dětí
Listopad: Kateřinské hody s právem
Prosinec: Mikulášská nadílka, Vánoční koncert, Vánoční koncert v kostele, Štěpánská zábava

Příroda

Větší část území obce leží v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Chráněným územím jsou louky a bývalé pastviny s teplomilnou flórou a faunou asi kilometr severně od obce. Nachází se na jižním úbočí kóty Nadávky (364 m n. m.) v nadmořské výšce 290 m, v Hlucké pahorkatině v katastru obce, o celkové výměře 0,3190 ha. Bohatý je výskyt vzácných teplomilných druhů rostlin. Lokalita je jediným výskytem lnu žlutého na okrese Uherské Hradiště mimo CHKO Bílé Karpaty a zachoval se zde ohrožený druh motýla, žluťáska barvoměnného.Ve fázi návrhu je desetihektarová Národní přírodní památka Stráž. Příroda a hezká krajina jsou vzácné hodnoty obce.

Sport

Obcí Boršice u Blatnice prochází cyklotrasa vinařská stezka Strážnická. U motorestu U Hložků začíná naučná stezka Přírodou a historií Boršic, navazuje na cykklostezku do Hluku, přes obec, do lesa Panský háj a končí u kostela a je v délce 3,3 km. Minigolfové hřiště najdete nedaleko fotbalového hřiště na okraji obce. Ubytovat se turisté mohou v hotelu v sousední obci Slavkov nebo v blízkém Hluku. Restauraci můžete navštívit v motorestu U Hložků, tel.: +420 602 190 019 nebo se zastavit v obecní hospůdce Kadlček, tel.: +420 604 406 060.

Speciality

Na okraji obce má své sídlo budova rodinné firmy Žusy, kterou založili manželé Žufánkovi spolu se svými třemi syny. Žufánkovi pracují v ovocnářství, včelařství a lihovarnictví. Tel.: +420 571 891 661, e-mail: info@zufanek.cz, www.zufanek.cz

Za vyhlášenou a uznávanou, jak doma tak i v okolí, je považována pěstitelská pálenice Zdenka Halíka. Tel.: +420 572 582 751, 723 421 742, e-mail: info@palenicehalik.cz, www.palenicehalik.cz

Rodinné vinařství ZLOMEK&VÁVRA, tel. +420 572 599 537, e-mail: info@vinozlomekvavra.cz, www.vinozlomekvavra.cz, část rodinného vinařství sídlí v centru Uherského Hradiště v sklepení bývalé jezuitské koleje - Galerie slováckých vín.

 

 

 

Virtuální prohlídka

V panoramatickém obrázku se můžete pohybovat tažením a rolováním myši přímo na ploše obrazu.

Pro zobrazení v nejvyšší kvalitě doporučujeme nainstalovat DevalVR plugin

 

www.borsiceublatnice.cz
 

Fotogalerie

Kostel sv. Kateřiny

Kostel sv. Kateřiny

Nejstarší kostel je v obci zmiňován v roce 1412, v roce 1654 byl upraven majitelem ostrožského panství Gundakrem z Lichtenštejna. Tento kostel vyhořel v polovině 18. století a na jeho místě byl v roce 1788 postaven dnešní pozdně barokní kostel sv. Kateřiny. Jedná se o jednolodní stavbu s pravúhlým závěrem kněžiště a čtyřbokou věží v západním průčelí. Spolu s kostelem je v obci památkově chráněna také kamenná boží muka z 18. století při silnici do Blatnice. V letech 1727-33 zde kantor Martin Pomykal psal a maloval tzv. boršický kancionál, vzácný doklad o vývoji moravské národní ornamentiky.

Dům lidových tradic

Dům lidových tradic

Dům lidových tradic je zrekonstruovanou stavbou z konce 19. století a to v nejstarším domě v obci. Domek se pyšní třemi výstavními expozicemi - Síní lidových tradic, kde můžete zhlédnout tradiční bydlení našich předků, výstavou Lidových krojů a tzv. černou kuchyní. Možnost sušení ovoce, vaření povidel a výroba moštů. Otevírací doba domečku je po předchozí telefonické domluvě na čísle +420 572 582 712.

Naučná stezka Přírodou a historií Boršic

Délka 3,3 km / Stezka začíná u motorestu U Hložků a volně navazuje na cyklostezku do Hluku, dále vede přes obec kolem dětského hřiště, odtud do lesa Panský háj, z něj se vrací přes Zahrádky směrem na Pasinky a končí u kostela

Nejbližší cíle v okolí