Komňa

Komňa

Komňa

Kultura a tradice

Z lidových zvyků se udržují oslavy Nového roku, Tří králů a sv. Josefa, tradice velikoční repání a vyklepávání, jarní stavění máje a hody. Nejpopulárnější událostí je fašank s šavlovým tancem, který předvádějí legrůti (18-ti letí chlapci). Jedná se o nejnavštěvovanější akci v obci. O zachování tradičního pojetí tohoto tance usiluje folklorní skupina Podšable. V obci taktéž působí dechová hudba Komňané.

Slovní popis polohy obce

Obec Komňa leží v Chráněné krajinné oblasti na úpatí Bílých Karpat, asi 5 km od Bojkovic.

Stručná historie obce

Počátky Komně sahají do přelomu tisíciletí. První dochovaná písemná zpráva o existenci obce je z roku 1261 ve vztahu k opevněnému sídlu zvanému Zuvačov. Zuvačov se rozkládal na kopci Hrádek a někdy na počátku 15. století byl zničen pravděpodobně husitskými vojsky. Od počátku 16. století byla Komňa v držení majitelů světlovského panství. Komňa je známá jako pravděpodobné rodiště J. A. Komenského. Právě po ní se mu dostalo příjmení. Je původním místem jeho rodu - Segešů.

Nejvýznamnější památky

Kostel sv. Jakuba Většího je jednolodní stavba s pravoúhlým závěrem a obdélnou sakristií na severní straně kněžiště. Stavba pochází z první čtvrtiny 19. století. V roce 1992 při 400. výročí narození J. A. Komenského byl otevřen památník J. A. Komenského v památkově chráněné sýpce z roku 1774. V sýpce je umístěna stálá expozice historie obce a Učitele národů. Otevřena je kdykoliv na požádání. Současně byl znovuzaložen Spolek pro uctění památky J. A. Komenského, který památník spravuje. Zuvačov byl gotický hrad, již roku 1517 jmenovaný jako pustý. Zbytky zřícenin hradu se nachází asi 1,5 km východně od obce na samostatně stojícím kopci. Dne 28. 10. 1998 byl v obci odhalen pomník obětem světových válek.

Přírodní zajímavosti

Komňa se rozprostírá v CHKO Bílé Karpaty. Přírodní památka Lom Rasová je bývalý pískovcový lom s jezírkem asi 2,5 km jihovýchodně od Komně. Původním motivem ochrany byl bohatý výskyt obojživelníků, který však byl potlačen výsadbou ryb v jezírku.

Možnosti trávení dovolené

Komňa jako pravděpodobné rodiště J. A. Komenského bývá častým cílem milovníků historie. Informace o Učiteli národů i samotné vesnici předkládá veřejnosti expozice zřízená v památkově chráněné sýpce.

Fotogalerie

Eko sady Komňa - venkovský statek v Komni

Eko sady Komňa - venkovský statek v Komni

Rádi vás přivítáme na venkovském statku SunJardin, který se nachází nad vesnicí Komňa. Na statku najdou vyžití nejen děti, ale také dospělí.

Kostel sv. Jakuba Většího

Obydlí zvěrokleštiče

Obydlí zvěrokleštiče

Památkově chráněný domek č. 6 z r. 1850, který dnes slouží jako ukázka bydlení zvěrokleštiče z 2. pol. 19. století. Je zde umístěna expozice velmi rozšířeného a dnes již zaniklého řemesla zvěrokleštičství.

Památník J. A. Komenského

Památník J. A. Komenského

V roce 1992 byl slavnostně otevřen Památník J. A. Komenského v památkově chráněné sýpce. Sýpka z roku 1774 je jednopatrová kamenná stavba, omítnutá a obílená. V průčelí je stěna s pavlačí ze dřeva, se vstupem a dvěma okénky v přízemí. Štíty jsou vyzděny až do hřebene sedlové střechy kryté břidlicí. Pavlač je krytá prodlouženou střechou. V sýpce je umístěna stálá expozice historie obce a J. A. Komenského. Expozice památníku se také věnuje dějinám obce nebo archeologickým nálezům z nedalekého hradu Zuvačov.

Patrové komory u domů č.p. 33 a 37

Zřícenina hradu Zuvačov

Zřícenina hradu Zuvačov

Asi 1,5 km východně od obce Komňa na vrcholu kopce (kóta 418,7 m n. m.) stál gotický hrad Zuvačov, který byl již roku 1517 jmenovaný jako pustý. Na temeni kopce je plošina o průměru asi 30 m, která má na svém západním okraji nad přístupovou cestou asi o 6 metrů vyvýšené místo - zbytek po věži. Kolem celého hradiště o 17 metrů níže prochází příkop, který je na severu a na jihu dost zanesený spadlým kamením, takže jeho hloubka není velká (2 - 3 metry). Hrad byl postaven z lomového kamene. Turistická trasa vede z Komně, Bojkovic nebo Nezdenic.

Eko sady Komňa

Eko sady Komňa

Zadívejte se přes místní sady do okolní zvlněné krajiny. Projděte si 1 km dlouhou naučnou stezku, na které se dozvíte mnohé o pěstování ovoce, době dozrávání jednotlivých odrůd, tradičních způsobech zpracování, našich včelích pomocnících, ale také o přirozeném ekosystému.

Lom Rasová, přírodní památka

Nejbližší cíle v okolí