Pitín

Pitín

Pitín

Slovní popis polohy obce

Obec Pitín se nachází při horním toku řeky Olšavy, 5 km východně od města Bojkovice.

Stručná historie obce

Obec Pitín se v průběhu uplynulých let uváděla jako Pytyn 1412, Spitín 1512, Piitin 1552, Pitiniow 1670, Spitinov 1718, Pittin, Pitín 1846, Pitín 1924. K obci patří část žitkovských Kopanic, kterých v roce 1960 bylo celkem 22. Obec náležela již v roce 1412 k světlovskému panství; Bedřich Tetour pustil v roce 1563 Pitínským pusté Měřínsko za roční plat 100 měřic ovsa a za povinnost ročních robot u novosvětlovského dvora. Podle urbáře z roku 1598 bylo v obci 48 usedlých včetně dvou mlynářů. Velmi zoufalá situace byla pro obec v 17. století. V roce 1663 bylo zabito 11 osob a celá obec vypálena. V obci byly v činnosti tři staré mlýny (Pavlackého, Spáčilův a Pípalův), které byly začátkem druhé světové války zrušeny. Stará Pípalova vodní pila pokračovala v činnosti po roce 1948 pod zemědělským družstvem. Na bohatství švestek se odedávna zakládalo pálení slivovice. Stará Navrátilova palírna po druhé světové válce zanikla. Do katastru obce zasahoval světlovský velkostatek (celková výměra 4979,50 ha) s lesním hospodářstvím a revírem. Silnice od Bojkovic do Hrádku byla vybudována v prostoru Pitína v druhé polovině 19. století, z Pitína na Hostětín v roce 1899. Vlárská dráha projíždí obcí od roku 1888, téhož roku bylo vybudováno nádraží, zastávka od roku 1912, čekárna na zastávce z roku 1946. Spořitelní a záloženský spolek se ustavil záhy po roce 1905. Pitín svítí elektrickým proudem od roku 1941 připojením na Západomoravské elektrárny. Obec byla osvobozena rumunskými vojenskými jednotkami 1. května 1945 po tuhých bojích při přechodu Bílých Karpat. Ve volbách v roce 1946 získala KSČ druhé místo. V roce 1949 hospodařilo v obci 273 zemědělských subjektů. Jednotné zemědělské družstvo bylo ustanoveno v roce 1950, většinovým se stalo v roce 1959, v roce 1960 dosáhlo 920 ha a v roce 1975 se sloučilo s JZD v Záhorovicích. Lesy náležejí k polesí Pitín a závodu Luhačovice.

Nejvýznamnější památky

Farní kostel sv. Stanislava byl postaven v roce 1851 na místě staré původní kaple téhož patrona. Pod kostelem je mariánská socha z roku 1774. Farní škola se připomíná v obci v roce 1834, nová budova pochází z roku 1902. Historicky cenný je starý mlýn a rodný dům olomouckého arcibiskupa dr. Josefa Karla Matochy. Z dalších drobnějších památek stojí za pozornost dřevěný a kamenný kříž a boží muka.

Kultura a tradice

Květnovou událostí vesnice s devíti sty obyvateli jsou stanislavské hody. K dodržovaným tradicím se řadí únorová obchůzka s pochováváním basy a karnevalem, v předvelikonočním období je to „tragačování“, v dubnu stavění a v květnu kácení máje.

Přírodní zajímavosti

Obec Pitín se vine při horním toku Olšavy a po obou stranách silnice z Bojkovic, která prudce stoupá k Hrádku do povodí Vláry. Známá studánka se sirnatou vodou byla v roce 1954 zasypána při posunu drážní trati Strašná.

Možnosti trávení dovolené

V Pitíně se sbíhá páteřní cyklotrasa Bojkovsko vedoucí z Uherského Brodu s Beskydsko-karpatskou magistrálou. Právě tato trasa umožňuje cyklistům bezpečný přístup do centrální hřebenové části Bílých Karpat a do oblasti Moravských Kopanic. Informace o obci podává turistická kancelář v Bojkovicích otevřená od května do konce září.

Fotogalerie

Bývalý mlýn

Kostel sv. Stanislava

Dub rodiny v Pitíně

Dub rodiny v Pitíně

Dub má pro obyvatele Pitína mimořádný význam a je místem častých rodinných výletů. Když člověk stane pod jeho korunou, naskytne se mu krásný pohled na reliéf Pálavy, Žďánický les, Chřiby s posvátným Velehradem, Vizovické vrchy a v hlubokém údolí pod kopcem pak samotný Pitín s kostelem sv. Stanislava. Členové místní farnosti dub chápou jako symbol rodiny, a to také té církevní. Na dub měl totiž dlouhých 24 let výhled z okna i bývalý pitínský farář Miloslav Kunc.

Nejbližší cíle v okolí