Tvarožná Lhota

Tvarožná Lhota

Poloha

Obec Tvarožná Lhota leží na úpatí předního hřbetu Bílých Karpat asi 4 km jihovýchodně od Strážnice. Dodnes je obci tvaroh významným zbožím, které do svatebních koláčků zapéká místní pekárna Petva. Obec je známa rekreační oblastí Lučina. Nově byla nad obcí postavena rozhledna a obec je známa Oskerušovým muzeem a stezkou.

Historie

Na blízkém kopci Šumárník (398 m) bylo objeveno sídliště z doby železné s keramikou věteřovského typu a byly zde nalezeny rovněž římské mince z 2. století (denáry Marca Aurelia).Dále k hranicím bývala stavení kopaničářského osídlení osady Jiříkovec. Dnes jsou v tomto území komplexy chráněných květnatých luk.

Památky

Dominantou obce je kostel z roku 1931 postavený ve funkcionalistickém slohu. památkou je i návesní kaple z 19.století.

Kulturní tradice

Z místních kulturních akcí připomeňme krojovaný únorový "Fašank",květnové stavjaní máje, červencovou pouť ke svaté Anně spojenou s krojovanými hody s právem a zpívání u vánočního stromu 26. prosince. V obci je Mužský pěvecky sbor. V obci se koná v únoru Slavnost oskeruší a v září Oskerušobraní. Více na http://www.straznicko.cz

Dovolená

Oblast Lučina v údolí pod Šumárníkem s 2 ha koupací vodní nádrží a autokempem je centrem vodní rekreace. V katastru obce na vrcholu kopce Travičná byla otevřena první rozhledna na Hodonínsku, která nabízí z 35 m výšky úchvatný rozhled. Za jasného počasí je možno dohlédnout až k Alpským velikánům. V zázemí rozhledny je instalována výstava fauny a flóry CHKO Bílé Karpaty. Historické osídlení připomíná malý skanzen Salaš Travičná pod rozhlednou Travičná. Více informací o největším ovocném stromu Evropy s léčivými plody se dozvíte v v Oskerušovém muzeu a na oskerušové stezce.

Fotogalerie

NPR Čertoryje

NPR Čertoryje

Muzeum oskoruše

Muzeum oskoruše

Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica)byl a stále je tradičním léčitelským stromem nejen pro naše předky, ale třeba i pro římského Dioskorida (60. n.l.). Účinná je především při poruchách trávení, dnes je doporučován i diabetikům. Z dozrálých, sladkokyselých a šťavnatých plodů se vyrábí kompoty, marmelády, posypky, mošty, čaje, likéry a především pálenka. S oskorušemi Vás nejlépe seznámí dobrovolníci z občanského sdružení INEX Bílé Karpaty při návštěvě Muzea oskoruše a naučné stezky kolem obřích stromů okolo obce. Ochutnávku oskoruší je možno spojit s návštěvou rozhledny na vrchu Travičná, salaše či blízkých orchidejových bělokarpatských luk – rezervace Čertoryje.

Rozhledna Travičná

Rozhledna Travičná

Rozhledna je postavena v katastrálním území obce Tvarožná Lhota, v lokalitě známé jako Vrchy. Na mapě ji lze najít pod názvem Travičná, což je vrchol kopce s nadmořskou výškou 380 metrů. Je první rozhlednou v chráněnné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Prezentace CHKO BK se nachází v atriu rozhledny, kterou provozuje obec Tvarožná Lhota.

Salaš Travičná

Salaš Travičná

Jak žili lidé v Karpatech před sto lety, jaká bývala příroda bohatá a co vše lidé dříve uměli? To můžete poznat a vyzkoušet i vy ve výletním areálu salaše Travičná pro ekologii, řemesla a sport v přírodě u rekreační oblasti Lučina. Můžete projít male arboretum dřevin, ochutnat léčivé byliny, vylézt na horolezecký strom, přejít lávku, ulovit rybu, naučit se práskat bičem či hrát na fujarku a nebo třeba jen ochutnat pravý kozí sýr, medovinu či mošt. V areálu je malé muzeum kopaničářských roubených staveb salaše, ekologická naučná stezka se 7 zastaveními, arboretem 23 původních dřevin Bílých Karpat a sportovní atrakce pro malé a velké – lávky, lanovky, lana, horolezecký strom. V areálu je přírodní amfiteátr pro pořádání kulturních akcí a tábořiště pro stany a týpí. V okolí jsou pastviny pro ovce, kozy a koně. Připraveny jsou vyjíždky na koních. K vyzkoušení je tu i spousta atrakcí pro děti - malinké lanové centrum, různé herní prvky z přírodních materiálů.

Farma Dúbravka

na cyklostezce ze Strážnice / výroba vína, pěstování ovoce, vinařská expozice s občerstvením

Muzeum selského života a tvarohu

Otevřeno: VI.-IX. pá-ne 13-17.00

Rolnický dům

Rolnický dům

Selský dům z 18. století je posledním dokladem staré zástavby v Tvarožné Lhotě. Je památkově chráněn. V současnosti je v domě malá autentická expozice selského života a výroby tvarohu.

Nejbližší cíle v okolí