Nová Lhota

Nová Lhota

Poloha

Obec Nová Lhota ležící na svazích Bílých Karpat (500 m n.m.) asi 6 km východně od Velké nad Veličkou je nejvýše položenou obcí nejen na Horňácku, ale na celém Hodonínsku.

Historie

Byla založená pravděpodobně Valachy až roku 1598. Roku 1751 zde vznikl tzv. Raškův Kancionál, sestavený a iniciálami vyzdobený místním rektorem Raškou.

Památky

Dominantou obce je barokní kostel sv. Matouše z poloviny 18. století, rekonstruovaný r. 1995. Významný soubor památek lidové architektury se nachází zejména v osadě Vápenky. Pozoruhodné je také řada mlýnů v údolí Veličky mezi Javorníkem a Vápenkami, které patří do katastrálních území obcí Javomík, Suchov a Nová Lhota. V tomto údolí se nachází také rekreační středisko Vápenky s koupalištěm. Okolí obce nabízí skvělé možnosti pro pěší i cykloturistiku.

Příroda

Z přírodních zajímavostí stojí za pozornost národní přírídní rezervace Porážky a přírodní památka Vápenky. Nedaleko obce je také Velká Javořina (970 m), nejvyšší vrchol Bílých Karpat na moravskoslovenské hranici. Velká Javořina se stala symbolem česko-slovenské vzájemnosti od doby slovenského povstání v r. 1848 až do dneška. Na Velké Javořině se konají tradiční manifestace přátelství českého a slovenského národa i po rozdělení československé federace.

Nová Lhota - Vápenky

Vápenky vznikly jako dělnická osada koncem 18. století pod Javořinským masivem na hranici tehdejších statků - ostrožského a strážnického. Jméno nese od těžby vápence pro potřeby sklárny v Květné. Je zde zachována řada malebných domků místních dělníků -zemědělců, chráněných jako památková zóna. Od roku 1972 patří celá obec do katastru obce Nová Lhota.

Fotogalerie

NPR Porážky

Národní přírodní rezervaci Porážky tvoří rozsáhlý komplex typických bělokarpatských luk s rozptýlenými dřevinami, především dubem. Na jediné lokalitě v České republice se zde vyskytuje všivec statný. Rezervace byla vyhlášena v roce 1987 na výměře 49,76 ha.

Mlýny v údolí Veličky

NPR Porážky

Památky lidové architektury

SKI areál Nová Lhota

Nejbližší cíle v okolí