Nezdenice

Nezdenice

Kultura a tradice

Ke kulturním tradicím obce s osmi stovkami obyvatel patří přehlídka divadelních aktivit pro děti a věčně mladé známá jako „Nezdenská skala“, pořádaná v přírodním prostředí nezdenské skaly. V měsíci červnu zde vystupují amatérské divadelní soubory z blízkého i vzdáleného okolí.

Slovní popis polohy obce

Obec Nezdenice se nachází východně od Uherského Brodu po obou březích řeky Olšavy v krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Stručná historie obce

Jméno obce Nezdenice jazykovědci odvozují od jména „Nezdeň“, zakladatele osady. Původně název osady zněl „Nezdenici“ a z něho vznikl pozdější tvar „Nezdenice“. První historická zpráva o obci pochází z roku 1374. Jedním z nejdůležitějších historických pramenů na Moravě jsou zemské desky. V nich nacházíme první historické zmínky o mnohých moravských obcích. Mezi ně se řadí i Nezdenice, a to v zápisu, který byl sepsán v Olomouci při zasedání zemského soudu 7. ledna 1374, za předsednictví pana Beneše z Kravař. Oneš z Nezdenic připsal své manželce Anně ve vsi Nezdenicích na tamním poplužním dvoře se všemi jeho náležitostmi čtyřicet grošů jako pravé věno podle práva země Moravské. Z prvních historických zpráv víme, že ve 14. a 15. století tvořilo Nezdenice několik tvrzí či dvorů, hovoří se až o sedmi, které tvořily tzv. lenní svobodné statky. Nezdenice utrpěly nezměrné škody za nájezdů loupeživých rot uherského šlechtice Michka Podmanického na počátku 16. století, za vpádů Bočkajovců roku 1605 a tureckých vojsk v létě 1663. Malá vesnice však dlouho nemohla uživit své majitele. Proto vstupovali do vojsk panovníka nebo zámožného panstva a scelené Nezdenice se staly majetkem jednoho vlastníka. Z nových majitelů připomeňme alespoň rod pánů z Marsinay (1637-1711), který zde nejen po několik generací žil, ale snažil se o hospodářský rozvoj statku. V nových poměrech rod upravil jednu z tvrzí na zámeček. Ostatní tvrze ztratily svůj význam a byly přeměněny buď na panské dvory nebo hospodářská stavení, hostinec či pivovar. Samostatným statkem zůstaly Nezdenice až do roku 1863. Koncem 19. století se v obci těžil a pálil vápenec, nový kamenolom otevřel v roce 1911 Leopold Špíšek z Komně. V roce 1909 byl v Nezdenicích založen Čtenářsko-vzdělávací spolek „Čech“. Dřívější zemědělský charakter obce je stále více nahrazován charakterem rekreačním.

Nejvýznamnější památky

Kulturní památkou obce je kostel sv. Petra a Pavla. Římskokatolická fara je zmiňována již v roce 1392. Na přelomu 16. a 17. století zde působili Čeští bratři. V současné době slouží tento kostel jak farníkům z Nezdenic, tak i ze Záhorovic. Podle pověsti je nejstarší stavbou přední část chrámu. Původní kaple, kde nyní stojí oltář, pochází údajně z doby Karla IV. Pozdější kaplička nestačila, proto byla rozšířena o chrámovou loď. Pod hlavním oltářem má být pochován bývalý majitel panství Pausperter Drachental z Uherského Brodu. Historie zámečku v Nezdenicích spadá do 16. a 17. století. V současné době je zámeček součástí domova důchodců, který byl v roce 2002 zcela zrekonstruován.

Přírodní zajímavosti

Z přírodních zajímavostí Nezdenic stojí za zmínku bývalý lom, ale i pramen kyselky, který se nachází v blízkosti místního koupaliště. Chloubou Nezdenic v minulosti byly jejich lázně, známé v celém kraji. Tomáš Jordan z Klausenburku, moravský fyzik a spisovatel již roku 1585 zjistil, že Nezdenská kyselka, pramenící na úpatí pahorku u lesa Nadějova jižně od vesnice, je široko daleko známá jako výborná léčivá voda obsahující řadu minerálů. Nemocní se koupali v pramenu ještě v roce 1887, téhož roku byly koupelny pro sešlost zbořeny, ale měděné potrubí se prý dosud v zemi nachází. Pramen byl v 30. letech 20. století neodborně sveden na jiné místo – dále od Špíškova kamenolomu a tím byl pramen velmi znehodnocen. Druhý zdroj jodové kyselky je v lesíku Ludvíka Šašinky na rozhraní bánovského a bystřického katastru, která obsahuje rovněž značné množství chloridu a uhličitanu sodného, jodidu, bromidu a boranu sodného, uhličitanu vápenatého i hořečnatého a chloridu draselného.

Možnosti trávení dovolené

K rekreačnímu charakteru obce přispívá nově vybudované fotbalové hřiště, hojně navštěvované letní koupaliště, tenisové hřiště s umělým povrchem a celoročním provozem, v jehož blízkosti je krásné přírodní prostředí bývalého lomu se zalesněným okolím. Lokalita je hojně využívána pro sportovní vyžití díky lyžařskému svahu s osvětlením a umělým zasněžováním. Turistická chata s možností ubytování slouží také pro pořádání různých společenských aktivit v přírodě. Z Nezdenic se jezdí směrem do Bojkovic, Uherského Brodu a lázní Luhačovice. Zájemci o cykloturistiku mohou využít vznikající cyklostezky. Pěší se po vyznačených turistických značkách mohou vydat např. na Modrou vodu, Mikulčin vrch nebo do Luhačovic.

Fotogalerie

Kostel sv. Petra a Pavla

Nejbližší cíle v okolí