Javorník

Javorník

Poloha

Obec Javorník leží na území CHKO Bílé Karpaty asi 2 km jihovýchodně od Velké nad Veličkou a 16 km východně od Strážnice.

Historie

Obec Javorník se poprvé připomíná v roce 1370. Historie osídlení v katastru obce je ale mnohem starší, jak dokládají nálezy na lesnatém vrchu Hradisko (636 m n.m.), kde byly objeveny pozůstatky prehistorického hradiště ze střední (2. tis. př. n. l.) a mladší doby bronzové se zachovalými mohutnými náspy a příkopem. Název obce pochází od javorů, kterých v okolí bývala hojnost. Obec je dodnes od jihovýchodu obklopena lesy. Místní obyvatelé se živili zemědělstvím, chovem dobytka a prací v lese. V obci se pěstovaly hlavně obilniny, brambory, konopí, mák, pásly se krávy, ovce a kozy. Hodně se zde pěstovala réva, zvláště na vrchu Léšť. Místní byli známí výrobci dřevěného nářadí i dovední zedníci a tesaři.

Památky

Mezi nejvýznamnější místní pamětihodnosti patří malebný soubor chalup v části zvané Kopánky, kde dříve bydleli nejchudší lidé z naší obce. V 16. století se téměř celá obec hlásila k jednotě bratrské, z té doby se zachovala budova bratrské modlitebny - dnešní fara - která má bohatou vnitřní výzdobu v horňáckém stylu. Nynější kostel byl postaven rok po vydání tolerančního patentu v roce 1782. Starší památkou z roku 1733 je zvonice u bývalého hřbitova.

Kulturní tradice

Javorník patří krojově k nejzachovalejším obcím Horňácka. Z místních slavností připomeňme například martinské hody.

Příroda

Mezi přírodní zajímavosti patří národní přírodní rezervace Jazevčí - luční komplex se solitérními stromy, s řadou chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů Bílých Karpat - a Machová, komplex bělokarpatských parkových luk se solitérními stromy a vzácnými společenstvy rostlin a živočichů.

Dovolená

V blízkosti obce podél Hrubého potoka se v délce 4 km nachází rekreační oblast Filipovské údolí. Zde je vybudováno rekreační středisko a postaveno asi 70 chat.

TC. Jazevčí, NPR, Javorník.

Fotogalerie

NPR Jazevčí

Památky lidové architektury

Filipovské údolí

Filipovské údolí je oblíbená rekreační chatová oblast vhodná pro trávení letní i zimní dovolené.

Mlýny v údolí Veličky

Skipark Filipov

PR Machová

Nejbližší cíle v okolí