Návojná

Návojná

Návojná

Slovní popis polohy obce

Obec Návojná je vstupní branou do oblasti zvané Závrší (Nedašov, Nedašova Lhota). Malebná obec se nachází v CHKO Bílé Karpaty poblíž česko-slovenské hranice, jihovýchodně od Valašských Klobouk.

Stručná historie obce

Obec se poprvé připomíná v roce 1503 jako součást zeměpanského statku při hradě brumovském.

Nejvýznamnější památky

V obci se dochovalo několik valašských dřevěnic, zejména dům č.p. 4 představující typickou usedlost s hospodářskými budovami (s chlévy). Sochařskou památkou je kříž na návsi z roku 1863. V letech 1846– 854 byl v Návojné postaven menší zámek, sídlo rodiny Mannerů. Ve druhé polovině 20. století byl ale stavebně znehodnocen.

Kultura a tradice

Návojná je vstupní branou do oblasti zvané Závrší, kde se dlouhou dobu uchovaly národopisné tradice připomínající způsob života dřívější doby.V rázovité části Valašska se dodržuje fašankový průvod nebo velikonoční pochůzka tragačníků a klepáčníků. V letních měsících se pořádají dožínky. V době předvánoční obcí prochází svatý Mikuláš s čerty v typických závršanských maskách. Nový rok místní zahajují zámeckým tříkrálovým koštováním slivovice.

Přírodní zajímavosti

Na katastru obce se sedmi stovkami obyvatel se nachází cenná přírodní lokalita. V přírodní památce Pod Horou jsou chráněny bělokarpatské květnaté louky, přírodní památka Šumlatová je část pastvin na severním svahu Holého vrchu (830 m n. m.). Mezi přírodní zajmavosti obce patří stoletý Návojský dub, v roce 1999 vyhlášený jako památný strom.

Možnosti trávení dovolené

Okolní příroda Bílých Karpat láká k pěší turistice i cykloturistice. V letních měsících je na okraji obce v provozu koupaliště a nedaleko dvě rekreační střediska (Královec a Vršatecké podhradie).

Fotogalerie

PP Pod Horou

PP Pod Horou

Přírodní památku Pod Horou tvoří lesní louka na levém svahu přítoku Návojského potoka 2 km jihovýchodně od Návojné. Předmětem ochrany je krajinářsky hodnotná svažitá bělokarpatská louka s výskytem vstavačovitých.

Nejbližší cíle v okolí