Horňácko

Vítejte na Horňácku

Horňácko je kraj krásné přírody, mnoha lidových památek a tradic. K nejcennějším přírodním lokalitám patří rezervace Jazevčí u obce Javorník tvořená lučním komplexem se solitérními stromy, řadou chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů Bílých Karpat. Zajímavé památky lidové architektury můžete vidět v Hrubé Vrbce v nedalekém Javorníku-Kopánkách nebo Nové Lhotě-Vápenkách. A zapomenout nesmíme ani na známý kuželovský větrný mlýn nebo mlýny v údolí Veličky. V kuželovském mlýně můžete navštívit expozici horňáckého bydlení a místního hospodaření z přelomu 19. a 20. století. Nejznámější folklórní akcí jsou určitě červencové Horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou, ale nabídka zajímavých akcí je mnohem bohatší. Jistě do ní patří i tradiční jarmark ve Velké nad Veličkou, nebo košty slivovice, štrůdlů nebo zelí.

Krásy Horňácka můžete poznávat při putování po značených trasách Klubu českých turistů a dvou naučných stezkách. Pro cykloturisty je přichystaná například překrásná trasa podhůřím Bílých Karpat. Horňácké honitby jsou bohaté na vysokou zvěř a právem lákají lovce z domova i ze zahraničí. Pokud dáváte přednost koupání, můžete využít moderní koupaliště v Lipově.

Fotogalerie

NPR Čertoryje

NPR Čertoryje

NPR Jazevčí

NPR Porážky

Národní přírodní rezervaci Porážky tvoří rozsáhlý komplex typických bělokarpatských luk s rozptýlenými dřevinami, především dubem. Na jediné lokalitě v České republice se zde vyskytuje všivec statný. Rezervace byla vyhlášena v roce 1987 na výměře 49,76 ha.

NPR Zahrady pod Hájem

Památky lidové architektury

PR Háj u Louky

Filipovské údolí

Filipovské údolí je oblíbená rekreační chatová oblast vhodná pro trávení letní i zimní dovolené.

Mlýny v údolí Veličky

Naučná stezka Javořinská

Naučná stezka představuje na 14 zastaveních přírodovědné a historické zajímavosti a souvislosti území pod nejvyšším vrcholem Bílých Karpat, Velkou Javořinou (976 m n. m.) až po Velkou nad Veličkou, tedy etnografickou oblast Horňácka. Stezka vede převážně po místních a zpevněných účelových komunikacích a je vhodná pro pěší i cyklisty. Je dlouhá 23 km a je možné ji rozdělit a absolvovat ve třech trasách: krátké (5 km), střední (16 km) a dlouhé (23 km).

NPR Porážky

Památky lidové architektury

Památky lidové architektury

Rodný dům Martina Zemana

SKI areál Nová Lhota

Skipark Filipov

Háj u Lipova, přírodní památka

Chráněná kamenná komora

Chráněná kamenná komora

Komora u domu č.p. 87 ke památkově chráněná. Jde se o celokamenou budovu, která sloužila jako spižírna. Uvnitř má malou expozici nářadí a věcí do domácnosti.

Památky lidové architektury

Pravoslavný monastýr svatého mučedníka biskupa Gorazda v Hrubé Vrbce

Pravoslavný monastýr svatého mučedníka biskupa Gorazda v Hrubé Vrbce

Monastýr je zasvěcen svatému mučedníkovi Gorazdovi, obnoviteli pravoslaví v českých zemích, biskupovi českému a moravsko-slezskému, zahynuvšímu mučednickou smrtí roku 1942.

PR Hloží

PR Machová

Větrný mlýn Kuželov

Větrný mlýn Kuželov

Větrný mlýn se nachází na nezalesněném hřbetu Bílých Karpat jihovýchodně nad obcí Kuželov a jihozápadně od Velké nad Veličkou. Je jedním z mála dodnes zachovalých větrných mlýnů tzv. holandského typu. Byl pravděpodobně postaven v roce 1842 a více než sto let sloužil zemědělcům z Kuželova, Hrubé Vrbky a dalších vesnic.

Nejbližší cíle v okolí