Bystřice pod Lopeníkem

Bystřice pod Lopeníkem

Bystřice pod Lopeníkem

Slovní popis polohy obce

Obec Bystřice pod Lopeníkem se nachází na úpatí Bílých Karpat asi 11 km jihovýchodně od Uherského Brodu.

Stručná historie obce

Obec dostala jméno podle protékajícího potoka Bystřička. V katastru obce se nacházejí tři archeologická naleziště. "Pod vojenskú cestú" byly nalezeny nástroje z doby kamenné, na "Ordějově" laténské hradisko a na "Okrouhle" slovanské pohřebiště z 10. století. Nejstarší písemné záznamy sahají do roku 1374, kdy však byla osada ještě součástí sousedního Bánova. Od roku 1405 je spolu s tvrzí Ordějov samostatnou obcí. Dřívější obyvatelé byli převážně malozemědělci, i když nepříliš úrodná půda nedávala záruku větších výnosů, ale stačila pouze na obživu. Zajímavým způsobem se živili místí semenkáři, kteří od 18. století provozovali podomní obchod se zeleninovými semeny a sušeným ovocem a zeleninou. Vesnicí vedla starodávná obchodní cesta z Uherského Brodu přes Starý Hrozenkov na Slovensko. Bystřice pod Lopeníkem získala pečeť již v roce 1687. V jejím poli je strom, na jehož větvi sedí pták, s největší pravděpodobností dravec. Motiv dravého ptáka byl převzat i do nově vytvořeného znaku obce. Další začleněnou figurou je turecká šavle, která má připomínat 16. a 17. století, kdy kraj kolem Bystřice trpěl častými nájezdy Turků, Tatarů a Uhrů. Rozmístění tří šavlí ve znaku symbolizuje tradiční, do dnešní doby dochovaný tanec ,,pod šable“. V současné době je v obci 388 popisných čísel, z toho 95 chalupářů a 277 trvale obydlených bytů. Trvale zde žije 810 obyvatel.

Nejvýznamnější památky

Kapličky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Anny se nachází na nejvyšším místě lesa zvaného Kopce. Postaveny byly v polovině 18. století Janem Dielcem, občanem bystřickým. Jeskyně u cesty se nedochovala, protože musela ustoupit těžbě kamene. Kaplička sv. Anny sloužila během nacistické okupace členu parašutistické skupiny BIOSCOP Josefu Bublíkovi jako tzv. mrtvá schránka. Z drobné architektury stojí za pozornost boží muka, kříže, zvonice a památník padlých.

Kultura a tradice

U kapličky Panny Marie se 15. srpna slouží bohoslužba. Tradiční folklor s počátky už v 17. století přenáší do současnosti bystřičtí Bobkovníci. Krojovaná skupina chlapců obchází vesnici v období fašanku a před každým domem tančí „pod šable“, večer vrcholí taneční zábavou.

Přírodní zajímavosti

V okolí obce vyvěrá 36 studánek. Na vodní nádrži Ordějov se plánuje budování rozsáhlého mokřadního systému.

Možnosti trávení dovolené

Na katastru obce se nachází rekreační oblast Troják s 65 chatami a zahrádkářská osada Zelničky. Asi kilometr jihozápadním směrem od obce je vybudována vodní nádrž Ordějov, která slouží rekreačním účelům i k rybolovu. Kolem obce jsou v zimním období vyznačeny běžkařské trasy. V obci jsou dva obchody se smíšeným zbožím, pohostinství, kavárna, autoservis, sportovní a dětské hřiště.

Zajímavosti

Dvůr Ordějov stál na bánovském katastru asi kilometr jižně od silnice Bánov - Bystřice pod Lopeníkem, v údolí potoka Bystřičky na trati Skalky. Původně se v těchto místech rozprostíralo hradisko s mohutnými valy. Později tu pravděpodobně existovala vesnice, za jejíž pozůstatek se pokládá právě dvůr Ordějov a ordějovský mlýn, prvně připomínaný r. 1513. V písemných pramenech však vesnice uváděna není, stávala údajně asi na pravém břehu Bystřičky v místech, kde byla v letech 1969-1971 vybudována vodní nádrž v trati Spláv. Dvůr Ordějov patřil katastrálně k obci Bánov a jeho výměra činila 114 ha. V době socialistického hospodaření ve dvoře působilo JZD Bystřice pod Lopeníkem a později sloučené JZD Bánov (obce Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Suchá Loz). Spojením družstev význam Ordějova poklesl, sloužil převážně jako sklady, provoz zde byl minimální. Dvůr postupně chátral, protože nebyl udržován. Původně měl Ordějov dvě nádvoří a obdélníkový půdorys 120 x 65 metrů. Hlavní přístup byl ze silnice od Skalek na první nádvoří, kde se na západní straně nacházely stáje pro dobytek. Střední trakt tvořily obytné budovy, oddělené průjezdem od kovárny. Na druhém nádvoří byly sklady obilí, slámy, sena a v severovýchodní části byty pro deputátníky. Výjezdy ze dvora byly umístěny v jižní a východní části dvora. Budovy spojovaly kamenné obvodové zdi, brány byly jednoduché, jejich pilíře čtvercového tvaru se stanovými stříškami, krytými pálenými taškami, pouze východní brána byla vysoká a klenutá. Nádvoří pokrývala kamenná ,,kočičí“ dlažba. Definitivní konec dvora je spojen s vybudováním vodní nádrže Ordějov. Jeho zánik je nutno připsat nedodržování vodohospodářského režimu v ochranném prostoru, který byl stanoven po výstavbě. V důsledku špatného hospodaření a nerespektování režimu přečerpání vody z chráněného prostoru došlo k protržení hráze a zatopení celého objektu. Vzhledem k havarijnímu stavu byl dvůr v roce 1986 zbourán a není po něm ani památky.

Fotogalerie

Rozhledna Pod Vojanskú, Bystřice pod Lopeníkem

Rozhledna Pod Vojanskú, Bystřice pod Lopeníkem

Rozhledna leží na cyklostezce a je spojena s odpočívadlem. Výhled z rozhledny je na Bystřici pod Lopeníkem a blízké okolí.

Muzeum Bystřice pod Lopeníkem

Muzeum Bystřice pod Lopeníkem

Dům byl postaven v roce 1840 a jedná se o nejstarší dochovanou obytnou stavbu v obci. Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2016 slouží jako muzeum, archiv a zázemí pro nejrůznější kulturní akce.

Nejbližší cíle v okolí