Vápenice

Vápenice

Vápenice

Slovní popis polohy obce a stručná historie

Bělokarpatská obec Vápenice se nachází na moravsko-slovenském pomezí, v údolí Krátkovského potoka asi 16 km jihovýchodně od Uherského Brodu.

Původní kopaničářská osada vznikla před rokem 1740 a patřila ke Starému Hrozenkovu. Její název je odvozen od pálení vápna, kterým se zdejší obyvatelé živili. Další obživou byla práce v lese či sezónní práce v zahraničí.

Nejvýznamnější památky a kultura a tradice

Vesnice je vyhlášená výrobou dřevěných holubiček.

Dvě stovky místních obyvatel si jaro připomínají tradičním dubnovým stavěním máje, v září se koná mše u zvoničky a ve stejném měsíci kopaničářská vesnice slaví hody.

Přírodní zajímavosti

Okolí obce se může pochlubit dvěmi přírodními památkami - Mravenčí loukou a V krátkých. Přírodní památku Mravenčí louka (Rubaniska) (15,3 ha) tvoří pruh pastvin široký asi 150 m táhnoucí se podél pravého břehu levostranného přítoku Krátkovského potoka. Jedná se o krajinářsky hodnotný a druhově pestrý komplex původních pastvin, zarostlých mezí a rozptýlených skupin keřů a stromů, s výskytem ohrožených druhů rostlin. Roste zde například vstavač kukačka, vstavač vojenský, prstnatec bezový, pětiprstka žežulník, bělozářka větevnatá, mečík střechovitý nebo hořec brvitý. V pramenných stružkách se hojně vyskytují larvy mloka skvrnitého. Běžně se na území vyskytuje skokan hnědý, byla zde pozorována užovka obojková a zmije obecná. Přírodní památku V Krátkých (6,1 ha) tvoří květnaté orchidejové louky, luční mokřady a dva rybníčky poblíž obce Vápenice. Na květnatých loukách se vyskytují vzácné druhy rostlin, například hlavinka horská, vemeník dvoulistý, prstnatec bezový, pětiprstka žežulník hustokvětá, vstavač kukačka nebo mečík střechovitý. Na mokřadech nachází vhodné podmínky mokřadní orchideje kruštík bahenní a prstnatec májový. Louky jsou bohaté na výskyt motýlů, jako jsou hnědásek kostkovaný a jitrocelový, otakárek fenyklový, ohniváček modrolesklý a modrolemý, vřetenuška komonicová a třeslicová, okáč voňavkový aj. Rybníky jsou významnou lokalitou pro obojživelníky a vodní hmyz, zejména pro vážky.

Možnosti trávení dovolené

Ubytování zajišťuje horská chata nebo penzion na nedalekém Mikulčině vrchu. Na Mikulčině vrchu je také vyhledávaný lyžařský areál s několika sjezdovkami a vleky. V posledních letech se obyvatelé vesnice zaměřují na oblast agroturistiky. Okrajové části kopaničářské vesnice jsou buď vylidněné, nebo původní stavení slouží k rekreaci.

Servis pro turisty

KONTAKT:

Vápenice 75, 687 74 Starý Hrozenkov,

tel.: +420 572 696 113, e-mail: vapenice@centrum.cz, www.vapenice.cz, www.bile-karpaty.cz

Fotogalerie

Moravské Kopanice

Moravské Kopanice

Moravské Kopanice se rozkládají na moravsko-slovenském pomezí uprostřed chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Patří sem obce Starý Hrozenkov, Vápenice, Žítková a Vyškovec. Oblast získala své jméno podle toho, že těžce dostupná políčka na strmých svazích mohli místní zemědělci obdělávat pouze kopáním motykou, a proto je nazývali Kopaničáři a podle nich se této oblasti začalo říkat Kopanice. Největším bohatstvím moravských Kopanic je nádherný krajinný ráz, dochované zbytky tradičních řemesel a folklóru, jež Vás společně s přírodním bohatstvím upoutají v každém ročním období.

Mravenčí louka, přírodní památka

Ski centrum Bílé Karpaty, Mikulčin Vrch

Ski centrum Bílé Karpaty, Mikulčin Vrch

Svah Lopata je určen pro začátečníky i pokročilé lyžaře a nachází se přímo u chaty LOPATA, kde je možnost celoročního ubytování. Délka 600 m / výškový rozdíl 130 m. Sjezdovka Lopata je uměle zasněžována technickým sněhem a je osvětlena pro večerní lyžování. V areálu se provozuje lyžařská škola, bufet/restaurace a ubytování.

V Krátkých, přírodní památka

Nejbližší cíle v okolí