Březová [UH]

Březová [UH]

Březová [UH]

Navštivte nás

V kotlině mezi Studeným Vrchem a Velkým Lopeníkem leží obec Březová, která se rozkládá na ploše 1377 ha a žije v ní asi 1100 obyvatel. Významnou dominantou obce a hodnotným dokladem architektonické tvorby konce 19. století je novogotický kostel sv. Cyrila a Metoděje, který byl roku 1987 prohlášen kulturní památkou. Březová leží v chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat a v jejím katastru se nachází přírodní památky Cestiska, Dubiny, Kalabová a Studený vrch, které jsou známé výskytem vzácné fauny a flóry. Hlavními zástupci jsou vstavače, orchideje a vrkoč útlý. Pohraniční lesy skrývají cyklostezky a turistické trasy, jejichž cílem bývají minerální prameny (kyselky). Místní vývěry spadají do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Luhačovice. V okolí Březové je, z pohledu turisty, nejlákavějším místem 22 metrů vysoká rozhledna, která stojí na vrcholu Velkého Lopeníku (911 m n. m.).

Servis pro turisty

KONTAKT:

Obec Březová, 687 67 Březová 390, (Uherské Hradiště),

tel: 572 695 826, fax: 572 695 728, e-mail: obec@obecbrezova.cz, www.obecbrezova.cz, www.bile-karpaty.cz

Fotogalerie

Moravské Kopanice

Moravské Kopanice

Moravské Kopanice se rozkládají na moravsko-slovenském pomezí uprostřed chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Patří sem obce Starý Hrozenkov, Vápenice, Žítková a Vyškovec. Oblast získala své jméno podle toho, že těžce dostupná políčka na strmých svazích mohli místní zemědělci obdělávat pouze kopáním motykou, a proto je nazývali Kopaničáři a podle nich se této oblasti začalo říkat Kopanice. Největším bohatstvím moravských Kopanic je nádherný krajinný ráz, dochované zbytky tradičních řemesel a folklóru, jež Vás společně s přírodním bohatstvím upoutají v každém ročním období.

Cestiska, přírodní památka

Dubiny, přírodní památka

Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Domeček Březová

Domeček Březová

V letech 2008 – 2010 byl objekt čp. 115 vykoupen a opraven místními občany, cílem této památkové obnovy bylo zachování lidových tradic pro budoucí generace. Dnes slouží jako muzeum se společenskou místností, která bývá využívána na setkávání občanů a folklorních spolků.

Kalábová, přírodní památka

Nejbližší cíle v okolí