Kostel sv. Filipa a Jakuba

Kostel sv. Filipa a Jakuba

kostel sv. Filipa a Jakuba

Fotogalerie

Kostel sv. Filipa a Jakuba

Kostel sv. Filipa a Jakuba

Farní kostel sv. Filipa a Jakuba – jedna z nejstarších dochovaných historických staveb ve Zlíně se nachází v centru města. Kostel byl obklopen hřbitovem, v jehož západním koutě se nacházela kostnice. Na tomto nejstarším zlínském hřbitově se pochovávalo až do konce 18. století, dnes je zde městská zástavba. Až teprve na začátku 19. století došlo k zásadní rozsáhlé přestavbě, při které byla osa kostela otočena od severu k jihu, čímž se věž dostala do středu předního průčelí chrámu, jak je tomu dnes. Původní střecha kostela byla zničena požárem, a tak nechal tehdejší majitel panství Klaudius Bretton, jehož kamenný rodový erb se zachoval nad hlavním vstupem, kostel opatřit provizorní střechou, která se dočkala důkladné opravy až o více než třicet let později. Tehdy navrhl hradišťský architekt Dominik Fey vysokou jehlancovitou střechu, kterou má kostel dodnes. Dokončena byla také oprava věže, jež je považována za nejstarší dochovanou část kostela a tudíž i nejstarší architektonickou památku ve městě.

Nejbližší cíle v okolí