Vizovické vrchy

Vítejte ve Vizovických vrších

Vizovické vrchy nabízejí bohaté možnosti trávení letní i zimní dovolené milovníkům přírodních krás, historie a památek, kultury i aktivního odpočinku.

Barokní vizovický zámek, poutní kostel na Malenisku u Provodova, Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné nebo památník partyzánskému odboji v Ploštině, to jsou jen některé z hodnotných památek oblasti Vizovických vrchů. Spoustu krás a zajímavostí skrývá příroda Vizovických vrchů, kterou můžete poznávat prostřednictvím sítě značených turistických tras pro pěší i pro cyklisty. Obce a města Vizovických vrchů se mohou pochlubit řadou zajímavých akcí, jako jsou fašankové průvody, hudební festivaly Valašský frgál ZLÍN, Janáček a Luhačovice nebo recesistické akce typu vizovického Trnkobraní. Centrem lázeňství ve Vizovických vrších jsou Luhačovice, nejznámější moravské lázně s dlouhou a úspěšnou tradicí léčení. Ať už rádi chodíte, jezdíte na kole, koupete se, jezdíte na koni, sbíráte houby, chytáte ryby, bruslíte nebo lyžujete, ve Vizovických vrších se od jara do zimy nebudete nudit.

Fotogalerie

Lázně Luhačovice

Lázně Luhačovice

Největší moravské lázně, které se od roku 2019 pyšní oceněním European Destinations of Excellence (EDEN), jsou proslulé příznivými klimatickými podmínkami a příjemným prostředím, kterým vetkl přímo pohádkovou podobu architekt Dušan Jurkovič. Základ lázeňské léčby tvoří minerální prameny. Na území Luhačovic vyvěrá 16 hydrouhličitanochlorido- sodných kyselek a jeden sirný pramen. Nejznámějšími minerálními prameny jsou Vincentka, Aloiska, Ottovka, Pramen Dr. Šťastného a Sv. Josefa. Každou hodinu tu na povrch vytéká 15 tisíc litrů vody, která je pro vysoký obsah minerálních látek považována za jednu z nejúčinnějších v Evropě. V Luhačovicích probíhá také velké množství kulturních a společenských akcí lákajících k návštěvě. Bližší informace naleznete v sekci Živé Luhačovice na www.vychodni-morava.cz/zive-luhacovice/.

Muzeum mizející africké kultury

Muzeum mizející africké kultury

Druhé největší muzeum v Evropě, kde na rozloze více než 200 metrů čtverečních mohou návštěvníci obdivovat artefakty šedesáti kmenů a národů převážně ze střední Afriky - z Gabonu, Kamerunu, Konga, Mali, Nigérie, Pobřeží slonoviny a dalších zemí.

Památník Tomáše Bati ve Zlíně

Památník Tomáše Bati ve Zlíně

Památník Tomáše Bati je považován za perlu světového funkcionalismu a je jednou z nejvýznamnějších staveb Zlína. Vrcholné dílo architekta Františka Lýdie Gahury z r. 1933 bylo postaveno na počest tragicky zesnulého Tomáše Baťu. Tato architektonická ikona přesahuje svým významem hranice nejen města, ale i České republiky a je srovnatelná např. s vilou Tugendhat.

Zoo Zlín

Zoo Zlín

Zlínská zoologická zahrada patří k nejkrásnějším místům celé Moravy. Svým členěním podle kontinentů nadchne děti i dospělé. Najdete zde rozlehlé přírodní expozice se společným chovem více druhů zvířat, tropickou halu Yucatan, průchozí expozice a voliéry, romantický zámek Lešná i krásný park. Nadchnou vás i mořští rejnoci, které si můžete pohladit i nakrmit. Největším lákadlem je v současné době první africké slůně v České republice, které se narodilo 6. 6. 2021.

CHKO Bílé Karpaty

CHKO Bílé Karpaty

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty se rozkládá na území Zlínského a Jihomoravského kraje, okresů Uherské Hradiště, Zlín a Hodonín na celkové výměře 71 500 ha. Byla vyhlášena v roce 1980.

Národní kulturní památník Ploština

Národní kulturní památník Ploština

Národní kulturní památník Ploština připomíná vyvraždění stejnojmenné pasekářské osady nacisty na konci 2. světové války za podporu partyzánů. Dominantou celého místa je památník obětem II. světové války a okupace ze zlínského okresu, který byl vybudován na malém návrší nad osadou.

Obchodní dům Zlín

Obchodní dům Zlín

Stavba Obchodního domu ve Zlíně byla podle návrhu dvorního baťovského architekta Františka Lydie Gahury předána k užívání o Vánocích 1931. V průběhu let se budova stala dominantou Zlína a vyhledávaným centrem pro nákupy obyvatel Zlína a širokého okolí. Přesně po 85 letech nastal čas na rekonstrukci. Obchodní dům Zlín získal zpět svou původní podobu a energii, na kterou bylo zvyklých několik generací.

Správní budova č. 21 - zlínský mrakodrap

Správní budova č. 21 - zlínský mrakodrap

Správní budova číslo 21 Baťových závodů - "zlínský mrakodrap" je jedním z vrcholných děl předválečné československé funkcionalistické architektury. S 16 podlažími a výškou 77,5 metru je nejvyšší budovou Zlína. Na střeše budovy, z níž se nabízí nevšední pohled na město a jeho okolí, je situována vyhlídková terasa.

Vincentka

Vincentka

Vincentka® je ojedinělá přírodní léčivá minerální voda, velmi silně mineralizovaná, jódová, uhličitá minerální voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu, se zvýšeným obsahem fluoridů a kyseliny borité. Vincentku můžete ochutnat jak studenou tak teplou přímo v Hale Vincentky. Využijte také možnosti exkurze do plnírny Vincentky. Více informací se dovíte v Turistickém informačním centru Luhačovice.

Čertův kámen, přírodní památka

Čertův kámen, přírodní památka

Čertův kámen má podobu protáhlého skalního útvaru o délce je 16 m, příčné šířce až 13m. Největší výška je 10,5 m. Ve 13. a 14. století zde stávala tvrz (strážní hrad), jsou zde viditelné záseky pro umístění trámů.

Envicentrum pro krajinu

Envicentrum pro krajinu

Vzdělávací středisko pro děti a dospělé z Vysokého Pole i okolí. Soubor budov, které mají ukázat typické valašské stavitelství, ale také pomoci navázat bližší vztah k přírodě. Envicentrum má charakter valašského hospodářství, aby se děti mohly v praxi učit, jak dřív vypadal běžný život na Valašsku. Proto je kromě hlavní správní budovy v komplexu Envicentra zahrnutá i stáj s koňmi a ohrada s ovcemi, kozlem a drůbeží. Budovy doplňuje původní sto let stará sušírna, kterou obec nechala převézt z opačného konce Vysokého Pole. Pro vzdělávací účely vznikla v roce 2012 nad areálem ptačí pozorovatelna, odkud můžou děti sledovat zblízka různé druhy ptáků – sýkory, vrabce, kosy, strnady, vrány, ale i třeba bažanty. Další informace viz.podrobný popis.

Filmový uzel Zlín

Filmový uzel Zlín

Zábavně-vzdělávací centrum se zaměřením na animovanou tvorbu je novou dominantou zlínských filmových ateliérů. Čtyři patra plná animace, zábavy, filmové historie a fantazie v místě, kde tvořila Hermína Týrlová a Karel Zeman. Přijďte se podívat a zažít něco nového.

Hrad Malenovice

Hrad Malenovice

Hrad Malenovice patří k nejvýznamnějším památkám Zlínska. Kromě klasických prohlídek, které zahrnují i návštěvu hradní věže, zde najdete několik expozic. Největším magnetem je přírodovědná expozice se stovkou nejrůznějších vypreparovaných živočichů z celého světa. Unikátem hradu je také jediná vystavená kostra slona na území České republiky.

Informační dvůr

Jurkovičův dům

Jurkovičův dům

K symbolům Luhačovic určitě patří Jurkovičův dům z roku 1902.

Kaple Panny Marie zv. "Vysocká"

Stavba pochází z 2. poloviny 19. století a váží se k ní četné legendy. Poblíž poutní kaple se nachází malá vodní kaple s pramenem léčivé vody. Před pár lety byl celý tento areál zrekonstruován. Každoročně se zde koná pouť. Termín je v neděli nejblíže církevnímu svátku Narození Panny Marie (září).

Klášťov

Klášťov

V lokalitě Klášťov se nacházejí nejvýše položené pozůstatky pravěkého a raně středověkého hradiska na Moravě. Klášťov v době velkomoravské představoval centrální hradisko pro celou oblast jižního Valašska. Na tomto kultovním místě byly objevené železné předměty, a uvádí se, že byly přinášeny jako obětiny (bůh bouře a hromu). Klášťov, by mohl být první takovouto lokalitou, nejen na území naší republiky, ale i v širším kontextu střední Evropy. Nicméně dle názorů odborníků existují i jiná vysvětlení.

Kolektivní obytný dům

Kolektivní obytný dům

Dvanáctipodlažní Kolektivní dům byl postaven ve středu města v letech 1945-1950. Navrhl ho architekt Jiří Voženílek. Kostrukčně se jedná o monolitický železobetonový skelet. Byl to první pokus o realizaci nových forem bydlení. Objekt je vyzrálou konstruktivistickou architekturou poválečného období.

Krajská galerie výtvarného umění

Krajská galerie výtvarného umění

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně se zabývá zejména českým výtvarným uměním 19. a 21. století. Mimo umělecké sbírky, v nichž dominují jednak díla klasiků českého malířství 19. století, díla představitelů zakladatelské generace českého moderního umění a surrealistů, se galerie v posledním období zaměřuje především na oblast současného českého umění a moderní architektury, která má ve Zlíně výrazné zastoupení.

Krajská knihovna Františka Bartoše

Krajská knihovna Františka Bartoše

Knihovna Františka Bartoše je největší veřejnou univerzální knihovnou ve Zlínském kraji. Návštěvníkům poskytuje knihovnické a informančí služby, pořádá kulturní a vzdělávací akce pro školy a veřejnost. Tradiční akce jsou každoročně doplněny aktuální nabídkou besed, přednášek, autorských čtení, hudebních pořadů, výstav a soutěží pro dospělé a děti.

Mačkova sušírna

Ovoce se zde sušívalo až do 60. let 20. století. Sušírna pochází z 2. poloviny 19. století. Mačkova sušírna je posledním zachovaným stavením tohoto typu v obci Vlachova Lhota.

Městská památková zóna Luhačovice

Městská památková zóna Luhačovice

Městská památková zóna Luhačovice chrání hodnotné stavby, které vznikly od počátku do 30. let 20. století. Nepřehlédnutelnou dominantou jsou zejméma stavby slavného architekta Dušana Jurkoviče. Hodnotná je i funkcionalistická architektura, např. lázeňská kolonáda a stavby v Bílé čtvrti.

Městská památková zóna Zlín

Městská památková zóna Zlín

Hlavním důvodem pro vyhlášení městské památkové zóny Zlín byl unikátní soubor obytných, správních i výrobních budov postavených ve funkcionalistickém stylu. Jde o jeden z nejrozsáhlejších realizovaných a dochovaných souborů s typovou architekturou industriálního zahradního města v evropském kontextu.

Městské divadlo Zlín

Městské divadlo Zlín

Městské divadlo Zlín je v současnosti považováno za jedno z nejkvalitnějších regionálních činoherních divadel v ČR. Kromě vlastní tvorby jsou uváděna představení hostujících souborů a koncerty známých umělců.

Multikino Golden Apple Cinema

Multikino Golden Apple Cinema

Multikino Golden Apple Cinema se nachází v Obchodním a zábavním centru Zlaté jablko přímo v centru města. Jedná se o první multikino ve Zlínském kraji, které disponuje sály s prostorovým zvukem Dolby Digital Surround EX, bezbariérovým přístupem, pro zamilované jsou připraveny speciální dvojsedačky. K multikinu patří i Malé kino, které najdete na Filmových ateliérech ve Zlíně.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Objevte fenomén Baťa a zjistěte, že Baťa nejsou jen boty. Procestujte se Zikmundem a Hanzelkou celý svět. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně sídlí ve 14. budově v bývalém baťovském továrním areálu. Ve stálé expozici nazvané "Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost" prezentuje témata spojená nejen se Zlínem, ale i s celým světem. Můžete zde vidět původní linku na výrobu obuvi, unikátní sbírku obuvi z celého světa a desítky produktů značky Baťa od tkaniček po letadla. Stejně zajímavé jsou sbírky a fotografie z cest Hanzelky a Zikmunda nebo exponáty filmového kabinetu.

Národní kulturní památka Mikuláštíkovo fojtství

Národní kulturní památka Mikuláštíkovo fojtství

Fojtství bude veřejnosti přístupné od roku 2022. Roubená budova fojtství z poloviny 18. století patří k nejhodnotnějším lidovým památkám jihovýchodní Moravy. Dnes je v ní umístěna muzejní expozice. V roce 2014 bylo Mikuláštíkovo fojtství zařazeno mezi Národní kulturní památky. Správcem objektu je Národní muzeum v přírodě.

Návštěvnické centrum Vizovice – exkurze s chutí a vůní slivovice

Návštěvnické centrum Vizovice – exkurze s chutí a vůní slivovice

Smyslem exkurzní trasy je seznámení veřejnosti s hlavními principy výroby, historií a tradicí firmy RUDOLF JELÍNEK a.s., jako významného českého výrobce a exportéra v oblasti výroby alkoholických nápojů. Exkurzní trasy zahrnuje návštěvnické centrum s prodejnou, kinosál, pěstitelskou pálenici, provoz egalizace s obřími dřevěnými sudy (zrání destilátů), stáčírnu (plnění lahví). K dispozici je i varianta prohlídky fermentace (kvašení) a pálenice pro první destilace.

Obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko

Obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko

Obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko se nachází přímo v centru města. Čtyři podlaží s nákupními galeriemi poskytují zákazníkům pestrou škálu nákupních možností. Návštěvníci mohou vybírat z mnoha módních oděvních značek, zábavu poskytne šest kinosálů multikina Golden Apple Cinema, občerstvení a odpočinek u kávy zajistí kavárny, bary a fastfoody.

Pod Drdolem, přírodní památka

výskyt silně ohroženého vstavače bledého

Podelhotský mlýn

V údolí podél protékající říčky Vláry se nachází Podelhotský mlýn. Je prokázané, že ve mlýně se mlelo ve 2. polovině 19. století, ale v roce 1950 byl provoz mlýna úředně zastaven. Do dnešních dnů se ve mlýně dochovala část původního vybavení. Poblíž stavení vede turistická trasa "Okruh šesti dědin" a zde se nachází odpočivadlo s informační tabulí.

Pojízdná baťovská kancelář ve výtahu 21. budovy

Pojízdná baťovská kancelář ve výtahu 21. budovy

Unikátní technická památka - pojízdná kancelář ředitele firmy Baťa ve zlínském mrakodrapu - je ukázkou technické vyspělosti tvůrců budovy. Pojízdná kancelář umístěná do výtahu je funkční a slouží k turistickým prohlídkám. Má rozměry 6 x 6 metrů, kromě pracovního stolu šéfa je zde místo pro návštěvníka, sekretářku. Kancelář je vybavena osvětlením, klimatizací, telefonem a umyvadlem s teplou a studenou vodou.

Poutní chrám Narození Panny Marie

Poutní chrám Narození Panny Marie

Poutní chrám Narození Panny Marie ve Štípě, místní části Zlína, patří k významným poutním chrámům a pozoruhodným příkladům barokní architektury. Zároveň patří mezi jednu z největších a nejkrásnějších církevních staveb olomoucké arcidiecéze. Poutníci (ženy) mohou po předchozí dohodě přenocovat v přilehlém kamelitánském klášteře. Štípa je zařazena do Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje a bývá zastávkou poutníků putujících ze sv. Kopečku a sv. Hostýna na Velehrad.

Poutní kostel Panny Marie Sněžné

Poutní kostel Panny Marie Sněžné

Nevelký poutní kostelík z r. 1750 vystavěný v barokním slohu má prostý a jednoduchý interiér. Nad oltářem je zavěšen uctívaný obraz Panny Marie kojící, námět v našich českých zemích zcela ojedinělý. Patří k nejznámějším moravským poutním místům. První zprávy pocházejí z počátku 18. století a jeho pověst je nutné přičíst prameni zázračné vody. Za kostelem narazíte na první zastavení křížové cesty.

Přírodní park Vizovické vrchy

Přírodní park Vizovické vrchy je charakterizován souvisle zalesněnou hornatinou a je významný jak z pohledu krajinářského a ekologického, tak z pohledu rekreačního. Mohutný hřeben Vizovických vrchů (s nejvyšší horou Klášťov – 753 m) táhnoucí se jižně od Vizovic byl vyhlášen za přírodní park v roce 1993 na ploše 13 300 ha.

Přírodní park Želechovické paseky a Pasekářská stezka

Přírodní park Želechovické paseky a Pasekářská stezka

Přírodní park Želechovické paseky a Pasekářská stezka, která jím prochází, se nachází jen kousek od Zlína. Toto území má vysokou míru zachovalosti krajinného rázu charakterizovaného mozaikou zalesněných a bezlesých ploch s osídlením pasekářského typu. Byl vyhlášen 17. 12. 2001 na ploše 1 048 ha.

Rodinný zábavní park Galaxie

Rodinný zábavní park Galaxie

Rodinný zábavní park Galaxie je jedinečný zábavní park pro celou rodinu. V hale se nachází spousta atrakcí, které nabízejí nezapomenutelné zážitky nejen pro děti. Součástí zábavní parku je restaurace, hotel a wellness centrum.

Roubená chalupa čp. 44

Je poslední dochovanou stavbou tohoto typu v obci Vlachova Lhota. Byla postavena v průběhu 19. století a je dokladem původní vesnické architektury jižních svahů Vizovických vrchů.

Státní zámek Vizovice

Státní zámek Vizovice

Zámek z poloviny 18. století nabízí prohlídku bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru i biedermeieru s velmi významnou sbírkou obrazů a grafik. Součástí areálu je i volně přístupná zámecká zahrada.

Stavby Dušana Jurkoviče

Stavby Dušana Jurkoviče

Jurkovičovy stavby, které vznikly počátkem 20. století a které jsou dílem slovenského architekta Dušana Juroviče, nazývaného básníkem dřeva. Architekt vytvořil unikátní soubor staveb ve stylu lidové secese. Tím vtiskl Luhačovicím nezaměnitelný ráz. Mezi jeho stavby patří: Jurkovičův dům, Vodoléčebný ústav, Sluneční lázně, Chaloupka, Hudební pavilon, Jestřabí, vila Vlastimila a Valaška. 3 stavby se nedochovaly a to Sovácká búda, Inhalační pavilon a Mlékárna. Více informací získáte na internetových stránkách www.luhacovice.eu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Dne 14.11.2000 prezident Václav Havel podepsal zákon o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), čímž byla úspěšně ukončena legislativní část nutná pro vznik UTB.

Valašské kroje

Valašské kroje

Krejčí Vojtěch Zádrapa z Drnovic na Valašskokloboucku vyrábí jako jeden z mála tradiční lidové kroje z Valašska. Pan Zádrapa šije, vyšívá a opravuje valašské kroje na zakázku. Ušije jak celý kroj, tak jednotlivé díly.

Zámek Zlín-Lešná

Zámek Zlín-Lešná

Zámek Lešná z konce 19. století vypadá jako z pohádky. Je obklopen rozsáhlým parkem, který dnes slouží jako známá zoologická zahrada. Historie zámku Lešná je úzce spojená s historií dříve slavného moravského hradu Lukova. Zámek se pyšní přepychovým vybavením interiérů i vším komfortem své doby, včetně ústředního topení a elektřiny. Zámeckým pánům nechyběl vodovod s teplou a studenou vodou, domácí telefon, prostorné koupelny a splachovací toalety.

Za Zlínskou architekturou

Za Zlínskou architekturou

Zlín je proslavený průmyslníkem Tomášem Baťou, jenž ovlivnil zdejší život obuvnickou továrnou a vzhled města nezaměnitelným architektonickým stylem funkcionalistického zahradního města, s továrním areálem, školními a obchodními budovami či koloniemi dělnických domků z cihlového zdiva. Dominantu města tvoří Baťův mrakodrap s unikátním výtahem, pracovnou šéfa firmy Baťa. Podrobnější informace o architektuře Zlína naleznete na www.architekturazlin.cz.

Zřícenina hradu Rýsov

Zřícenina hradu Rýsov

Nedaleko Provodova na Zlínsku se vypíná strmý vrch Rýsov (536 m n. m.) na jeho úbočí leží pískovcové skalisko, nazývané Čertův kámen. Je rozbrázděno četnými rýhami, jsou v něm důlky, trhliny, kterým se říká čertovy pece či čertovy vidličky. Je to údajně místo, kde pekelník pojídal jalovice, ovce a drůbež, které kradl v okolí. Na nepřístupném vrchu Rýsově stávala ve středověku dřevěná pevnost. K tomuto Čertovu kameni vede zeleně značená naučná stezka Pod Starým Světlovem.

14|15 BAŤŮV INSTITUT

14|15 BAŤŮV INSTITUT

Industriální objekty s baťovským označením 14 a 15 prošly přeměnou v moderní kulturní a vzdělávací centrum 14|15 BAŤŮV INSTITUT. Své sídlo zde má Krajská galerie výtvarného umění, Muzeum jihovýchodní Moravy, Krajská knihovna F. Bartoše a Krajské turistické informační centrum.

Areál Baťových závodů

Areál Baťových závodů

Areál bývalých Baťových závodů vznikal od počátku 20. století v době rozmachu Baťova průmyslového impéria. V současnosti probíhá proces revitalizace, jehož součástí je začleňování východní části areálu do rozšířené funkce městského centra.

Galerie Dvanáctka

Galerie Dvanáctka se nachází v prostorách 32. budovy bývalých Baťových závodů ve Zlíně a je experimentálním prostorem a tvůrčím zázemím pro multimediální umění a novou kulturu.

Galerie Václava Chada

Galerie Václava Chada

Galerie Václava Chada se nachází ve zlínském zámku, v citlivě zrekonstruovaných prostorech, které mají návštěvníci možnost spatřit poprvé, protože od poloviny 20. století byly v těchto místech kanceláře a badatelny Muzea jihovýchodní Moravy.

Kaple svatého Tomáše – Augustiniánský dům

Kaple svatého Tomáše – Augustiniánský dům

Kaple v novogotickém stylu je součástí Augustiniánského domu.

Kostel Svaté Rodiny

Kostel Svaté Rodiny

Jedná se o jeden z prvních kostelů, které byly postaveny v české poválečné éře. Na jeho stavbě se podílel ing. arch. Michal Brixe, jeden z mála českých architektů, který se odklonil od formálních tradic moderní architektury a zejména ve svých návrzích pro lázeňská města nově interpretoval charakter staveb 19. století. Na stavbě luhačovického kostela pracoval se svým dlouholetým kolegou ing. arch. Petrem Frantou z Prahy, se kterým se podíleli například na dostavbě ruzyňského letiště. Stavbu kostela Svaté Rodiny v Luhačovicích dokončili koncem roku 1997. Moderní stavba s věží o výšce 22 metrů toho roku získala také tři zvony. Největší z nich s váhou 220 kg byl zasvěcen Svaté Rodině, menší Panně Marii (150 kg) a nejmenší svatému Josefovi (100 kg). Před kostelem byla postavena kašna pro nový minerální pramen, který dostal název po patronovi farnosti - Sv. Josef. Jedná se o nejmladší pramen v tomto lázeňském regionu a je vhodný k pitné léčbě a uhličitým koupelím. Areál nového kostela zdařile navazuje na vysokou architektonickou úroveň ve městě, která pochází zejména z období secese a moderní architektury 30. let 20. století a patří k zcela typickým prvkům těchto lázní.

Kostel sv.Cyrila a Metoděje

Kostel sv.Cyrila a Metoděje

Farní katolický kostel sv. Cyrila a Metoděje pochází z roku 1890 a je vystavěn ve slohu novogotickém. Fara byla zřízena až v roce 1898. Kostel sv. Cyrila a Metoděje je zapsán na listině kulturních památek České republiky.

Kostel sv. Filipa a Jakuba

Kostel sv. Filipa a Jakuba

Jedna z nejstarších dochovaných historických staveb ve Zlíně. Kolem kostela býval nejstarší zlínský hřbitov, na kterém se pochovávalo až do poloviny 18. století. Ve zvonici jsou ocelové zvony z Vítkovic a varhany od bratří Riegrových z Krnova. Kostel je jednou z dominant města a od května do září jej můžete navštívit zdarma v rámci projektu Otevřené brány.

Lázně Zlín-Kostelec

Lázně Zlín-Kostelec

Kostelecké minerální prameny byly využívány k léčbě již od roku 1742, ale lázně tu byly postaveny až začátekm 20. století rakouským šlechtickým rodem Seilernů. Budovy byly vystavěny v pozdně barokním slohu. Lázně jsou známé svými sirnými prameny a léčí se zde nemoci pohybového ústrojí a nemoci kožní.

Lesní hřbitov

Lesní hřbitov

Lesní hřbitov v sousedství filmových ateliérů byl zřízen ve 30. letech 20. století a trvalý odpočinek na něm nalezla celá řada známých osobností, jako byl Tomáš Baťa, Hermína Týrlová nebo František L. Gahura.

Lezecké centrum Vertikon-Singing Rock

Lezecké centrum Vertikon-Singing Rock

Lezecké centrum Vertikon - Singing Rock nabízí sportovní vyžití na jedné z největších umělých lezeckých stěn v České republice. Sportoviště je určeno pro širokou veřejnost od úplných začátečníků po zkušené lezce. Lezecké centrum nabízí komplexní služby v oblasti sportovního lezení, horolezectví a dalších outdoorových aktivit. Vedle širokého spektra kurzů pro jednotlivé věkové a výkonnostní skupiny zde funguje také půjčovna lezeckého vybavení.

Muzeum luhačovického Zálesí

Muzeum luhačovického Zálesí

Muzeum v Luhačovicích, které bylo založeno už v roce 1918, se zaměřuje na prezentaci historie a tradic regionu luhačovického Zálesí. Expozice Známé i neznámé Luhačovice je expozicí životního stylu, která v sobě spojuje tři pohledy na Luhačovice počátku 20. století. Představuje návštěvníkovi Luhačovice jako centrum tradičního národopisného regionu (luhačovické Zálesí) jako místo s výskytem léčivých vod a rozvíjejícím se lázeňstvím a za třetí jako specifickou městskou část, vyrůstající mezi vesnicí a lázněmi. Zhlédnout můžete také výstavu Nová doba - Nový život, o moderní architektuře v Luhačovicích.

Naučná stezka Vizovické prameny

Naučná stezka Vizovické prameny

Naučná stezka představuje na 7 zastaveních historické a přírodovědné zajímavosti Vizovic a okolí jižně od města. Je vhodná pro pěší i cyklisty a její délka je 14 km.

Na Želechovických pasekách, přírodní památka

Poutní kostel a křížová cesta Provodov

Poutní kostel a křížová cesta Provodov

Poutní místo se nachází na úbočí hřebene Brda asi 1 km JV od Provodova. Hlavním objektem je poutní kostel Panny Marie Sněžné, poblíž je kaplička, z níž vyvěrá „Svatá voda” (vlastní zázračný pramen je údajně pod oltářem kostela). Areál doplňuje křížová cesta. / Zdroj: www.mistopis.eu

Poutní místo Provodov - Maleniska

Poutní místo Provodov - Maleniska

Poutní místo Maleniska nedaleko Provodova, kostel Panny Marie Sněžné s ojedinělým obrazem Panny Marie Kojící, léčivá studánka a křížová cesta. Ta je umístěna v přírodním prostředí v lese nad kostelem.

PR Bukové hory

Přírodní rezervaci Bukové hory tvoří lesní porosty v podhřebenové části na svahu se severní až severovýchodní expozicí v závěru údolí potoka Vidovka (Zelené údolí) ve Vizovických vrších. Rezervace byla vyhlášena v roce 2001 na ploše 2,28 ha.

PR Ploščiny

PR Ploščiny

Přírodní rezervaci Ploščiny tvoří rozsáhlý komplex horských extenzívních pastvin v Bílých Karpatech s roztroušenými ovocnými i jinými stromy, s křovinami, se souvislejšími lesními porosty i volnými plochami ve vrcholové partii hřbetu Královec – Ploštiny – Požár. Rezervace byla vyhlášena v roce 1982 na výměře 19,29 ha.

Rozhledna Doubrava: Loučka

Rozhledna Doubrava: Loučka

Rozhledna na vrcholu Doubrava (667 m.n.m.) nabízí z výšky 33 m nádherný výhled nejen na střední část Vizovických vrchů, ale za příznivých podmínek i na Hostýn, Beskydy nebo Malou a Velkou Fatru. Pro turisty je přístupná výhledová plošina na telekomunikačním stožáru. Provozní doba bývá upravována podle aktuálního počasí, při nepříznivém počasí bývá uzavřena.

Válcový mlýn

Historický válcový mlýn v obci Slopné je dodnes v provozu. Vidět zde můžete napřílklad hnací stroje, transmisní rozvod, násypky dopravníků, mlecí stolice a mnoho dalších částí technologie.

Velké kino Zlín

Funkcionalistická budova kina z roku 1933 je jednou z dominant centra Zlína. Před válkou bylo zlínské kino s kapacitou přes 2 tisíce diváků největší v republice.

Větrný mlýn ve Štípě

Větrný mlýn ve Štípě

Větrný mlýn holandského typu postavil v letech 1858–1860 starousedlík Kristián Kovář se svým synem. Kamenný mlýn je unikátní tím, že jako jediný v oblasti se dochoval i s původním technickým zařízením, na kterém se pracovalo ještě za 2. světové války.

Vila Tomáše Bati

Vila Tomáše Bati

Rodinný dům s rozsáhlou zahradou zakladatele obuvnických závodů Tomáše Bati se nachází přímo v centru Zlína. Místo bylo zvolené nejen kvůli krásné přírodě, ale i proto, že Tomáš Baťa chtěl vidět na svou továrnu. Na prohlídku tohoto výjimečného místa je nutné se objednat předem. Ve vile dnes sídlí Nadace Tomáše Bati.

Zámek Zlín

Zámek Zlín

Jedná se o nejstarší budovu v centru krajského města Zlín, příležitostně využívanou pro výstavy a kulturní akce. Zlínský zámek získal stávající podobu počátkem 20. století, kdy jej zmodernizoval jeho tehdejší majitel průmyslník Haupt. V současné době v něm sídlí galerie Václava Chada a designový obchod Courage. Pořádají se zde kulturní akce.

Art Galerie Zlín

Art Galerie Zlín byla založena v listopadu 2010 ve Zlíně v nově zrekonstruovaných prostorách na třídě Tomáše Bati, asi 400 metrů od Městského divadla Zlín. V galerii je možnost si prohlédnout nebo zakoupit umělecké originály – obrazy, grafiku, sochy, reliéfy, originální šperky, umělecké a užitkové sklo, keramiku a drobné dárky od umělců z celé České republiky i zahraničí. Umělecká díla prodáváme i na splátky nebo zapůjčujeme zájemcům, aby si je "vyzkoušeli" doma ve svém interiéru. Galerie od 1. 6. 2014 končí svoji činnost jako "kamenná" a přechází na "internetovou".

Bročkova chalupa

Bročkova chalupa

Dřevěnice se nachází v centru obce. Majitel se o ni pečlivě stará.

Centrální park Jižní Svahy

Centrální park Jižní Svahy

Centrální park Jižní Svahy se nachází v horní části největšího zlínského sídliště a nabízí řadu možností, jak trávit volný čas. Parková část je srdcem parku a obsahuje řadu květinových záhonů, květnatých luk, travnatých ploch k odpočinku, odpočívadla a atraktivní dětské hřiště. Páteří parku je kombinovaná komunikace pro pěší a cyklisty. Součástí parku je také discgolfové hřiště.

Divadlo Mandragora Zlín

Evangelický kostel

Evangelický kostel

Evangelický kostel, jeho stavba byla dokončena roku 1871, po postupném vybavování byl posvěcen roku 1895.

Evangelický kostel

Evangelický kostel

Patří mezi nejzdařilejší sakrální stavby československé meziválečné architektury. Vyváženými proporcemi a funkcionalistickou jednoduchostí dokonale koresponduje s baťovskou architekturou Zlína a zároveň se vůči němu vymezuje absencí nejtypičtějšího vizuálního prvku – červené režné cihly.

Exit Room Zlín

Exit Room Zlín

Exit Room Zlín je jediná úniková hra ve Zlíně. Cílem je za pomoci vlastního důvtipu splnit hlavní úkol místnosti - vysvobodit se z místnosti nebo vyřešit případ. Na vyřešení všech úkolů a zdolání překážek vám pomohou indicie, avšak čas bude omezený. Vše v aranžmá poutavého příběhu, který ještě umocní váš zážitek. Hra je určena pro dva až pět hráčů a zvládne ji každý bez ohledu na věk či fyzickou kondici. Tak co, jdete do toho?

Galerie Elektra

Galerie Elektra

Galerie Kabinet T.

Galerie Kabinet T. se nachází v bývalém průmyslovém areálu firmy Baťa, v budově č. 12. Činnost Galerie Kabinetu T. od jejího vzniku podporuje statutární město Zlín. Galerie komorních rozměrů si klade za cíl představit to nejlepší, co v oblasti vizuálního umění bylo nebo bude vytvořeno. Doplňuje velkoformátovou činnost Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně o výstavy komornějšího rozsahu. Výstavní prostor galerie je veliký 177 m2.

Galerie Kincová

Prodejní galerie ve Zlíně nabízí originální díla malířů a grafiků, sochařů, řezbářů, uměleckých kovářů a sklářů.

Galerie K+P Skřivánkovi

Galerie pod radnicí

Galerie pod radnicí

Prodejní galerie výtvarného umění zastupující významné autory z celé ČR i autory regionu. Pořádáme autorské i kolektivní výstavy uměleckých děl širokého spektra výtvarného umění. Vámi vybraná díla zasíláme rovněž dobírkou. Interiér kafírny Galerie, která se nachází hned vedle. Součástí je i Ateliér na ulici Santražiny 3061.

Hradiště - tvrz

Hradiště - tvrz

Mezi nejstarší památku obce zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek ČR patří terénní relikty středověkého hrádku z roku 1261, které se nachází za farním kostelem.

Hvězdárna Zlín

Hvězdárna Zlín

Hvězdárna se nachází v areálu Gymnázia Zlín. Kromě pozorování oblohy se můžete zúčastnit přednášek, zhlédnout výstavu modelů apod. Pro školy a skupiny je možné objednání pořadu na zvolené téma.

Infopoint baťovského bydlení

Infopoint baťovského bydlení

V Infopointu, který je umístěn v jednom z původních baťovských domků, vám odborníci na baťovskou architekturu sdělí mnoho zajímavostí o unikátní architektuře obytných čtvrtí, které stavěla firma Baťa pro své zaměstnance. Zájemci si zde mohou objednat také prohlídku po stopách zlínské architektury. Infopoint je přístupný zdarma.

Janův hrad - zřícenina Vizovice

Janův hrad - zřícenina Vizovice

Prokopovský dvůr na Janově hoře vystavený v letech 1710-1713. Ke zřícenině vede červená turistická značka z centra Vizovic. Přímo z hradu se nabízí pěkné výhledy na Chřiby nebo Hostýnské vrchy.

Kabinet filmové historie

Kabinet filmové historie

Unikátní stálá expozice artefaktů z historie zlínských ateliérů. V expozici jsou k vidění autentické loutky, dekorace, rekvizity a návrhy výtvarných řešení ke zlínským filmům, stejně jako osobní předměty tvůrců. Součástí je také jedinečná kolekce amatérské filmové techniky sestavená Radomírem Koutkem.

Kaple Svaté Alžběty

Kaple sv. Václava

Kaple sv. Václava

Kaple byla postavena v roce 1937, stojí ve středu obce a v současné době probíhá přístavba kaple.

Kino Elektra

Předprodej vstupenek do kina: Městské turistické a informační centrum, tel. 577 133 980, 608 326 255, e-mail luhainfo1@mdkelektra.luhacovice.cz a 30 minut před začátkem projekce v pokladně kina.

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů je nejnovějším kostelem ve Zlíně. Nachází se uprostřed sídliště na Jižních Svazích. Stavba kostela a střediska mládeže začala slavnostním výkopem v den svátku sv. Jana Boska 31. ledna 2000. Kostel byl posvěcen 8. května 2003.

Kostel sv. Anežky České

Kostel sv. Anežky České

Kostel sv. Anežky české postavený farníky v roce 1990. Vedle se nachází i menší místní hřbitov. Obec spadá do farnosti Újezd u Val. Klobouk

Kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše

Farní kostel stojící na mírném kopečku byl vystavěn v letech 1844 a 1845 ve slohu čistě empírovém neboli klasicistickém, na místě starého kostela, postaveného asi v roce 1680.

Kulturní dům

Kulturní dům

Kulturní dům byl postaven v roce 1974 svépomocí občanů. Nachází se ve středu obce. Součástí kulturního domu je pohostinství, které nabízí teplá jídla po celý den. Kapacita sálu je 250 osob. Sál je využíván k pořádání kulturních akcí (vánoční koncerty, mikulášské besídky, oslavy Dne matek, vítání občánků, plesy a další.

Laser Game Zlín a Virtuální realita

Laser Game Zlín a Virtuální realita

Laser aréna moderního konceptu akční zábavy. Naleznete ji pod ledovou plochou druhého zimního stadionu ve Zlíně. V aréně jsou vybudovány překážky ve sci-fi stylu, nejmodernější hitech vybavení pro hru je samozřejmostí, kvalitní ozvučení s rozmanitým výběrem hudebních songů, které dodají hře tu pravou atmosféru. Zahrát si je možné už v počtu od 5 do 12 hráčů. Po tel. domluvě je možné hrát i v menším počtu.

Lázeňské divadlo

Lesopark na Jurém

Lesopark na Jurém

Užijte si svůj volný čas v přírodě, avšak nedaleko civilizace. Lesopark, ve kterém se (nejen) vaše děti naučí spoustu zajímavých věcí o lesních zvířatech, se nachází nedaleko Biofarmy Juré v Lužkovicích. Lesopark je určen pro děti od 3 do 8 let.

Letní kino

Letní kino

Letní kino se nachází v areálu zrekonstruovaného koupaliště. Je v provozu červenec - srpen. Promítání začíná ve 21 hodin.

Lipské paseky

Na Lipských pasekách můžete relaxovat na koňských a cyklistických stezkách nebo obdivovat krásnou vyhlídku.

Lovecký zámeček Trubiska

Lovecký zámeček Trubiska

V lesnatém údolí Trubiska se nachází dřevěný zámeček s rybníčky a sirnatými prameny, bývalé letní sídlo vizovické vrchnosti. Dnes slouží mysliveckému sdružení.

Luhačovická přehrada

Luhačovická přehrada

Luhačovická přehrada leží v katastru obce Pozlovice v podhůří Bílých Karpat. Je cílem častých procházek, odpočinkovou a klidovou zónou. Je vhodná pro pěší výlety, cykloturistiku, in-line bruslení, rybaření, koupání, relax a další zábavu. S Luhačovicemi je propojena Jurkovičovou alejí, podél níž jsou vybudována odpočívadla, sportoviště i občerstvení. Na přehradu můžete přijet také netradičně vyhlídkovým vláčkem z centra Luhačovic, což ocení především děti. Možnosti vyžití - koupaliště Duha (jihovýchodní břeh) - půjčovna loděk a šlapadel (levý břeh) - sportovní areál GOLF (u Jurkovičovy aleje směrem k přehradě) - in-line stezka (okolo celé přehrady) - vyhlídkové jízdy autovláčkem (vyjíždí z Luhačovic) - rybaření (povolenky vydává Rybářský svaz) - dětská hřiště (pravý břeh a u hotelu Vyhlídka) - naučný chodník (podél koupaliště Duha) - cyklotrasa podél přehrady (trasa Zlín - Slavičín, směr Vizovice - Troják) - turistika (turistické trasy v okolí přehrady) - bruslení v zimním období

Lyžařský areál Jasenná

Lyžařský areál Jasenná

Oblíbeným cílem lyžařů a v poslední době i vyznavačů snowboardu je svah v Jasenné pod Sirákovem. Jde o krátkou, středně náročnou trať: délka 343 m, převýšení 85m. Svah je upravován rolbou a při dobrých povětrnostních podmínkách uměle zasněžován 3 sněhovými děly.

Lyžařský vlek Luhačovice

Lyžařský vlek Luhačovice

Lyžařský vlek se nachází na kopci Lužné (428 m.n.m.) uprostřed lázeňského města Luhačovic. Dostane se k němu ulicí Rumunskou.

Lyžařský vlek Slopné

Lyžařský vlek Slopné

Lyžařský vlek se nachází na okraji obce Slopné. Dostanete se k němu odbočením u obchodu ze zastávky ČSAD směr mlýn po ujetí 1,5 km po místní komunikaci.

Lyžování Seninka

Lyžování Seninka

Zalyžovat si můžete také 8 km jihozápadně od Vsetína, na okraji Vizovické vrchoviny. Lyžařský vlek TJ Sokol Seninka se nachází uprostřed obce v lokalitě Kamasků vrch.

Malá scéna Zlín

Městské lázně Steza

Zimní lázně byly postaveny v roce 1946 podle projektu arch. Vladirníra Karfíka ve spolupráci s Ladislavem Ambrožkem a Josefem Holečkem na místě bývalé cihelny firmy Baťa, v blízkosti domovů mládeže a areálu základních a středních škol.

Motokáry Zlín

Motokáry Zlín

Chcete zažít adrenalinovou jízdu? Pak navštivte nejmodernější motokárovou dráhu na Moravě. Najdete ji v továrním areálu ve 123. budově. V elektro motokárách značky Sodi RSX v moderním designu a s volantem z uhlíkových vláken ve stylu F1 se budete cítit jako opravdový závodník. Kart arénu E-KARTS Zlín si můžete také pronajmout pro soukromé účely a dráhu budete mít jen sami pro sebe.

Muzeum Ploština

Muzeum Ploština

Výstava Pasekářská osada Ploština přibližuje návštěvníkům charakteristický fenomén osídlení Valašska – pasekářství. Ploština byla typickou pasekářskou osadou s charakteristickou dřevěnou roubenou architekturou, se specifickým způsobem hospodaření, s velkou mírou soběstačnosti, jejíž existence byla násilně ukončena v dubnu 1945.

Památný strom

Památný strom na Dvořiskách (Neratov)

park Komenského

park Komenského

Živoucí srdce města, které je místem odpočinku, setkávání, randění, zábavy a sportu. Východní stranu parku lemuje ulice Školní, první zlínský bulvár, který slouží výhradně pro pěší a nabízí řadu obchůdků s občerstvením.

Peškova Lípa

Památný strom

Poutní místo se studánkou Dělanovec

Poutní místo se studánkou Dělanovec

Původní dřevěnou kapličku zasvěcenou Panně Marii podle pověsti nechal vybudovat potečský kolář jako poděkování za uzdravení syna. Dnes tu přímo nad studánkou stojí nově vybudovaná kaple vysvěcená v roce 1999.

Povrchové prameny sirné vody (studánka)

Povrchové prameny sirné vody (studánka)

Na katastrálním území Bratřejova se nachází tři chráněné sirné prameny. Udržovány jsou všechny tři, ale využívá se jen jeden pramen, který se nachází v zastavěné části obce.

Pozůstatky hradu Zlín

Pozůstatky hradu Zlín

Nepatrné terénní pozůstatky gotického hradu z poloviny 13. století se nachází na kopci Hradisko asi kilometr jižně od centra Zlína. V lidových pověstech se traduje, že šlo o mohutnou třípatrovou budovu se dvěma válcovými věžemi. Měla odsud vést podzemní chodba až do Provodova. Zeleně značená turistická trasa vede ze Zlína - Kudlova.

Původní dřevěná stavba s čp.116

V obci se dochovala roubená valašská lidová chalupa z roku 1874 s obytnou jizbou, komorou a chlévem. Interiér zachován s původní pecí a s kachlovými kamny v jizbě s původním zařízením černé kuchyně.

Rozhledna Doubrava-Loučka

Padesát pět metrů vysoký stožár mobilního operátora s rozhlednou, vyhlídková plošina je ve 33 m. Přístup z Vizovic nebo Loučky.

Římskokatolický kostel sv.Jiří

Římskokatolický kostel sv.Jiří

Římskokatolický kostel sv. Jiří z let 1700 - 1710 zbudoval na místě starého kostelíku majitel Vizovic Prokop hrabě z Gollena. Nad hlavním vchodem do kostela je Gollenovský erb, v němž jsou bochníky chleba.

Skatepark Luhačovice

Skatepark Luhačovice

Povrch i překážky jsou vhodné nejen pro vyznavače skateboardingu, ale užijí si jej také vyznavači jízdy na freestylových koloběžkách a kolech.

Stezka Areál Lazy

Stezka Areál Lazy

Stezka se nachází v blízkosti městské části Lazy a Lesní čtvrť. Okružní trasa v délce 2,4 km nabízí možnost aktivního odpočinku - běh, turistiku, cykloturistiku, dětské hry, rodinné výlety. Podél stezky jsou rozmístěny lavičky a odpočívadla, a protože je stezka koncipována také jako naučná, jsou zde připraveny informační tabule. Hlavní dominantou areálu je altán u "Spáleného dubu".

Stezka zdraví na Tlusté hoře

Stezka zdraví na Tlusté hoře

Stezka zdraví se nachází v lesích pod Tlustou horou nedaleko centra Zlína. Nabízí spoustu možností pro aktivní trávení volného času - běh, posilování, rodinné výlety a vycházky. Ze stezky se můžete vydat k dalším zajímavým místům v okolí.

Svah Zlín

Svah Zlín

Lyžování v centru Zlína, v dosahu MHD. K dispozici také lyžařská škola, lyžařský servis včetně půjčovny lyží, snowboardů a dalšího vybavení. U sjezdovky najdete také bufet. Provoz sjezdovky je nepřetržitý od 8.00 do 20.00 hodin. Parkoviště je u sjezdovky zdarma.

Svatá voda u Malenovic

Svatá voda u Malenovic

Nevelké poutní místo u pramene zvaného Kaménka či Svatá voda u Malenovic. Studánka je nadkrytá kamennou klenbou. Pramen má po širém okolí pověst léčivé vody a vyhledávají ji jak zbožní poutníci, tak turisté. Nad studánkou je vybudována skalní jeskyně se sochou Panny Marie Lurdské. Místo doplňuje kaplička z roku 1854. Voda ze studánky vytéká do hlubokého žlebu a vlévá se do říčky Dřevnice.

Svéradov

Svéradov

Pod kopcem Svéradov (737 m) prý byla v dávné minulosti osada stejného jména, v 10. století u ní potulný rytíř postavil dřevěný hrad. Byl však dobrodružné povahy, o hrad se nestaral a ten ještě za jeho živita zchátral a vyhořel. Později zanikla také osada Svéradov ...

Šibeniční vrch

Po žluté turistické značce se dostanete k vyhlídkovému místu, odkud máte město Vizovice jako na dlani.

Vila Jana Antonína Bati

Architektonicky i rozměrově nenápadná vila J. A. Bati byla pojata v duchu rané kotěrovské modemy velmi civilního ražení. Vila je významnou památkou na Jana Antonína Baťu, který vedl firmu po smrti svého nevlastního bratra Tomáše, zakladatele podniku. Budova je v současné době sídlem Českého rozhlasu - studio Zlín.

Vladimír Ohlídal ART GALLERY

Zámecká zahrada Vizovice

Zámecká zahrada Vizovice

Hodnotná a veřejnosti celoročně přístupnán zámecká zahrada ve francouzském a anglickém stylu s plastikami Ondřeje Schweigla byla dokončena současně se zámkem.

Zámek Luhačovice

Barokní zámek, který ve druhé čtvrtině 18. století založili Serényiové je v současnosti využíván pro potřeby školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Zlínský architektonický manuál

Zlínský architektonický manuál

Proměnu Zlína z malého rolnického města v moderní Zlín úzce spojený s růstem firmy Baťa a zároveň jeho stavebně historický vývoj, který se odehrál od konce 2. světové války do současnosti představuje 5 tematických tras Zlínského architektonického manuálu. Svým pojetím je ZAM určený pro všechny zájemce o architekturu, urbanismus a novodobou historii měst.

Nejbližší cíle v okolí