Horní Němčí

Horní Němčí

Navštivte nás

Obec Horní Němčí má v současnosti 850 obyvatel a nachází se v ní více než 380 rodinných domů. První písemná zmínka je z roku 1261. Dominantou obce je kostel sv. Petra a Pavla postavený v letech 1763-64. Cenné památky lidové architektury - zemědělská usedlost na č. p. 48 a patrová komora u mlýna.

Horní Němčí leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v jejím katastru se nachází několik chráněných lokalit, např. přírodní rezervace Drahy, která je známá výskytem vzácných vstavačů a orchidejí.

Obec se nachází v překrásném kraji s rozsáhlými lesy, květnatými loukami, které jsou vhodné pro pěší túry, houbaření, cykloturistiku a jízdu na koni.

Vesnička Horní Němčí žije pokojně v jádru moravského Slovácka uprostřed dominantní přírody a zcela jistě si svým kouzlem získá srdce každého návštěvníka.

Servis pro turisty

KONTAKT:

Obecní úřad Horní Němčí, č.p.160, 687 64 Horní Němčí tel./fax: 572 648 821, www.horninemci.cz, www.bile-karpaty.cz

Fotogalerie

Bahulské jamy, přírodní památka

Barokní kostel sv. Petra a Pavla

NPR Porážky

Památky lidové architektury

PR Drahy

PR Drahy

Přírodní rezervace Drahy, vyhlášená v roce 1982 na ploše 15,0797 ha, je tvořena bývalou obecní pastvinou na svahu západní - severozápadní expozice na jižním okraji Horního Němčí.

Uvezené, přírodní památka

Hřádek

Západně od obce Horní Němčí, směrem k novému hřbitovu se nachází mohyla "Hřádek". Je to kopec o výšce zhruba 3 m a průměru 17 m. Stojí zde od nepaměti, opředen dohady a spekulacemi o svém původu, zdánlivě nezajímavá vyvýšenina, ale přitom důležitý prvek této části obce, který sem zkrátka patří. Podložené informace o jeho původu se zřejmě nedochovaly, a proto se vyskytují spíše domněnky o jeho vzniku. Která z nich je ale nejblíže pravdě? Nikdo s určitostí neví. Pro srovnání několik dostupných informací na toto téma (viz podrobný popis).

Naučná stezka Horní Němčí - Pod Javorinú, horú zelenú

10kilometrová stezka má 10 zastavení, vede obcí, loukami, lesy a pastvinami. Je vhodná pro pěší i cyklisty. První panel je umístěn při vjezdu do obce, poslední zastávka okruhu se nachází u základní školy.

Za lesem, přírodní památka

Nejbližší cíle v okolí