Lipová

Lipová

Slovní popis polohy obce

Obec Lipová se nachází v údolí Lipovského potoka, 4 km severně od Slavičína v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Stručná historie obce

Lipová je malá zemědělská, dříve pastvinářská obec s převahou lesů. Obec byla biskupským lénem a poprvé se připomíná r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V roce 1472 se Lipová dostala na sto let k rozsáhlému panství brumovskému. Po třicetileté válce zůstalo hodně domů pustých a polí neobdělaných. Další a ještě větší škody způsobil tatarský vpád v říjnu 1663. Zpustošené panství prodal Adolf Skydynský r. 1665 Mikuláši Forgáčovi, o jehož dědictví se dělili čtyři synové. Slavičín s Lipovou dostal nakonec Petr Karel Forgáč, od něhož je koupil r. 1687 rytíř František Jakub Rejtin z Varjelit. Když zemřel, udělil biskup r. 1705 léno hraběti Václavovi Kinskému. Za tzv. kuruckých vojen (Rákocziho povstání) bylo panství znovu zpustošeno. Slavičín i Lipová byly vypáleny v dubnu 1709. Kolem r. 1838 panství přešlo baronovi Ledererovi, který vlastnil také Hrádek s Mladoticemi a Rokytnicí. Po zrušení lenního závazku r. 1871 se staly spojené statky alodním zbožím (velkostatek Slavičín-Hrádek). V držení rodu Lederer-Trattnern byl velkostatek až do r. 1907, kdy jej koupil Hugo Ftačník. Vlastnil jej však jen krátce, stejně jako další majitel Vojtěch Hugo Renner, který ho roku 1912 prodal Lambertovi a Josefě Wichterlovým. Rodině Wichterlů byl majetek zestátněn v letech 1948-1949. Po správní reformě v r. 1850 se Lipová stala součástí soudního okresu Valašské Klobouky. V procesu integrace byla v r. 1980 Lipová připojena k MNV Slavičín, v r. 1992 se však opět osamostatnila. Původně se obec uváděla jako Lípová, v německých pramenech Lipowa, za protektorátu Linden. Lípa je pochopitelně i na nejstarší obecní pečeti z roku 1782.

Nejvýznamnější památky

V Lipové je několik památkově chráněných objektů. Je to kaple Panny Marie z r. 1776 v trati Rybník. Kamenný kříž s reliéfní výzdobou signovaný r. 1867 S. Minaříkem má na přední straně reliéf Bolestné Panny Marie, na zadní straně nápis TENTO KŘÍŽ JE VYSTAVEN OD SAMOSTATNÝCH OBČANŮ V ROKU 1867. DĚLAL HO ŠTĚPÁN MINAŘÍK. Dům č. p. 79 je památkou lidové architektury z roku 1851. Přízemní zděné stavení z vepřovic má v přední části světnici s prkennou podlahou a trámovým stropem podepřeným roštem, na kterém je letopočet 1851. Komora u č. p. 22 je další památkou lidové architektury, kterou charakterizuje roubení patrové komory z tvrdého dubového dřeva ztesaného do plochých 18 centimetrových trámů.

Kultura a tradice

Stavění a kácení smrkových májí dodnes zaměstnává nejprve hochy a pak děvčata, které vrcholy stromu zdobí barevnými stuhami. Většinou se máje staví před 1. květnem. Dříve se v období této slavnosti vraceli ze světa domů zedníci, tesaři i miškáři. Po desetiletí vyhrávala při jarním zvyku známá dechová hudba Maňasů ze Sehradic. Kromě plesů a hodů se v obci oslavuje masopust s maškarami procházejícími po vesnici.

Přírodní zajímavosti

K přírodním zajímavostem patří především několik podzemních, přirozeně vyvěrajících minerálních pramenů. Rozbory z minulosti prokázaly nízký obsah dusičnanů a významný obsah síry. Pramen na levém břehu potoka Lukšinka tekoucí z kóty 469 Vrch. Vývěr na pravém břehu potoka Lipovský, severně od obce v lese. Studánka s místním názvem Kuželův Vesník se nachází asi 800 m nad obcí. Významným je mohutný solitér buku lesního (Fagus sylvatica), jehož stáří se odhaduje na 300 - 400 let. Je to jeden z nejstarších buků v celém regionu. Obvod kmene má 5,18 m a strom je ukázkou přirozeně dožívajícího a rozpadajícího se jedince.

Možnosti trávení dovolené

Lipová patří do správy Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Listnaté lesy vytvářejí velmi příjemné klimatické podmínky ke zdravému způsobu rekreace po celý rok. Pobyt v oblasti lze spojit s absolvováním cyklotrasy protínající celé Slavičínsko, využitím nabídky místního sportovního areálu s fotbalovým a volejbalovým hřištěm nebo víceúčelovou vodní nádrží.

V roce 2005 byla v obci vybudována naučná stezka K sirným pramenům a památkám v katastru obce Lipová. Naučná stezka navazuje u rozcestníku UHLISKA na červeně značenou turistickou trasu z Valašských Klobouk do Luhačovic. Zde je umístěna informační tabule popisující jednotlivé památky v obci a turistická mapa okolí s vyznačením přístupové cesty k sirným pramenům a památnému buku. Délka naučné stezky je cca 3 km, a má 4 zastavení (u sirného pramene, studánky, památného buku a u fotbalového hřiště v obci Lipová). Stezka je vhodná pro pěší.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí