Nedašov

Nedašov

Nedašov

Slovní popis polohy obce

Obec Nedašov je situována v jihovýchodní části Zlínského kraje. Částí katastrálního území obce prochází hraniční čára se Slovenskou republikou. Obec leží v dosahu větších měst, jako jsou Brumov-Bylnice (4 km), Valašské Klobouky (10 km), Slavičín (20 km), Vsetín (38 km), Luhačovice (45 km), Zlín (50 km).

Stručná historie obce

Nejstarší historickou zmínku o obci nalezneme v Historickém místopisu Moravy a Slezska. Praví, že "Nedašov se poprvé připomíná r. 1422 a náležel tehdy k panství hradu Brumova". Někteří badatelé se domnívají, že se v dávných dobách Nedašov rozkládal podél potoka Hrušovky pod Babí horou. Obec spravoval rychtář, volený obcí a potvrzovaný vrchností, a to vždy na jeden rok. Jeho zástupcem byl fojt, který byl oproti rychtářovi člověk svobodný. Fojtství bylo vždy dědičné a zbavené povinnosti vůči panstvu. Pro ostrahu pořádku u hranic, byl k dispozici sbor portášů, který byl dělen na šest skupin po devíti mužích a jednom desátníku. Na rozkaz vrchnosti byli povoláváni i do bojů a bitev. Jejich zbraní byl silný obušek, sekera, krátká ručnice a šavle. Dále k jejich výstroji patřil tulec na střelný prach, olovo a provazy na spoutávání. Jako šatu používali valašského národního kroje, který sestával z úzkých nohavic z bílého sukna z vlny, brucleku (vesty), dlouhého pláště, opánků nebo vysokých bot a čepice vydrovky. Lidé na Valašsku žili velmi prostě. V době, kdy nerobotovali "na pánském", si museli obstarávat živobytí pro sebe a své rodiny. Pěstovali různé plodiny, zpracovávali vlnu, kůži, konopí a len. V roce 1537 přešel Nedašov do rukou pana Adama z Lomnice, který Nedašovu udělil "právo úmrtní". Toto právo zaručovalo, že při úmrtí místního usedlíka, který nepořídil závěť, připadlo jeho vlastnictví nejbližším příbuzným. Do té doby připadal majetek vrchnosti. Dále pan Adam z Lomnice udělil obci "právo žaludové a bukové", což znamenalo, že poddaní mohli v panských lesích sbírat žaludy a bukvice. Za tuto milost musel každý dům odvádět měřici ovsa a jednu slepici. V 19. století a počátkem 20. století patřil Nedašov pod hejtmanství Uherský Brod. V roce 1918, vznikem Československé republiky, se stal Uherský Brod okresním městem, pod jehož správu patřil Nedašov do 1. ledna 1949, kdy byl okres převeden do Valašských Klobouk. V roce 1960 byl valašskokloboucký okres zrušen a 1. července 1960 byl Nedašov včleněn do tehdejšího okresu Gottwaldov (původně Zlín).

Nejvýznamnější památky

Dochovány jsou typické objekty valašského roubeného stavitelství č. p. 91 a 61.

Kultura a tradice

V obci se dodržují tradiční lidové zvyky - fašankové obchůzky, dožínky, velikonoční zvyky nebo Mikulášská nadílka. Divadelní představení se v nově zbudovaném Obecním domě konají velmi sporadicky, vystupují ochotnické soubory ze vzdálenějšího okolí. Kino vzhledem k nezájmu místních obyvatel již dlouhou dobu nepromítá. Občas se konají taneční zábavy a diskotéky, ale za kvalitnější kulturou se musí stále častěji vyjíždět za hranice obce.

Přírodní zajímavosti

Obec Nedašov je situována v jihovýchodní části Zlínského kraje, v příhraniční oblasti se Slovenskou republikou. Obec a jeho okolí spadá do oblasti známé jako Závrší a je součástí Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, která byla v roce 1996 vyhlášena biosférickou rezervací. Zdejší krajina je převážně hornatá, má kopcovitý charakter s velmi členitými plochými hřebeny a mírnými svahy, což je příznačné právě pro Bílé Karpaty. Volně v přírodě je možno spatřit řadu vzácných rostlin a dřevin. Vesnice je rozložena většinou v údolí, podél potoka, tekoucího od východu k západu z hory Cigán, dále podél silnice proti proudu potoka Nedašovky tekoucího od severu z Nedašové Lhoty. Část vesnice se rozkládá také podél silnice jihozápadním směrem k Návojné a potoka Hrušovky. Potoky z oblasti Závrší se vlévají do řeky Vláry a tím náleží k povodí řeky Váhu, úvodí Dunaje a Černého moře. Střed vesnice leží v údolí s nadmořskou výškou 405 m nad mořem, ale vzhledem k hornatosti okolní krajiny jsou zde místa se značnými výškovými rozdíly. Jižně od Nedašova je to hora Holý vrch (830 m nad mořem) a východně hora Kaňůr (791 m nad mořem). Osmihektarová přírodní rezervace Jalovcová stráň je jalovci zarostlá pastvina asi 1,5 kilometru východně od Nedašova. Jedná se o krajinářsky velmi hodnotné území se zachovalými rostlinnými společenstvy s výskytem ohrožených druhů.

Možnosti trávení dovolené

Ke koupání a rekreačnímu plavání lze využít koupališť v sousedních obcích (Návojná, Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky) nebo okolních přírodních vodních ploch. Celoročně je také k dispozici krytý plavecký bazén v Brumově-Bylnici. Celá oblast je vzhledem ke své poloze a rázu krajiny vhodná k provozování všech druhů zimních sportů. Na své si přijdou nejen příznivci sjezdového lyžování, ale hlavně běžkaři, neboť krajina svou rozmanitostí poskytuje velké množství zajímavých tras pro zimní turistiku. V obci je k dispozici lyžařský vlek. V provozu jsou lyžařské vleky Kaňůr, Tarandová, ve Valašských Kloboukách, Študlově, Lidečku, Senici a Francové Lhotě s možností nočního lyžování. Letní a zimní turistika se stala hlavní doménou sportovního vyžití v oblasti. Vybírat lze z mnoha turistických tras procházejících překrásnou krajinou Valašska a také sítě cyklotras.

Fotogalerie

PP Kaňoury

PP Kaňoury

Přírodní památka Kaňoury chrání suchou výslunnou stráň na jižních svazích kóty Vysocká (660 m n. m.) v závěru údolí Hrušová dolina, 3 km východně od Nedašova. Vyskytují se zde společenstva květnatých luk a pastvin s mnoha teplomilnými druhy rostlin, ojedinělá v severovýchodní části Bílých Karpat.

PP Pod Cigánem

PP Pod Cigánem

Přírodní památka Pod Cigánem chrání úzký pás louky na okraji lesa na severním svahu vrchu Cigán (740 m n. m.) asi 1 km od Nedašova. Jedná se o zachovalé společenstvo pastvin a lemů s výskytem prstnatce listenatého Soóova a dalších orchidejí.

PP Šumlatová

PP Šumlatová

Přírodní památka Šumlatová chrání část pastvin na severním svahu Holého vrchu (830 m n. m.) asi 1,5 km jižně od Nedašova. PP je hodnotná jako zbytek lučních porostů s výskytem ohrožených druhů rostlin, především vstavačovitých.

PR Jalovcová stráň

PR Jalovcová stráň

Přírodní rezervaci Jalovcová stráň tvoří jalovci porostlá jižně exponovaná pastvina u obce Nedašov. Byla vyhlášena v roce 1982 na ploše 8,63 ha.

Nejbližší cíle v okolí