Hostýnské vrchy

Hostýnské vrchy

Vítejte v Hostýnských vrších

Hostýnské vrchy zdaleka nejsou jen Svatý Hostýn nebo lyžařská střediska Tesák a Troják.

Hlavní perlou mezi památkami Hostýnských vrchů je Hostýn s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a křížovou cestou od Dušana Jurkoviče. V regionu se dochovala také řada lidových památek, jako jsou dřevěnice na Rusavě, technických zajímavostí, například lesní klauza na splavování dřeva u Rajnochovic, nebo válečných památek, jako je partyzánský bunkr u Mikulůvky. Lesy a louky Hostýnských vrchů ukrývají mnoho skutečných přírodních pokladů. Například na Čerňavě se můžete setkat až s 280 let starými mohutnými stromy a památná lípa v Kateřinicích má úctyhodný obvod kmenu 630 cm! Zajímavá místa regionu představuje trojice naučných stezek. Vinařskou raritou jsou nejseverněji položené vinice v rámci vinařské oblasti Morava v obci Horní Lapač. Obce a města Hostýnských vrchů žijí bohatým kulturním životem, jemuž dominují lidové tradice. Vedle fašanků, pálení čarodějnic nebo jiných veselých svátků a zajímavých akcí tvoří součást kulturní nabídky regionu také několik zajímavých muzejních expozic věnovaných historii, přírodním zajímavostem i umění. Jízda na kole, procházky přírodou, projížďky na koni, koupání, lezení, lyžování, bruslení – a mnoho dalších podob může mít aktivní letní nebo zimní dovolená v Hostýnských vrších.

Fotogalerie

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně

Bazilika je zdaleka viditelnou dominantou jednoho z nejvýznamnějších mariánských poutních míst Moravy. Bazilika se nachází na západním vrcholu Hostýna (735 m n. m.) v nadmořské výšce 718 m. Hostýn je dostupný autobusem z Bystřice pod Hostýnem, pěšky po turistické značce modré a červené.

Svatý Hostýn

Svatý Hostýn

Svatý Hostýn je nejvýše položeným mariánským poutním místem na Moravě viditelným už zdaleka díky rovinaté krajině úrodné Hané. Po tři století je cílem tisíců poutníků z blízkého okolí i vzdálenějších krajů.

Exkurze v TONu

Exkurze v TONu

Navštivte místo s nejdelší tradicí výroby ohýbaného nábytku na světě. Podívejte se na technologii, která se zde využívá již od roku 1861. Zjistěte, jaké produkty díky ní vznikaly a vznikají. Veřejnost může navštívit výrobní prostory společnosti TON v období letních prázdnin v předem stanoveném termínu. Zájemci o prohlídku kontaktují telefonicky 573 325 594 nebo e-mailem olga.matyasova@ton.cz.

expozice Keramika, Bystřické cechy a Pracovna Františka Táborského

expozice Keramika, Bystřické cechy a Pracovna Františka Táborského

Expozice se nachází v přízemních prostorách hlavní budovy zámku v Bystřici pod Hostýnem. Velkou část tvoří keramika 18. a 19. století, především výrobky z manufaktur v Bystřici pod Hostýnem, Holíči, Hranicích, Vranově, z dalších míst Čech, Moravy a Slovenska, a dále výrobky lidových dílen ve Valašském Meziříčí a Rajnochovicích. Řemeslníky podhostýnského mikroregionu mapuje část věnovaná bystřickým cechům a expozici uzavírá pracovna zakladatele muzea Františka Táborského.

Expozice napoleonských vojáků

Expozice napoleonských vojáků

V místech bývalé zámecké kaple zřídil Klub vojenské historie francouzského císařství se sídlem v Bystřici pod Hostýnem Expozici napoleonských vojáků, která je věnována období napoleonských válek. Zájemci o historii si zde mohou prohlédnout ukázku vojenského špitálu, včetně uniforem chirurga a jeho pomocníka, repliky zbraní palných i chladných, výbavu dělostřelectva a bubeníků. Velmi zajímavé jsou dobové nálezy nábojů, knoflíků, mincí a dalších drobností přímo z míst bitvy u Slavkova. Unikátní je také sbírka střeleckých, ručně malovaných terčů, které vyrábějí členové klubu, a které jsou pak používány při střeleckých soutěžích. Pro zájemce může klub uspořádat komentované prohlídky výstavy nebo promítnout dokumenty z akcí doma i ve světě, jichž se jeho členové účastní. Výstava je každý rok aktualizována podle historických výročí, která na daný rok připadají.

Hostýn - vrchol, 734 m n.m.

Hostýn - vrchol, 734 m n.m.

Východisko a cíl značených letních a zimních turistických tras. Leží na páteřní hřebenové trase "Hostýnské magistrály", což je 52 km značených tras, v zimě upravovaných pro běžkaře, v létě vhodných pro cykloturistiku.

Hrad Lukov

Hrad Lukov

Zřícenina středověkého gotického hradu ze 13. století leží nedaleko Zlína, v obci Lukov, v předhůří Hostýnských vrchů. V jejím okolí vede naučná stezka Lukovským polesím - v základním okruhu 8 km, delší trasa 10,5 km. Delší okruh s odbočkami zahrnuje přírodní památky Ondřejovsko, Bzová a skalní útvary Králky. Hrad je přístupný po turistických trasách z obce Lukov a Vlčková.

Přírodní park Hostýnské vrchy

Přírodní park Hostýnské vrchy byl vyhlášen jako oblast klidu v roce 1989 a přehlášen na přírodní park v roce 1995 - kroměřížská část (o výměře 9 800 ha). Zlínská část (o výměře 10 600 ha) byla vyhlášena v roce 1993.

Rozhledna Kelčský Javorník

Rozhledna Kelčský Javorník

V roce 2015 byla na nejvyšší hoře Hostýnských vrchů Kelčském Javorníku (865 m n. m.) postavena 35 m vysoká rozhledna, která nabízí kruhový výhled do všech světových stran.

Rozhledna na Marušce

Rozhledna na Marušce

16 m vysoká dřevěná rozhledna byla postavena v roce 2014 vedle meteostanice Maruška v katastru obce Hošťálková přímo na trase Hostýnské magistrály. Dvoupatrová stavba ve valašském stylu podle návrhu architekta Antonína Závady stojí v nadmořské výšce 664 m a byla vyrobena ze dřeva z místních lesů pod vedením tesařského mistra Antonína Papšíka. Rozhledna slouží jak turistům, tak i k meteorologickým měřením. Z rozhledny jsou překrásné výhledy do všech světových stran. Vidět můžete na nejvyšší vrchol Hostýnských vrchů Kelčský Javorník, Radhošť, Pustevny, Lysou horu a při dobré viditelnosti i slovenské hory. Rozhledna je volně přístupná.

Rozhledna na sv. Hostýně

Rozhledna na sv. Hostýně

Rozhledna stojí na vrchu Hostýn, pochází z roku 1898 a nabízí úchvatný výhled na Hostýnské vrchy a Hanou.

Stará křížová cesta

Stará křížová cesta

P. Cibulka uznal nezbytnost venkovní křížové cesty, v r. 1900 posvěcen základní kámen. Stavbu prováděl stavitel Otto Zeman. Jednoduché kaple 1. a 2. zastavení situovány vlevo od Sarkandrovy kaple směrem k rozhledně, následujících 8 tvoří otevřené kamenné podstavce ukončené křížem, na nichž jsou osazeny obrazové reliéfy. Další 3 tvoří kaple různého slohu, poslední rotunda "Kladení do hrobu" je zároveň i posledním zastavením Jurkovičovy křížové cesty. Plastika je od olomouckého sochaře R. Doležela, pašijové obrazy zhotovil bystřický malíř Žůrek. Svěcení křížové cesty v září 1902.

Zámek Bystřice pod Hostýnem

Zámek Bystřice pod Hostýnem

Nejvýznamnější památkou ve městě je zámek z první poloviny 15. století, který představuje ojedinělou ukázku postupné modernizace panských sídel. V předzámčí je umístěna část městského úřadu, městské informační centrum, zámecká půjčovna horských kol a Expozice napoleonských vojáků. V přízemních prostorách hlavní budovy je expozice Keramika, Bystřické cechy a Pracovna Františka Táborského a ve východním křídle prvního poschodí expozice Historický ohýbaný nábytek. V prvním poschodí se konají výstavy a ve svátečním sále koncerty klasické hudby i svatební obřady. Zámecký park vlastní Armády ČR, je zde umístěno Centrum zdravotnického materiálu. Pro veřejnost je park nepřístupný.

Bezedník, přírodní památka

Bezedník, přírodní památka

Přírodní památku Bezedník tvoří rybník stejnojmenného názvu a jeho bezprostřední okolí. Kromě rybníka je součástí i krátký úsek potoka nad i pod rybníkem, včetně smíšeného lesního porostu v nivě potoka. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1991 na výměře 1,68 ha.

Evangelický kostel

Evangelický kostel

Kostel v Ratiboři z let 1842-1861 projektoval význačný vídeňský architekt Franz Förster. Kostel nahradil původní dřevěnou modlitebnu z roku 1782. Chráněnou památkou je za oltářem zazděný kámen, v němž byly ukrývány v dobách pronásledování náboženské knihy, z kterých kázal lidový kazatel Jan Maniš (1746 – 1781).

Evangelický kostel sv. Trojice

Evangelický kostel sv. Trojice

Pozdně barokní kamenný kostel Českobratrské církve evangelické, jehož základní kámen byl posvěcen 23. července 1865. Jeho stavba trvala celkem sedmnáct let. V říjnu roku 1882 byl na věž kostela vytažen zvon, který spolu s křišťálovým lustrem darovala rusavská rodina Mozolů.

Expozice karpatského salašnictví v Hostýnských horách

Expozice karpatského salašnictví v Hostýnských horách

Soubor salašnických staveb a vybavení pod širým nebem se nachází v hornaté krajině obce Držková v Hostýnských vrších. Jedná se o jedinečnou expozici zaniklých činností v západních Karpatech. Natáčela se zde pohádka Hodinářův učeň (2019).

Farní kostel sv. Jiljí

Farní kostel sv. Jiljí

Kostel nechal postavit hrabě František Antonín z Rottalu v roce 1744 podle projektu stavitele Tomáše Šturma. Uprostřed nad hlavním oltářem je rodový erb Jana Jakuba Leonardi della Rovere di Monte l´Abbate, který dal roku 1763 příkaz k opravám zámku i kostela. Na hlavním oltáři se nachází stříbrný obraz Panny Marie, zvaný Rottalovský, přemístěný v 18. století ze Sv. Hostýna. U kostela je umístěna pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého a na jeho východní straně rokokový kříž. Před kostelem stojí sochy sv. Tadeáše Judy a sv. Antonína Paduánského.

Historický ohýbaný nábytek

Historický ohýbaný nábytek

Expozice ohýbaného nábytku značek Thonet, Kohn, Fischel a Mundus, představuje přehled o výrobě ohýbaného nábytku od 2. poloviny 19. století do 1. poloviny 20. století. Jde o výběr nejzajímavějších kusů nábytku ze sbírek firmy TON, a. s. a Městského muzea v Bystřici pod Hostýnem. K vidění jsou židle zhotovené ještě v rodišti Michaela Thoneta v německém Boppardu, nábytek vyrobený v Bystřici pod Hostýnem i v konkurenčních firmách Kohn ve Vsetíně, Fischel v Mimoni a Mundus v Brně. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava.

Kaple sv. Jana Sarkandra

Kaple sv. Jana Sarkandra

Kaple sv. Jana Sarkandra se nachází po levé straně baziliky. Jedná se o menší neobarokní stavbu z roku 1889.

Kašparova vila

Kašparova vila

Kašparova vila (č. p. 190) patří mezi nemovité kulturní památky a je v soukromém vlastnictví. Roubená vila malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara z roku 1932 nese nápis "AŤ SI BYLO JAK SI BYLO , DYCKY JAKSI BYLO, EŠČE NIGDY NIKDY NEBYLO, ABY JAKSI NEBYLO".

Keltské oppidum

Keltské oppidum

Oppidum se rozpíná po celém vrcholu Hostýna a je tvořeno valy. Oppidum sloužilo k vojenským obranným účelům, střežilo tzv. jantarovou obchodní stezku. Celý vrchol je obehnán valem o délce 1835 m a ještě dnes má v některých místech výšku 9 m a šířku 23 m. Valy zhotovili Keltové z dřevěného uhlí, hlíny, písku, kamení a uhlí, vše zapálili, žárem se hmota rozžhavila, spekla dohromady a nabyla pevnosti a tvrdosti. Dodnes jsou zde patrné dvě brány a také keltská vodní nádrž.

Kostel Narození Panny Marie a sv. Anny

Kostel Narození Panny Marie a sv. Anny

Nejvýznamnější historickou a architektonickou památkou v Rajnochovicích je barokní kostel Narození Panny Marie a sv. Anny nazývaný pro svou majestátnost „valašskou katedrálou“. Původní dřevěný kostelík sv. Anny stával uprostřed dnešního hřbitova.

Králky, přírodní památka

Králky, přírodní památka

Přírodní památku Králky tvoří skalní útvary tvořené pískovcovými a slepencovými lavicemi nedaleko zříceniny hradu Lukov v Hostýnských vrších. Jako přírodní památka byla vyhlášena v roce 1991 na výměře 2,5 ha.

Křížová cesta Dušana Jurkoviče

Křížová cesta Dušana Jurkoviče

Křížová cesta začínající po levé straně baziliky Nanebevzetí Panny Marie je dílem slovenského architekta Dušana Jurkoviče, který při stavbě vycházel z tradice valašských lidových staveb. Výmalbu provedl Joža Úprka a Jano Köhler. Výstavba křížové cesty trvala od roku 1904 až do 1933.

Lyžařský areál Trnava - Luhy

Lyžařský areál Trnava - Luhy

Lyžařský areál Trnava-Luhy leží ve výšce 502 m nad mořem. Celková délka sjezdových tratí je 1030 m. Hlavní sjezdovka je 480 m dlouhá, obrácená k jihu, s nočním osvětlením, v pravé části je snowpark s překážkami (jen přírodní sníh). Lyžařské středisko svými terény uspokojí rodiny s dětmi, lyžaře začátečníky i pokročilé lyžaře a snowboardisty, běžkaře nevyjímaje. V okolí je při dobrých podmínkách několik navazujících běžkařských stop, také strojově upravovaný 4 km okruh k fotbalovému hřišti a zpět. K dispozici je tažné lano s unašeči, vhodné pro začátečníky a děti, slouží také jako „přibližovadlo“ z parkoviště k pokladně vleku. Nechybí ani “pohádková” slalomová trasa. K dispozici je lyžařská škola, občerstvení i půjčovna lyží.

Městský hřbitov

Městský hřbitov

V roce 1885 byl při cestě na Svatý Hostýn zbudován nový městský hřbitov, jehož součástí je i Loudonský hřbitov. Na hřbitově se nacházejí hroby významných osobností např. malíře Hanuše Schwaigra, malíře Františka Ondrúška, spisovatele Františka Táborského a objevitelky Bible kralické Vlasty Fialové.

Mohutná lípa u Kamasů

V Kateřinicích na pasekách u Kamasů roste památná lípa s obvodem 630 cm.

Muzeum dřevěného porculánu

Muzeum dřevěného porculánu

Muzeum dřevěného porculánu se nachází v obci Držková kousíček od obecního úřadu. Je umístěno ve stylové kolibě, která byla slavnostně otevřena 25. 6. 2011. Uvnitř této koliby je expozice podomácky vyrobeného dřevěného nářadí a náčiní, či jak jej sami výrobci ctnostně nazývali dřevěného porculánu.

Muzeum na Svatém Hostýně

Muzeum na Svatém Hostýně

Muzeum na Svatém Hostýně je umístěno v Jurkovičově sále po pravé straně baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Ve svých expozicích představuje historický vývoj Hostýna od prehistorie až po současnost, expozici přírodnin, flóry a fauny Hostýnských vrchů.

Muzeum Rusava - Památník obce

Muzeum Rusava - Památník obce

Muzeum Rusava - Památník obce se nachází ve druhém patře obecního úřadu na Rusavě. Připomíná osobitou historii obce, kulturu a způsob života dřívějších obyvatel. Věnuje se lidové kultuře a umění, představuje tradiční řemesla, nářadí, valašské kroje, dřevěný nábytek a další výrobky, které patřily ke každodennímu životu rusavského lidu.

Naučná stezka Držkovské chodníčky

Naučná stezka Držkovské chodníčky

Naučná stezka Držkovské chodníčky se nachází v obci Držková, v Hostýnských vrších, cca 20 km od Zlína. Většina tras NS se kryje se stávajícími turistickými trasami. Nejdelší trasa má 21,6 km. Na stezku můžete nastoupit v jakémkoliv místě, v orientaci vám pomohou informační tabule. Cestou se můžete zastavit v Muzeu dřevěného porculánu a v Expozici karpatského salašnictví. Je lepší si ale předem zavolat a objednat se.

Naučná stezka Kašava

Naučná stezka Kašava

Naučná stezka Kašava vás provede krásnou krajinou Hostýnských vrchů s nádhernými výhledy, seznámí vás s historií a současností obce Kašava a také jejím okolím. Obec Kašava se nachází cca 15 km od Zlína.

Naučná stezka Lukov

Naučná stezka Lukov

Naučná stezka Lukov vás provede krásnou krajinou Hostýnských vrchů. Stezka prochází kolem několika přírodních památek, odbočku si můžete udělat i ke zřícenině hradu Lukov a skalním útvarům Králky. Podél stezky je osm informačních panelů, na kterých se seznámíte s řadou přírodních zajímavostí.

Naučné stezky hradu Lukov

Naučné stezky hradu Lukov

V areálu hradu Lukov a jeho okolí je několik naučných stezek, které jsou zaměřeny na různá témata. V orientaci vám pomohou informační tabule, které najdete na ploše dolního hradu (předhradí). Nedaleko hradu se nachází oblíbené turistické místo skalní útvary Králky a také největší dub na Zlínsku, tzv. Valdštejnův dub.

Pardus, vrchol

Pardus, vrchol

Jedna z nejkrásnějších vyhlídek Hostýnských vrchů s téměř kruhovým rozhledem.

PP Bzová

Přírodní památku Bzová tvoří lesní porost ve vrcholových partiích Hostýnských vrchů severozápadně od obce Vlčková. Byla vyhlášena v roce 1987 na výměře 2,64 ha.

PP Na Jančích

Přírodní památka Na Jančích, vyhlášená v roce 1956 o výměře 2,5 ha, je přirozená podhorská louka s karpatskou květenou.

PP Ondřejovsko

Přírodní památku Ondřejovsko tvoří zalesněný skalnatý hřbet se svahy exponovanými na jih a na sever v odlehlé vrcholové části Hostýnských vrchů u obce Vlčková. Byla vyhlášena v roce 1987 na výměře 4,3 ha.

PP Pod Kozincem

Přírodní památku Pod Kozincem, vyhlášenou v roce 1955 na výměře 20,4 ha, představují jednosečné podhorské karpatské louky v západní části Hostýnských vrchů.

PP Skalka-Polomsko

Přírodní památka Skalka-Polomsko, vyhlášená v roce 1952 na ploše 0,88 ha, se rozprostírá na příkré travnaté stráni, zčásti zarostlé keři a stromy.

PP Stráň

Přírodní památku Stráň, vyhlášenou v roce 1992 na ploše 8,6 ha, představuje travnatá stráň se soliterními lípami a skupinkami borovic, která klínovitě zabíhá do zalesněného západního svahu vrcholu Hostýna (734,6 m).

PP Vřesoviště Bílová

Přírodní památka Vřesoviště Bílová, vyhlášená v roce 1982 na výměře 2,98 ha, představuje zbytky podhorského vřesoviště s jalovci v Hostýnských vrších.

PR Čerňava

PR Čerňava

Přírodní rezervace Čerňava, chráněná od roku 1975, na výměře 18,13 ha, představuje původní karpatský les pod vrchem Čerňava (843,8 m) v Hostýnských vrších.

PR Dubcová

Přírodní rezervace Dubcová tvoří smíšený les s květnatými loukami a svahovými prameništi na východním svahu vrchu Dubcová (575,3 m n. m.). Rezervace o výměře 5,82 ha byla zřízena v roce 1956.

PR Kelčský Javorník

PR Kelčský Javorník

Přírodní rezervace Kelčský Javorník byla vyhlášena v roce 1976 na rozloze 41,61 ha. Tvoří příkré severní úbočí nejvyššího vrcholu Hostýnských vrchů, Kelčského Javorníku (864,7 m n. m.).

PR Obřany

PR Obřany

Přírodní rezervace Obřany představuje zachovaný zbytek přirozeného suťového lesa v Hostýnských vrších. Zaujímá vrcholové partie vrcholu Obřany, jeho přilehlé svahy a vrchol Jeleníku. Na vrchu Obřany leží zřícenina hradu ze 14. století.

PR Sochová

Přírodní rezervaci Sochová tvoří lesní porosty typu jedlobučiny, v části rezervace staré až 150 let, s geologickými útvary a pseudokrasovými jevy.

PR Tesák

PR Tesák

Přírodní rezervaci Tesák tvoří přirozený porost jedlobučiny v Hostýnských vrších. Výměra rezervace je 7,55 ha, vyhlášena byla v roce 1975.

Ranč v sedle

Ranč v sedle

Méte sen, jak se projíždíte krásnou krajinou na koni, v uších vám zní vítr a kocháte se západem slunce? Neváhejte a navštivte náš Ranč v sedle ve Vlčové. Nabízíme vyjížďky na koních, vyuku westernového ježdění, vození dětí, vození na akcích a relaxační cvičení na koni.

Skalný

Skalný

Geologický útvar Skalný se nachází na jihozápadním hřbetu vrchu Skalný (709 m n. m.) v Hostýnských vrších, 2 km jihovýchodně od poutního místa Svatý Hostýn. Soustava sklaních útvarů z masivního pískovce a slepence rusavských vrstev byla vytvořena mrazovou destrukcí vrchních částí skalního hřbetu. V této oblasti se nachází několik izolovaných skalisek pojmenovaných podle charakteristických tvarů, jako například Orel, Zub či Žába. Skalní útvary jsou ukryty v lese.

Ski areál Tesák

Ski areál Tesák

Ski areál Tesák se nachází v nadmořské výšce 750 m n.m. v přírodním parku Hostýnské vrchy, na hlavním silničním tahu 7 km od Bystřice pod Hostýnem směr Vsetín. Půjčovna lyží , snowboardů a jiného lyžařského vybavení přímo na sjezdovce. Individuální výuka lyžování pro děti i dospělé, prostor na sáňkování.

Smrdutá

Smrdutá

Přírodní rezervace Smrdutá (745 m n. m.) je oddělena malým sedlem od Čerňavy a rozprostírá se 4 km jihovýchodně od Chvalčova. Představuje jeden z nejlépe zachovaných lesních porostů v Hostýnských vrších s geomorfologicky vyznačenými skalními útvary pískovcovými a slepencovými skalisky a pseudokrasovými jeskyněmi na prudkém suťovém svahu. Nejdelší jeskyně nazývaná Smrdutá je průchozí, 56 m dlouhá, výškový rozdíl mezi vchodem a východem je 12 m. Jeskyně je místy velmi těsná a vstupovat do ní lze jen na vlastní nebezpečí.

Socha sv. Antonín káže rybám

Socha sv. Antonín káže rybám

Socha je umístěná po pravé straně baziliky kousek od bočního vchodu. Zhotovil ji František Rada v roce 1948. Původně tato socha stála opuštěna v lese při císařské cestě pod Vodní kaplí.

Socha sv. Floriána

Socha sv. Floriána

Socha sv. Floriána se nachází na návsi v obci Bílavsko nedaleko Bystřice pod Hostýnem. Byla postavena roku 1760 s nápisem "Boží rytíři mučedníče páně, patrone náš, pros za nás!".

Sochy svatého Cyrila a Metoděje

Sochy svatého Cyrila a Metoděje

Sochy svatého Cyrila a Metoděje jsou umístěny před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. Zhotovil je kroměřížský sochař Antonín Tomáš Beck. Sochy jsou vysoké 220 cm a jsou z jemnozrného pískovce.

Starý hřbitov

Starý hřbitov

První bystřický hřbitov se rozprostíral do počátku 16. století kolem kostela sv. Jiljí. Roku 1534 vznikl hřbitov v dnešním parku Zahájené. V letech 1760–1763 zde nechal farář Straka na vlastní náklady postavit hřbitovní kapli sv. Vavřince. Barokně klasicistní kapli projektoval zednický mistr Antonín Mates Slováček ze Židlochovic. Inspiroval se při tom stavbou Grimmova zámeckého paláce. Zvenku jsou při kapli zazděny náhrobky. Tento hřbitov se využíval až do roku 1885, kdy byl založen nový hřbitov při hostýnské cestě.

Tesák

Tesák

Jde o horské sedlo v Hostýnských vrších, nejvýznamnější křižovatkou a východisko pěších i lyžařských túr. Nachází se mezi údolími říček Bystřičky a Juhyně a oblast patří do severní větve Hostýnských vrchů. Středisko je vhodné pro zimní i letní rekreaci. Na Tesáku se nachází dvě sjezdovky a několik upravovaných běžeckých tras. V létě je oblast vhodná pro příznivce pěší turistiky i cykloturistiky.

Thonetova vila

Thonetova vila

Troják

Troják

Troják (583 m n.m.) leží uprostřed Hostýnských vrchů, na hranicích okresů Kroměříž, Vsetín a Zlín. Je jedním z významných zastavení v Hostýnských vrších. Prochází tudy Hostýnská magistrála, která je v letním období hojně navštěvovaná turisty, cyklisty a v zimním období běžkaři a lyžaři. Nachází se zde lyžařský areál Troják s půjčovnou lyží a rekreační areál Na Trojáku s hotelem a bohatým sportovním využitím. Odpočinout a občerstvit se můžete ve staré horské hospodě, která byla zde postavena v roce 1937. U hlavní cesty je jedno ze zastavení Naučné stezky Tesák, která vede ze Vsetína na Tesák a má celkem 23 zastavení.

Vela, přírodní památka

Přírodní památku Vela tvoří bukový lesní porost v jižní části Hostýnských vrchů – na vrcholu a jižním svahu vrchu Vela (526 m n. m.). Byla vyhlášena v roce 1987 na ploše 8,3 ha.

Vodní mlýn

Bývalý vodní mlýn Jana Mikuly v Mikulůvce (dříve Pržně) je jednou z mála zajímavých technických památek v našem regionu. Chráněn je sice jako památka kulturní, ale podstatná je jeho funkce a velmi dobře dochované mlýnské zařízení, které je i dnes schopné provozu. Bývalý vodní mlýn s mlynářovou dřevěnicí, vám představí valašskou jizbu s trvalou expozicí věnovanou dějinám obce Mikulůvka.

Zřícenina hradu Křídlo

Zřícenina hradu Křídlo

Zřícenina hradu založeného v polovině 14. století, v němž byla středověká penězokazecká dílna, se nachází u obce Brusné. Na původním místě se nachází pozůstatky hradby a hradních věží. Přístupný je po modře/žlutě značené trase z Chomýže, Brusného a Rusavy.

Boží muka

Boží muka

Za hřbitovem, v polích, se nachází čtyřboká hranolová stavba se čtyřmi nikami se souškou sv. Josefa Pěstouna. Na střeše je umístěn jednoramenný kovaný kříž.

Červený kříž

Červený kříž

Za obcí, na pravé straně u silnice směrem na Fryšták, se nachází dřevěný kříž s korpusem a destičkou z plechu zakončený stříškou přes všechny ramena.

Evangelický kostel

Evangelický kostel

Slouží k církevním účelům. Bohoslužby se konají každou neděli v 10 hodin. Kostel byl postaven v roce 1856.

Hradisko Chlum

Po kdysi velmi rozsáhlém gotickém hradu Chlum zbyly pouze zbytky valů.

Kaple Panny Marie Svatohostýnské - Lesní kaple

Kaple Panny Marie Svatohostýnské - Lesní kaple

Významná stavba pochází z roku 1882. Konají se zde v letních měsících pobožnosti.

Kaple P. Marie Pomocné

Kaple P. Marie Pomocné

V obci, na druhém břehu potoka od cesty v parku, se nachází zděná bíložlutá stavba. Střecha je pokrytá břidlicí, ve štítu je umístěna zasklená nika, na ní osmiboká věžička se zvonem uvnitř a jednoramenným kovaným křížem ve vrcholu.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje

Kaple sv. Cyrila a Metoděje

Kaple sv. Cyrila a Metoděje se nachází na severním svahu kopce nad obcí Chvalčov a byla postavena v letech 1936 - 1937 Arcibiskupstvím olomouckým ve spolupráci s obcí Chvalčov. V interiéru se nachází hlavní oltářní obraz sv. Cyrila a Metoděje a soška sv. Josefa s Ježíškem. Kaple byla v roce 2013 zrekonstruována a v roce 2014 byl do věžičky zavěšen nový zvon sv. Stanislava o hmotnosti 34 kg. Vedle kaple se nachází pískovcový kříž.

Kaple sv. Floriana

Kaple sv. Floriana

Kaple sv. Floriana z roku 1908. Slouží k církevním účelům.

Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje

Původně v obci Bílavsko stával dřevěný kostelík zřejmě ze 14. století, který zanikl v letech 1730 - 1740. V jeho místě byl později zásluhou bystřického faráře Jana Straky postaven v roce 1783 kostel nový. Roku 1853 byl ke kostelu přistavěn hřbitov.

Kostel sv. Kateřiny

Kostel sv. Kateřiny

Uprostřed obce, na kopci, se nachází kostel s věží o jedné lodi, kněžišti a sakristii.

Kříž z r. 1764

Kříž z r. 1764

Pozdně barokní kříž se skládá z podstavce s římsou, nástavce, čepu a kříže. Kolem nástavce na římse jsou umístěny tři sochy v podživotní velikosti – po pravé straně je to sv. Hubert jako patron řezníků, nalevo sv. Vendelín s hlavou ovečky u pravé nohy a uprostřed P. Marie.

Kříž z r. 1886

Kříž z r. 1886

Na hřbitově se nachází kříž s podstavcem z bílého mramoru. Korpus i destička jsou pozlaceny. V podstavci je uveden autor. Ornamenty jsou i na kříži s výjimkou přední strany. Text na druhém stupni vepředu je zlacen, vše ostatní je vyvedeno v černé barvě.

Loudonský hřbitov

Loudonský hřbitov

Hřbitov rodiny Loudonů založil roku 1894 u nového hřbitova Ernst svobodný pán z Loudonu. Nacházejí se zde nejen náhrobky členů rodiny Loudonů, ale také náhrobky některých jejich příbuzných a přátel. Pozoruhodnou pseudorománskou kapli vídeňského architekta Karla Mayredera vyzdobil freskami malíř Hanuš Schwaiger roku 1897. Na stěně je vyobrazena Panna Maria Svatohostýnská, u jejíchž nohou klečí jednotliví členové rodu Loudonů.

Mokřady Březinky

V údolní nivě potoka Březinka u Kteřinic roste pestrá, zejména mokřadní květena – mečík střechovitý, tolije bahenní a prstnatec májový.

Památná lípa

Lípa stará přibližně 200 let je chráněná jako památný strom.

Památné duby

Dva památné duby letní se nacházejí u meandrů Loučky a u nádraží.

Památník osvobození obce

Památník připomínající osvobození obce Rudou armádou pochází z roku 1946.

Památný dub

Památný dub starý přibližně 400 let stojí na rozhraní mezi Loukovem a obcí Libosváry.

Pamětní kámen padlým vojínům z I. světové války

Pamětní kámen padlým vojínům z I. světové války

V obci, před kaplí, se nachází žulový pamětní kámen, ve kterém jsou vyryta jména padlých vojínů z obce. Text je vyplněn stříbrně. Dříve kámen stával v kapličce v dřevěné podobě, v roce 2009 byl převeden do kamenné podoby a umístěn do prostranství před kapli.

Panský mlýn Brusenka

Panský mlýn Brusenka

Dříve panský mlýn, dnes stylový penzion s restaurací.

Platanová alej

Platanová alej

Platanovou alej dal na nábřeží řeky Bystřičky v polovině 19. století vysadit tehdejší majitel panství Olivier svobodný pán z Loudonu, inspirován radou rusavského evangelického faráře Daniela Slobody. Semena platanů javorolistých přivezl z Itálie. Roku 1980 byla alej vyhlášena skupinou památných stromů.

Pomník obětem  1. sv. války

Pomník obětem 1. sv. války

Pomník pochází z roku 1922.

Pomník sv. Václava

Pomník sv. Václava

Socha stojí na podstavci, v pravé ruce svírá kovový praporec a levou ruku zakrývá erb s českým lvem. Po obou stranách podstavce přiloženy křídla se žulovými deskami, na nichž jsou uvedena jména a data padlých, a to ve dvou sloupcích.

Požařiska

Na svahovém prameništi Požařiska roste kruštík bahenní a tolije. Na okolních loukách se vyskytuje vstavač kukačka, vstavač mužský, vemeník dvoulistý, badil a jiné druhy.

PP Bernátka

Přírodní památka Bernátka, vyhlášená v roce 1975 o výměře 3 ha, představuje zachovalý jedlobukový porost v Hostýnských vrších.

Rajnochovická klauza

Rajnochovická klauza

Největším bohatstvím obce Rajnochovice byly a jsou dodnes lesy. Před 200 lety nebyly vybudovány pevné cesty pro povozy. Dříví se proto z lesů nesváželo, ale plavilo. Aby se zvýšil tok vody, vznikaly malé přehrady, tzv. klauzy. Jedna se nachází na Juhyni na Košových, u hlavní silnice Troják Tesák, druhá u pramene Fons Theodori nad Rosošným v PR Čerňava.

Rajnochovická lesní železnice, z.s.

Rajnochovická lesní železnice, z.s.

Areál Arcibiskupské lesní železnice v Rajnochovicích můžete navštívit po předchozí domluvě na níže uvedeném telefonním čísle nebo při příležitosti konání Anenské pouti a jiných kulturních akcích.

Retenční nádrž Mojena

V roce 2001 byla v Přílepích postavená retenční nádrž o objemu 6100 metrů krychlových, která slouží i k rekreaci.

Římskokatolický kostel sv. Cyrila a Metoděje

Římskokatolický kostel sv. Cyrila a Metoděje

Kostel sv. Cyrila a Metoděje byl dokončen v roce 1889. Jedná se o jednolodní stavbu se štíhlou věží v průčelí. Podvěžím vede hlavní vchod do kostela.

Sirné prameny

Sirné prameny vyvěrající v lese pod vrcholem Ojičná u Mikulůvky jsou vyhledávané pro své údajné léčivé účinky.

Ski areál Troják

Ski areál Troják

Na hranicích okresů Vsetín, Zlín a Kroměříž se v nadmořské výšce 583 metrů nachází ski areál Troják. Celková délka sjezdovek je 1 350 metrů a jsou vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Na své si přijdou ale také milovníci dalších zimních sportů jako jsou běžky a snowboarding. Návštěvníci areálu můžou využít i široké množství služeb střediska. Půjčovna vybavení, školy pro lyžaře a snowboardisty, půjčovna dětských sněžných skútrů a mnoho dalších zajistí ten pravý požitek z dokonale stráveného zimního dne. Na své si přijdou také běžkaři na trase Bukovina - Rusava (délka 3400 m).

Socha P. Marie Hostýnské

Socha P. Marie Hostýnské

Socha se nachází na konci obce Horní Lapač ve směru na Martinice. Skládá se z dvoustupňové základny a podstavce s římsou. Socha v nadživotní velikosti je vyvedena barevně a kolem hlavy má svatozář s dvanácti hvězdami.

Sokolovna

Sokolovna

Sousoší sv. Anny

Sousoší sv. Anny

Barokní sousoší sv. Anny tvoří v krajině významnou dominantu. V těsné blízkosti prochází cykloturistická trasa č. 5033.

Vodní kaple

Vodní kaple

Nachází se v dolní části schodiště. Původně nechal hrabě Jan z Rottalu v roce 1658 kolem upraveného vodního pramene postavit kapličku, později v roce 1700 ji nechal opravit bystřický farář Tomáš Provazník. V roce 1748 proběhla velká přestavba. Pod kaplí bylo vybudováno sklepení. Roku 1816 byla zdevastovaná kaple opravena. Koncem 19. století bylo novobarokně upraveno vstupní průčelí kaple. Rozsáhlá oprava proběhla v letech 2003 až 2004.

Zámecký park

Zámecký park

Zámecký park se rozkládá kolem zámečku Přílepy.

Zámek Hošťálková

Empírový zámek v Hošťálkové s rozsáhlým parkem z 19. století dnes slouží jako restaurace.

Zámek Přílepy

Zámek Přílepy

Zámek Přílepy je nejvýznamější památkou obce. Byl postaven v roce 1852 na místě bývalé tvrze. V roce 1885 byl zámek přestavěn dodnešní podoby.

Zřícenina hradu Chlum

Na kopci nad Bílavskem jsou stopy zříceniny a valů. Byla tam středověká tvrz s dvojitými hradbami, kterou páni z Kunštátu přestavěli na hrad. Po roce 1420 nejsou již žádné zprávy o Chlumu, patrně byl pobořen v husitských nebo uherských válkách.

Zřícenina hradu Obřany

Zřícenina hradu Obřany

Pověstmi opředený hrad postavil v roce 1365 Boček z Kunštátu a Poděbrad. Hrad fungoval pouze asi 100 let, byl pobořen husity. Patří k nejvýše položeným hradům na Moravě, leží v nadmořské výšce 704 m. Turistické trasy vedou z Hostýna, Chvalčova a Rusavy. K hradu vede naučná stezka Hostýnské vrchy.

Zřícenina hradu Šaumburk

Zřícenina hradu Šaumburk

Hrad Šaumburk dal postavit Bruno ze Schauenburku, olomoucký biskup ve 13. století. Zanikl za uherských válek v 15. století. Zbytky hradů a valů najdete nad obcí Podhradní Lhota, odkud vede turistická trasa.

Zřícenina hradu Zubříč

Zřícenina hradu Zubříč

V odborné literatuře jsou uváděny rovněž názvy Bašta, Valy nebo Nový hrad. Uvádí se, že byl založen v roce 1302. O jeho účelu a poslání se však vedou spory. Podle názvu Bašta a Valy mohlo jít o předsunuté opevnění hradu Šaumburku nebo sídlo některého z biskupských manů. Po jeho zániku bylo zdivo rozebráno na stavby domů a k dovršení zkázy, zde byla za první světové války střelnice.

Zvonice

Zvonice se nachází ve středu obce. Byla postavena v roce 1854.

Zvonice

Zvonice

Zvonice v Přílepích. Jejím srdcem je zvon z roku 1921, který zhotovil brněnský zvonař Matoušek (28.10.1921). Původní dřevěná zvonice stála na čtyřech sloupech a její zvon zabavila rakouská armáda pro vojenské účely.

Zvonice

Zvonice

Zděná kaplička se zvonem ve věžičce stojí na návsi.

Nejbližší cíle v okolí